Ποῦ θὰ πᾶς, παππούλη; τοῦ φώναξε ὁ Συνταγματάρχης. Θὰ χαθεῖς μέσα στὰ χιόνια. -Ἔχω, παιδί μου, τὴν Παναγιὰ μαζί μου, ἀπάντησε.

 

H δύναμη τῆς πίστης, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀγάπη πρὸς τὴν πατρίδα ἔδινε κουράγιο σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ βρέθηκαν στὸ μέτωπο τοῦ πολέμου τοῦ 1940. Τὸ χιόνι ἔπεφτε ἀσταμάτητα καὶ ὁ βοριὰς σφύριζε μανιασμένα. Μέσα σ’ αὐτὴ τὴ χιονοθύελλα, ἕνας στρατὸς προχωροῦσε ἀποφασιστικά… σκαρφάλωνε σ’ ἀπότομες πλαγιές…Κατέβαινε γκρεμούς…βάδιζε ἀσταμάτητα καὶ κουβαλοῦσε στὴ ράχη τοῦ μεγάλο φορτίο. Ἕνα μικρὸ φαρμακεῖο, μία στρατιωτικὴ κουβέρτα, ἕνα ζευγάρι κάλτσες, μία φανέλα. Ἀλλὰ καὶ τ’ ὅπλο του μὲ τὴν ξιφολόγχη καὶ τὰ φυσίγγια… Παρ’ ὅλο τὸ βάρος, τὸ χιόνι καὶ τὶς λάσπες… συνέχιζε τὴ δύσκολη πορεία του καὶ μόνο σὰν ἔβρισκε κάποιο χάλασμα, ἢ κανένα προφυλαγμένο βράχο, σταματοῦσε λίγο, γιὰ νὰ ξεκουραστεῖ. Μέσα σ’ αὐτὲς τὶς φοβερὲς συνθῆκες τὰ παλικάρια στὸν ἱστορικὸ πόλεμο τοῦ ’40, ἔγραψαν ἀθάνατες σελίδες ἡρωισμοῦ καὶ θυσίας, πάνω στὰ Βορειοηπειρωτικὰ βουνά. Αὐτοὶ οἱ ἥρωες σκαρφάλωσαν στὶς κορυφὲς τοῦ Ἰβᾶν, τῆς Μοράβας… κι ἦταν ἡ νίκη τοὺς θρίαμβος! Πολεμοῦσαν μὲ τὶς σιδηροφράκτες στρατιὲς τοῦ ἐχθροῦ καί… νικοῦσαν.
Διαβάστε παρακάτω τὴν ἱστορία μὲ τὸ σεμνὸ Ἱερέα π. Ἀλέξιο καὶ δεῖτε στὸ βίντεο τὸν Ἀνθυπασπιστὴ Νικόλαο Γκάτζιαρο, νὰ ἀφηγεῖται μπροστὰ στὴν κάμερα τὸ συγκλονιστικὸ θαῦμα τῆς Παναγίας ποὺ ἔζησε ὁ ἴδιος στὸ Ἀλβανικὸ Μέτωπο τὸ 1940….
Μαζὶ μὲ τὸν ἔνδοξο ἑλληνικὸ στρατὸ ἦταν καὶ κάποιος σεμνος λευίτης, ὁ π. Ἀλέξιος. Ο εὐσεβὴς ἱερέας τριγυρνοῦσε ἀνάμεσα στοὺς στρατιῶτες, πάντα ἀκούραστος.
Continue reading

:«Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης» Εἰσαγωγικά 1ο Μέρος, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Ἀκοῦστε τήν ὁμιλία ἐδῶ:«Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης» Εἰσαγωγικά

1ο Μέρος, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης,

Ὁμιλία στίς 25-01-2015

Θά ἀρχίσουμε σήμερα, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, νά διαβάζουμε καί νά σχολιάζουμε ἕνα καινούριο βιβλίο «Ὁ Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης». Εἶναι πάρα πολύ ὡραῖο βιβλίο. Στήν ἀρχή ἔχει τόν βίο του καί κάποια ἀνάλυση θεολογική, πού κάνει τό πνευματικό του παιδί, ὁ π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ, ὁ ὁποῖος κι αὐτός εἶναι ἀπό τούς μεγαλύτερους θεολόγους τοῦ 20ου αἰῶνα καί θά λέγαμε καί ἕνας σύγχρονος Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας. Καί στό τρίτο μέρος, ἄν μποροῦμε νά τό ποῦμε ἔτσι, εἶναι τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ, τά ὁποῖα εἶναι γεμάτα ἀπό χάρη Θεοῦ. Ἀλλά καί ὅλο τό βιβλίο ἔχει πολλή χάρη καί νομίζω θά ὠφεληθοῦμε.

Λέει, λοιπόν, ὁ π. Σωφρόνιος, πού ἦταν πνευματικό παιδί τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ, τά ἑξῆς: «Ἡ ἀποκάλυψις, λέγει γιά τόν Θεό, «ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί», «ὁ Θεός φῶς ἐστι καί σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία». Ἡ ἀποκάλυψις ἐννοεῖ τό Εὐαγγέλιο, ἡ ἀποκάλυψη πού μᾶς ἔχει κάνει ὁ Θεός καί μᾶς μιλάει γιά τόν ἑαυτό Του καί λέει ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη, ὁ Θεός εἶναι φῶς. «Πόσο δύσκολο εἶναι γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους νά τό ἀντιληφθοῦμε αὐτό; Δύσκολο, γιατί καί ἡ ἀτομική μας ζωή καί ἡ ζωή τοῦ κόσμου, ὁ ὁποῖος μᾶς περιβάλλει, ἀποδεικνύουν τό ἀντίθετο». Δέν βιώνουμε δηλαδή τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, γιά νά ὁμολογήσουμε ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη οὔτε τό φῶς τοῦ Θεοῦ καί ὅτι δέν ὑπάρχει σκοτάδι στόν Θεό. Δυστυχῶς, οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ζοῦνε μέσα στό σκοτάδι.

«Πραγματικά! Ποῦ εἶναι αὐτό τό Φῶς τῆς Πατρικῆς Ἀγάπης, ἄν ὅλοι σχεδόν, σάν φτάνουν στό τέλος τῆς ζωῆς φωνάζουν μέ πίκρα καρδίας μαζί μέ τόν Ἰώβ: «αἱ ἡμέραι μου παρῆλθον ἐν βρόμῳ, ἐράγη δέ τά ἄρθρα τῆς καρδίας μου… ᾅδης μου ὁ οἶκος… Ποῦ οὖν μου ἔτι ἐστίν ἡ ἐλπίς;» καί αὐτό πού μυστικά ἀλλά μέ δύναμη ζητοῦσε ἡ καρδιά μου ἀπό τά νιάτα «τίς ὄψεται;» (Ἰώβ 17,11-15). Φαίνεται, δηλαδή, ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου νά μήν ἔχει νόημα καί κατά κάποιο τρόπο ἔτσι ἀπελπισμένα ἐκφράζεται καί ὁ Ἰώβ. Ἀλλά καί οἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι, πού εἶναι μακριά ἀπό τόν Θεό, πράγματι δέν βρίσκουν νόημα στή ζωή τους. Continue reading

Ἡ Ἀποκάλυψη τῶν Παθῶν καί ἡ Ὑπερηφάνεια, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Ἡ Ἀποκάλυψη τῶν Παθῶν καί ἡ Ὑπερηφάνεια, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στις 13-9-2017
(Σύναξη στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου Ἀμπελειῶν Πέλλας)
http://HristosPanagia3.blogspot.gr

Ἡ Ἀποστολή καί ἡ Ἀμφίεση τῆς Γυναίκας, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Ἡ Ἀποστολή καί ἡ Ἀμφίεση τῆς Γυναίκας, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 8-5-2011 (Σύναξη).(ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ. ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΚΡΙΜΑΙΑΣ).
http://Hristospanagia.gr

Ἐπιθανάτιες ἐμπειρίες, Εὐεργετινός, Τόμος 1, Ὑπόθεση Η΄, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Ἐπιθανάτιες ἐμπειρίες, Εὐεργετινός, Τόμος 1, Ὑπόθεση Η΄, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 9-9-2017 (Σύναξη)
Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης
http://www.HristosPanagia.gr

Ὁ Χαρούμενος Δέσμιος,(Πρός Ἐφεσίους, Κεφ. 3, στ. 1-4) Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης


Ὁ Χαρούμενος Δέσμιος,(Πρός Ἐφεσίους, Κεφ. 3, στ. 1-4) Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 3-9-2017 (Σύναξη)
Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης
http://www.HristosPanagia.gr

Ἡ βλασφημία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Ἡ βλασφημία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 29-7-2017 (Κήρυγμα)
Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης
http://HristosPanagia3.blogspot.gr

«Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τοῦ παιδός σου, ὅτι θλίβομαι, ταχὺ ἐπάκουσόν μου»,68 Ψαλμός , στίχος 18, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΨΑΛΜΩΝ«Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τοῦ παιδός σου, ὅτι θλίβομαι, ταχὺ ἐπάκουσόν μου»,68 Ψαλμός , στίχος 18, Ἀρχ. Σάββας ἉγιορείτηςὉμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 27-7-2017 (Κήρυγμα) Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης
http://HristosPanagia3.blogspot.gr