Νά μή μνησικακεῖτε (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)

ΝΑ ΜΗ ΜΝΗΣΙΚΑΚΕΙΤΕ

“Ἄς μή δεχόμαστε ποτέ νά μνησικακοῦμε σ’ ἐκείνους πού μᾶς λύπησαν ἤ κάπως διαφορετικά μᾶς ἀδίκησαν, οὔτε νά συμπεριφερόμαστε ἐχθρικά πρός αὐτούς, ἀλλά κατανοώντας πόσης εὐεργεσίας πρόξενο γίνεται αὐτό ἐκ μέρους τοῦ Κυρίου καί πρίν ἀπ’ ὅλα ὅτι ἡ συμφιλίωση πρός αὐτούς πού μᾶς λύπησαν γίνεται ἐξαγορά τῶν δικῶν μας ἁμαρτιῶν, ἄς σπεύδουμε καί ἄς βιαζόμαστε νά τό ἐφαρμόζουμε, καί σκεπτόμενοι τό κέρδος ἀπ’ αὐτό, ἄς ἐπιδείξουμε πρός αὐτούς πού μᾶς ἀδίκησαν τόση μεγάλη φροντίδα, σάν πρός ἀληθινούς εὐεργέτες. Γιατί, ἄν εἴμαστε νηφάλιοι, δέ θά μπορέσουν νά μᾶς ὠφελήσουν τόσο πολύ ἐκεῖνοι πού μᾶς φέρονται εὐγενικά καί προσπαθοῦν μέ κάθε τρόπο νά δείχνουν τή φροντίδα τους γιά μᾶς, ὅσο ἡ φροντίδα γι’ αὐτούς μᾶς καθιστᾶ ἄξιους τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί ἐλαφρύνει συγχρόνως καί τό φορτίο τῶν ἁμαρτημάτων μας. Συνέχεια

Ἡ συμφιλίωση πρός αὐτούς πού μᾶς λύπησαν γίνεται ἐξαγορά τῶν δικῶν μας ἁμαρτιῶν

 

«Ας μη δεχόμαστε ποτέ να μνησικακούμε σ’ εκείνους που μας λύπησαν η κάπως διαφορετικά μας αδίκησαν, ούτε να συμπεριφερόμαστε εχθρικά προς αυτούς, αλλά κατανοώντας πόσης ευεργεσίας πρόξενο γίνεται αυτό εκ μέρους του Κυρίου και πριν απ’ όλα ότι η συμφιλίωση προς αυτούς που μας λύπησαν γίνεται εξαγορά των δικών μας αμαρτιών, ας σπεύδουμε και ας βιαζόμαστε να το εφαρμόζουμε, και σκεπτόμενοι το κέρδος απ’ αυτό, ας επιδείξουμε προς αυτούς που μας αδίκησαν τόση μεγάλη φροντίδα, σαν προς αληθινούς ευεργέτες. Γιατί, αν είμαστε νηφάλιοι, δε θα μπορέσουν να μας ωφελήσουν τόσο πολύ εκείνοι που μας φέρονται ευγενικά και προσπαθούν με κάθε τρόπο να δείχνουν τη φροντίδα τους για μας, όσο η φροντίδα γι’ αυτούς μας καθιστά άξιους της αγάπης του Θεού και ελαφρύνει συγχρόνως και το φορτίο των αμαρτημάτων μας. Συνέχεια

Μήν ἐχθρεύεσαι κανέναν ἄνθρωπο – Ἀββᾶς Μωυσῆς

Μην εχθρεύεσαι κανέναν άνθρωπο· και να μην κρατήσεις έχθρα μέσα στην καρδιά σου ,αλλά μη μισήσεις και αυτόν που εχθρεύεται τον πλησίον. Αυτή είναι η ειρήνη. Να παρακινείς τον εαυτό σου σ ‘αυτά. Ο κόπος είναι προσωρινός, ενώ η ανάπαυση είναι αιώνια με τη χάρη του Θεού Λόγου. 
Αββάς Μωυσής
 

http://anastasiosk.blogspot.com

http://namarizathema.blogspot.gr

 

Τό στόμα σοῦ δόθηκε ὄχι γιά νά δαγκώνεις, ἀλλά γιά νά παρηγορεῖς μέ τά λόγια σου

Ξέχασε, λοιπόν, τις ξένες αμαρτίες, για να ξεχάσει και ο Κύριος τις δικές σου. Γιατί αν πεις, «Τιμώρησε τον εχθρό μου», έκλεισες το στόμα σου. Έχασε πια η γλώσσα σου το δικαίωμα να μιλάει στο Θεό.

Πρώτα-πρώτα επειδή εξαρχής Τον παρόργισες, κι υστέρα επειδή ζητάς πράγματα που είναι αντίθετα στον ίδιο το χαρακτήρα της προσευχής. Αφού, δηλαδή, προσέρχεσαι για να ζητήσεις συγχώρηση αμαρτημάτων, πώς μιλάς για τιμωρία; Το αντίθετο έπρεπε να κάνεις, να παρακαλάς για τους άλλους, ώστε στη συνέχεια να παρακαλέσεις με παρρησία και για τον εαυτό σου.

Αν προσευχηθείς για τους συνανθρώπους σου, τα πέτυχες όλα, έστω κι αν δεν πεις το παραμικρό για τις δικές σου αμαρτίες. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ζοφερό από μια ψυχή που μνησικακεί και μισεί. Συνέχεια

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου:Περί μνησικακίας

 »Κλίμαξ»
ΛΟΓΟΣ ΕΝΑΤΟΣ
Περί μνησικακίας
1. Ομοιάζουν, οι μέν ευλογημένες και όσιες αρετές με την κλίμακα του Ιακώβ, οι δε ανόσιες κακίες με την αλυσίδα πού έπεσε από τα χέρια του κορυφαίου Αποστόλου Πέτρου (πρβλ. Πράξ. ιβ΄ 7) . Διότι οι μέν πρώτες, καθώς η μία οδηγεί στην άλλη, ανεβάζουν στον ουρανό εκείνον πού το επιθυμεί. Ενώ οι άλλες, οι κακίες, έχουν τη συνήθεια να γεννούν η μία την άλλη και να συσφίγγωνται μεταξύ τους. Διά τούτο και μόλις προηγουμένως ακούσαμε τον ασύνετο θυμό να ονομάζη ιδικό του τέκνο την μνησικακία. Τώρα λοιπόν πού το καλεί ο καιρός, ας ομιλήσωμε και γι΄αυτήν.
2. Μνησικακία σημαίνει κατάληξις του θυμού, φύλαξ των αμαρτημάτων, μίσος της δικαιοσύνης, απώλεια των αρετών, δηλητήριο της ψυχής, σαράκι του νου, εντροπή της προσευχής [1], εκκοπή της δεήσεως, αποξένωσις της αγάπης, καρφί εμπηγμένο στην ψυχή, αίσθησις δυσάρεστη πού αγαπάται μέσα στην γλυκύτητα της πικρίας της, συνεχής αμαρτία, ανύστακτη παρανομία, διαρκής κακία. Και τούτο το σκοτεινό και δύσμορφο πάθος, η μνησικακία δηλαδή, ανήκει στα πάθη πού γεννώνται από άλλα πάθη και όχι σε αυτά πού γεννούν. Γι΄αυτό δεν σκοπεύομε να ομιλήσωμε πολύ περί αυτής. Συνέχεια

«Μῖσος γιά τό Ἔθνος καί τά ἀφεντικά». Μιχαὴλ Μιχαηλίδη

«Μῖσος γιά τό Ἔθνος καί τά ἀφεντικά»

Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Σ᾽ ἕνα μόνο τετράγωνο κάποιας γειτονιᾶς, πρόσεξα πώς οἱ «γνωστοί ἄγνωστοι», μέ τό γνωστό ἔμβλημά τους, εἶχαν γράψει τέσσερις φορές τήν πιό πάνω ρηματική σοφία τους! Ἆραγε, γιά νά θαυμάσουμε τίς ἰδεολογικές τους κατευθύνσεις ἤ ν᾽ ἀποσπάσουν ὀπαδούς; Ἴσως ἀκόμα, νά ζητοῦν νά δηλώσουν τήν παρουσία τους: «Ἐδῶ εἴμαστε»!….

Δέ θά ῾θελα νά σχολιάσω τά διάφορα σημειολογικά, γλωσσικά καί ἐννοιολογικά λάθη, οὔτε τόν τρόπο μετάδοσης τῶν ἰδεῶν τους! Τή βαρύτητα τοῦ συνθήματος, τήν ἔχει ἡ πρώτη λέξη: «Μῖσος»! Καί αὐτή, ὡς θεολόγος, θά ῾θελα νά σχολιάσω, γιατί, ὅπου τό μῖσος, ἐκεῖ καί ἡ δυστυχία. Ὁ φθόνος καί τό μῖσος ἀνήκουν στά θανάσιμα ἁμαρτήματα, ὅπως τά ὀνομάζει ἡ Ἐκκλησία καί ἡ Δογματική.

Ὁ φθόνος εἶναι λύπη τοῦ ἔσω ἀνθρώπου, γιά κάποια ὑλικά ἤ πνευματικά ἀγαθά, πού ἔχει ὁ συνάνθρωπός μας. Γιαυτό καί ἡ ἐντολή τοῦ Θεοῦ ἔλεγε: «Οὐκ ἐπιθυμήσεις ὅσα τῷ πλησίον σου ἐστί». Ἀποτελεῖ, κατά κάποιο τρόπο, τό πρῶτο σκαλοπάτι τοῦ μεγάλου κακοῦ, πού εἶναι τό μῖσος. Συνέχεια

Μά ἀδικήθηκα», λές, «καί εἶμαι πικραμένος»

Ξέχασε, λοιπόν, τις ξένες αμαρτίες, για να ξεχάσει και ο Κύριος τις δικές σου. Γιατί αν πεις, «Τιμώρησε τον εχθρό μου», έκλεισες το στόμα σου. Έχασε πια η γλώσσα σου το δικαίωμα να μιλάει στο Θεό. Πρώτα-πρώτα επειδή εξαρχής Τον παρόργισες, κι υστέρα επειδή ζητάς πράγματα που είναι αντίθετα στον ίδιο το χαρακτήρα της προσευχής.

Αφού, δηλαδή, προσέρχεσαι για να ζητήσεις συγχώρηση αμαρτημάτων, πώς μιλάς για τιμωρία; Το αντίθετο έπρεπε να κάνεις, να παρακαλάς για τους άλλους, ώστε στη συνέχεια να παρακαλέσεις με παρρησία και για τον εαυτό σου. Αν προσευχηθείς για τους συνανθρώπους σου, τα πέτυχες όλα, έστω κι αν δεν πεις το παραμικρό για τις δικές σου αμαρτίες. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ζοφερό από μια ψυχή που μνησικακεί και μισεί. Συνέχεια

Τό μήνυμα τῆς ἡμέρας

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhQSERUUExQWFRQWGBgZGBgXGB4YGBwcGxkYGRscGhwZHCYeGBokHBwaIC8gJCcpLCwuGB4xNTAqNSYrLCkBCQoKDgwOGg8PGiwkHyQ2KSwsLCwsLCwvLCwsLiwsLCwsLCwsLCwpLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsKSwsLP/AABEIAQ8AugMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAGAgMEBQcBAAj/xABEEAACAQIEBAMDCgQFAwQDAQABAhEDIQAEEjEFIkFRBhNhMnGBBxQjQlKRobHR8GJyweEzQ1OC8RWisnODksIkNKMW/8QAGgEAAwEBAQEAAAAAAAAAAAAAAwQFAgEABv/EADARAAIBAgUBBgUFAQEAAAAAAAECAAMRBBIhMUGBEyJRYXHwBTKhscEUQpHh8SPR/9oADAMBAAIRAxEAPwC/akTuPX8/38cNKo9/7/DEJi7m5ZVupVWKlhvI031Cdh+OKqsXo1mZWDo0hBVdqgBib6tyIN5k804gphxU2M+rauaZsRpCUAEQSPuwg0xPX1hcUVB/nLMSShAhgkqBv0DaQd5MA2viVS4HT6h26c1Rz+ExgJphDYn6RgMxFwPf8SzIA31fd/XDDVkBuDO1zHrjlDhFMbUkHSSAZ36kb4WOGKPqoPQIp/pfGCUHP0nQW5+/9RD5qn3A78w/XCFzdMCdQjvNsSBlAPZABG0KB+WODKmbn8PwGM5qfE2M1tSJE/6lTNvNU/GRb9MePE6bWFST6R/TbEh8s2wJ+Jje0YS2WPVvj23nrjoqIZ4DxIiBmgN2f3WG3pEnCamc2h2K/AHr3G2FaQsAut4NjE9fy/fZmqVkDUJtFjPpAHw2xrMBPWB1JjqcSWDc/BV3/rhwZ7+c+5f7Wx4ICY1+kCfefjGFnLmwB+4f3xzOs9pfeepcSK3Cv8VP5YlVONMRGk950Ht1gH9nEbySOjddlM3iOmOiid9NUTtFN/vsPx9ccut4Jgh1NomnxggmFb4qYnsOWBv3w/V4pVJuu20DT079cIoZIRp01IEf5TDtfYDVbfpGJtDhUtEP0km1/j75x4lRtMFqe7W99Yx/1d40tTJB+yL27kSR17dcJPEiBMMDP2Z+JMYs6vAVVCYkgEgDqQLA/GBij4RVGZr1KQp6PK3LK4J5iLarGTt7tsaVRUUkbDfWL/qKSn+pJbijMeZifQL067CZttv94w9TzAkcrRvYTvHa+IVXxLkaLNNOqyqxU1EQadQYiw9qLH1IAIBBnCPEnF0o1FBRWo1VLUmKSLaBuN51BgYAie0nQwzMwU8+f9QbYyn+3Qen9y9biirTsrgzF1YCeo1MABYH++Kytx06jydT+f8ALhjgufTMU3ZOWpTYqwEqZ0hgCCbiLi3WIBGItLhSFQStyATab9casqMUbcTdFBUGYGPPS1qqyRzESLEQZ/DFjkvB3n06bu8h2PsqF0JpqBfQte5IO+K566hQxMAFt7e8/jg74KBSylLVYJSBPpCgnGQxXacxzEKLeMTkvC+XpIEWnYdyST6kzc4h8b4MRTb5tSomtEIKrMKckgEnTJMDp+OOjOsSHZ9LSkrqhVVnUQRsbW1HrewwG+IKRrVHrNUIQFEoqSZK3IanMyWKsVCgF7HUBBGKDCucw2HjzJgLjQsYS0uH06VOnVz/AJFGogZX0OVoNqNiQ8ajCg+l+mIzHK5FAGNTMazKElKjsLElfYTSA2439Tiv4lprfNaFeoWzOgg0yYfSYIJk6A+lRIaWK6iJg4afxLUy2mjlaK+Tl9SgGTr0e2JB5YmSEDEWJ6jDRpZvX+J5Xfx+svsxTpVKtGpSrUadNgIpOqfS77BoOx6bFB6g3i8JpCxppI/hH6dsAHHvDKZysaiaprojoXuq6VQBNvolB57AkmYwWcJ41RTRl3zK1aoCoWvzOog3uNRI2mb+uBVEBAym58PCeLP5yyHC6Un6NP8A4jt7sODIUl2poP8Aav4WxwHUYvIIPUenx64XUfCRniWPMYfKhjsJ9wxOyvDwokx92IqtfEk5+RB36evwwSiUW5bficqZjoIxmqGoE9jiNRowZGJS14m04rs7nmRwAaYBH1pmbnoPsq1vQ4xlzazakgWk9ScJed/31xCy+cZ/ZNMxf63s2j4/HHKtWt9Y0ukABiSYv/KJ23tj2WdG89XpsxseontHw2xFr0qijpM9F1HoZ3FgJ79PcZNOswEMRNyIt99r9L+/FNx3iulqVJagWozTp6lQjm8bAkCLiSIGPIhdrCFzWj5qNGljBZXFMGxLaZAF7mATAvbpgNynEly3GqlN3C0q9NNBJhQxVNN7C5R1mAJgYIspw6mR5jLzPrBdWZHKamCyVIJ0rABNxGKTN0KNXMJ59EVoUr9LRhwqurDUQAr8oeGAtrMgXw5RKgMlr3HWYqhj3hxJ3ibJFC1FWU06nLrDj6IsyuyfSNpVFHNChmhtIURJz7i3ik1RSoLZMoalOm4szqpVKblTIDaRHUEmYBGDrinicIkUabtTYBKVLLpqAQeWSPoxpViGYR3MYxyqSC8yDJBBswNgwIN5kbd8PYEMwu62tt49fOK1GOk0z5MWY0cxq28xTAEb0gIFugUAfHBEtRQLi/X9zim8A54VFqjSFOihJXYk0SWNv4mI+HvwRJVUgcp2wniR/wB36Svg2PYi0rM3ShGuQFLT8VX4/wDODPNVmNGjSQku6hiF7AA77BZt+t8BvEf8Or/Mp7dKYxo3Bj9BS/8ATSf/AIjA2GZbT2PNlU+Z/Eoq2cp0s7QoQGrlGqs8Cw1BFBB9mTcR/pnbFPS4qtDNZgFqabFHdS2iTVKIv2hC/Vn20HWMNeJqFc5mk4pVGq6zyrTbQoI0Q1QDSU0S2oHcCR0ELMZKsWq12V76ijOltncaQ68oDO1jYgKDYWv0MJRWmoJFrfWfPPVY+sGeG5fMjMLxGvNNXc1OZpYGo4RJAHIoDIJ3iNpsacPbLDL1HzDBKdFmKUyYHJ3UH6RtdNjAPacTM/4dprkloUiG1IVHNqliQQxbqRUAY9IJ6kY5nuE031oUFQTDhjqDn2zqkGAWYtyx7Cb3xiqabrlG9+PCHRGGso/CPjNs5XzBWnppU0ApqoX6MTADMIkmCSBIAUQLEs/wrw/rCinLhHZatRgCoCaZClgHU6eUEHqxM45wmslHMeXyIjqNAQBOZF0srbKGACkDVEA3sTiRwrjvzM1VWn56VHDqqMqFFFNUYnzdK+XCK06reYFjrgFTCuGYU1toOvE0KgCgkw7oE6QTvGOagZxG4RxVMzQp10kJUWV1bibQYJHxGJTJviCylSQd4YG+safHVOOMuFNtgcJOFrY9HwxwvjpbGp6Uvifjr5akrquoF1RmIkIGsGYAiV1QPj03EbhPiI10K1dK1VaI9mVIkehYXUgEiRvfFtXyVSqtWnTIDeWpBNwZZpQ2MAhSJiRqnpgdyGRq5eo1SpTZkVQTqCq4aroBRgWK1HXQg81WINxYgkvU6AajcjWCLhWtH894hp0X8uoGLAU/Zjd2g+0QAAIJPr2GMWz/ABqqarZglgaxZrHmG0KDEwoKL/tG2NO4plNWUzmaqAFxTqtTAuoYIVJ2AeLAT/pm2Mfr0ydNzGmTJsLnv0iB9+H8BTUXPOx+8xiHBta8NOCeKs01Bgzu4haakkMZghgq9XPIFBsNc+h0bgeSCU0pOxJFyxOrnJ1G5sQpjSemkHGeZDhj5ehlq1Nte9V9KyVYrqGpN2VVDKYgyCe0F3B+O06q6iQpALQWkED6yMPaA7e16HfCuL11pjmO06fcEj+LOFV8rSr1Ppq2tzDJKsHfUA2lRBXUwtcDoDcAGPhl8yles9ZVrqygU658qqx0zJUoCynYGASVI9cah4T49WqV3qMSMtBppSN9UEDXJEgC4t7RY9FBwTVeH5eorAM9MEbQGVZ30hgwHu29MFp4gU9GIzfxFaiMNDt/MzT5P8mtJcyqtqAqFZIg8lNO3KOZz8ZxfeW/+pHoRcemLSvw5adRtBLawpJgLJjR0A6Ku/4YqyH6QR0mJ/LE56prVWYeUqUAqU1BM9xCjNOr7h94i/4YO+GU/oaf8iWG3sjAPm7I/uP5YPOGj6Kn/Iv/AIjHQbiY+IaKvX8SQDbHcefHYx2SJFqZJCwJUBrgEcp9dvTDGY4HScAMrRJMB3E2Ikww1G8idjB3EifhLTFon12x3MROwYz/AIIR6gqGrV5bhSFYEgFVkFYOkbAiMJoeBqS1Wqgk+YZqhwDq9ltIgAKpZdREEHa2CmcJZcHbG1yLZvKcFNfCMGpFtrdoAAgRaw9BjhOPVB3xwm04QzQ4EQwv6Y50wom0i+ELjEIJwvjx/TCdht92Bir4yanmXpVEACsQQeVwhaFqDWQppkAkkkC1jNsbRGfadhbwhueqRuAg/BjGI/G+HfOqXkl2RHakCyk6iqsxYAzI1WWZtM4q6fiqnQzJolHdq1SjThADGpDJIJBhVIYxsFPbEnM8TNLNU1a9MooZgYAqVXUISCJgsmneZqLYzavSOVFHrEnHeN5WeJMvSo5ausBKIovINlANLSB6XgepPrjNuE8DNGpTruupwC3lQFKKyMtJnFoZqp0okDaTMW0bxk4q06iNyxVpgdf8Mq+3W6x8R1GKXgvCPNol/NJqOS7NMyxGgMRa3KIPQSARLHAkqZA3mTGhTDWJ8o3T8zJaJXXSVdDVAeYNYah6coUNN4MkEiavPcNpVs0Fyx0BhrrFPYg9QPqVTtYi5J3U4m18xVyKmm6irSeVolR9a0Uyk2JkjSOU7grJGJ3C+FGhTCSC5IZzJaDHsgm5RQNI9J74GzZLvfXjz/yNAyxycLpUAAAAAAWAEABfSBi4y9Qkbbdv64qKdEzJg2GLKgxA27W6fDEuobmGYaTlZ/poMmESbd2f9PwxXoogfqP1xOzhPnM0f5dP481T974qXqtJjafX9MGpc9Jn9ois+Po6vu/oMHfDwBTpj+BfyGATN+xU/l/oMHPC1ijTH8Cf+IwRZn4h8q+/CS2BIxwTJ2jp39cd1jb9nb9ceONkyTOYQwM+kfjb9/HHjNu15+63xx1tvdjM7OAYScdwgnA2M2I22ONjzHCS2BXhRGWSNrdP2NgcJUyfT/nHaxtfb0wlGG8RPpeB6C+OQkUHvHUf3+/GNeMs/VTilVgwSpTqI9PXJlAiEHSZVktECLwbEA40/hfHfPZl06BqcLLSW0Eq0ggBTYmJOxxlvi3idDMtW8hxWbzxDlQG03+sRPlJLIIgQAYNyKeABDsLeUw4sReH3hjMr5VTP1GD8zimxNmIK0lgABQ1SoCJE20gWYgWXA/Lrrmi8hXUK5JupY1HYhtoGrl6DQvacC3Bc7Up5JcqU5aLqVqD/MLeZU5lZR5ZUmk08w5gcXfC6ipknkgefWFNQTpnUFBUTMRTDAA943OGWFnFuIBtb33lVxzOsHytapSqKtM+ZVbam5qpBUr0Mw2p4GpdMyZw/n+G6x84ydUU6kEyDFJ49rWIIRwARqjc8waBDf8A1qrl2K51ZRiYqKJW59naOw0Ne1i8YqM5kVfMDLZKqUpVl1VwpmnTWQQyTeTAXRtJHQMMKglrcfYjmO9mFXWSeC1GzlRc1UHJSGiikR9JtVciTdTyg95j2Ri88lje8+nujptiVTyaIq00AVFAVVHQCwH774lvlLCLf0t+OE6lQObjbiEXTeRqSCBsTA7enuvieSNP6YjqvY9Iw7UTk6YUY6wsbzseb/7aD3XffpexxQvuebr0Aj4WxeZkgtP8Kg+sE29N+2KY5k9/yw3SO/SdQd0TmeVvLqgi5S5BsDA/AyfuwfcOeaafyr+QwA5p5SoOhp/Hbc9tvxxoGT9hP5R+QwU7QWO+Vb+f4j7NbCJJx53Pbrb8MdP54yZME489N7b9pv8AhjpOOHDbt8f3+WM3nbTxOEE48WwnAzCAT2GzhZOGy2MwgjNVJEYbohhY3B2gbbWN7n63aLYb4tnTRo1KgUuUUtpG5je3WBJj0xTUuJjN5evTZzTY02UulgAysA6G8RFxJIsTGoYIlMsL8TpOkCOJ+L6wzlUroIFV0CnTpUAlFJYMCxkMxmwYkGbYzXhmjzqXmk+WGQVN705GoWuOWdsE/EavnVE8tPL06VsAqGW0J5aqoOmT1E99sV/CfDU5oUqkMKdNnrBSbKguJtBmBvaRj6akFRfCKVgTrNP8KcQoVaNHXPO9RlUOdTM1VRRnSQZWnTi+ylZJicTPFQqhUSjTy6ZeTTqeYXLMMxUSmyCPqyytuPZUACBgW8HfJ2oWo9Ws8iqyr5ZAV0UDSzBlME2YQZAImLjBLmxWVPKrg1KepGSqs7owdVq7lZ0ldW97EnabUqDtrIb+Ihlp5qdzvIKeKylJrrVEaArTqL2CrcfSkkxftbe9r4Y4D81pAPHnPzVWF7gcqA35UHKL7yeuBk51cpWXN1VJoM8wYLUQ5dVqFRdnBJXc6YfqRJ/TqAgEEEGCCNiDeR6ER+GFsWCgsBod/wDyMIwJt4RNQER7/wCmEPmmAAv+/wAv74fdbXjfCFUHtidDRig51CJ++euJTg7T3/DDSUyDK7W2/HHtfNP7vPTrgR3ht9p7Orb0FNf/ACbp8Bgbr5kBmGnqeo7+7BRxJYCxuVX/AMz+uAvNZkh2AmzEfjhygt79JlXAQX85ZZrlV/RAsG0zA+79MaRljyr7v+PwxnOeeEqHsk/dfGkJtgpgsfsvWdYfv3emPY6ceOPGTREHDbqMONhDYGZoRDLhDYWwwgr64GYQRpHlQTEmNtvh6YQW/XDrYbItfHIQQd8YcbehR00SBmKsrTLQFWILu2o2CqbWJkrY4y7g/HHWzs2hKLGqjA64pk1DDGIBZKShTOpTBxffK94nFJ6VCmv0wir5sw1MXACX3YSGn6sDqIDMsKa5Vq9WWNQkAaZDwVEHoCpK7zuewi5hKQWkCRvAl8xIHErcrxwiq1et9JUCNpDAEazsSthpWWYAbGDg34B4dXLL5eoNmKqMajRqimSshZH0hYrpVQDrYk7EDAl4a8Jtm9ahipgKhIhTVMBVJgyImYEi3Y41heAUM1l6fzarUovTp01Gh2UgKLK6q06dRJlCNtzhnE1FpgCBpqzm8UODV6AVqDaiqhWoN7JRZ0hTIBqCdyRc7xALL8R+f6MuisiteuWBBVVbSU6ENqEAMAdQNuQjFaeK5nLZhxVVJcIjNYhyF5WBAAZoPtsAWCBSogHBVwLhvkUuczVZi1VrwzfwybIBsPVjuTMmoAneNiePflxKAuABMZ4/4iYjMZWBp+ckg9QlNn0qLwBN9r3nudN+TjPmpw3LyZKB6c+iMQv/AGlR92Mh8SZc087mkO/n1J9xcn8iMH3yN1HFPNJfQDSYWsHIcMJO5Kqh+AxQxtMNh7+FjEKDEVNZorPb4+/phk14PbCalS3unEEE6iYkEeuPnwJVAk6nX98W+4j398eViSOu35Yg5atJ7H7+/bbFhQo8334G41hrACdz1S/uFMfexPX1MYEc2h8x/wCZuvqcGHFQA0D7NI/DWf1OBWvVXU07yZ274boX16TFroOsn59uSoOg0gA7ST/wMaSoxm+dWVqfzU5PYTffa2NGk9PjI6em18EsLQPxA/L1/EXhOOzjkWxwydEEY42OxhJ3wObE5GEMMdwmo1sDm4hsMk+++HsAHCONOmedXdqn01WlUOvUo3enpXVpsmmQqyJaTykglOkXBI4mrzPflfy2jilQzPmU6LRvHJoj/tn4zgfyTfOGoUCwSkikFhY7mrUYybtIgdOUYuflM0vxB6ytyVlpsNQI06aVMQYn0Pe5tsTZ5DhC/N6TjLCtUSmi1lvKoQtTWVSDUZUa67nUAZ04+iRstNLxMISWl1wSjSQ06RQ0UXRVdQdSo1VKaISxH0h0SWb7VXtbBXxzwoATWyrDL1VFxOmkwUD2o9gwANQseqtAwL8e47w1MsPnOUY1C5ARWYGQJNRXJGggHYgEFoAI5sOVczWFc5Ncwr5GlRFarVIGumgM6Cytp1RAEwJJIHLGE6uepZl0335jKkUzYyNxPO1q5FVkRTpRhMcxSUqQATMFkBYWkx0OCjw94lObetqXSEKMv8rLdWndlYPcWIYeuJXHeHr82IUALQjSo2CIAGXe4CTbqVGA/wAEVBUzmYpMSFajWEC0xWRSZF5CxcdzhWy1aTG20ZZtvekkL4Mo8QZ69aVZiDKHS86QSrzJAUnTEAwi3FwJnhTw82T0I7hCZUqrMRVYCoSQDy+zpcRzDyyNgcEuTyIpaoLEtJJJ2EkgAbQJgde84VVpBgQwkWPUGRcEEQVMiZFxgLYpm7pPdnOyVSSkYr7jpY4apSFjbVFyDt6emGc7VaiHqtVDU6au7CogkAX9unpt0hkdiSLmcZxwfjWaydN6lWkrJmmWqfMYgKtayMaikhdUEaYDALqNox2jhTVF1My+IyGxE0TLVFdRVpMHVxKEbG5E++RfFpw+SQfq/wBjYYFfBOZT5tRRBUZVp09TmIDutxE6oU2mIiCTvgwyS7e7CmJTs3IjSVM9O8Z4qnOe2ilf/e256/3xQ1sspYmNyevr78EHHVhxH+mD8dY/PA/UgEiOp/fs43Ra1+kJTXMgkjNrapbbSfuk40VB+eM3eCX6yVt37jGjo+DcRbH/ALesVAn1xxsdnHjjhk6NzhJx0CLY4RgRmxKzjvFfm9LXoLksqqoIWWYwOZrAfsSbYg57xEq5ZawWfMOgA6lGqGszaZVZWJi9oFxiF8pPFhRyekiTWYUwfsfXNSZEFYEN0YrjLG8ftTydXLeWru9YOHYkhQAhnfV5moSNok7kYdoYXtVDTWYAXM1TxN4gKcLrZhDofymCns5PliCRfmJgxeBjA+GcWagwKvpEpri06WkTF5u18GXFvGlCpww0UDH6Qalj2i585TJIMKyMGIElhP1zgJfJtVZoAAmT9kSNln42J6Yp4Wj2aMpHMXqNc3ENfGHhmnVzEaimgIsqJDIEV3eJs7szEXgBO+JlLLVKTUzTV0aH8qrcidFRqig/WuFTnAJ0ErMkiTwDg7Z7LPUXVTcaFUOqqKqCmg1OVWV1TCsLGNiNQxP8OZ5UpnJZtqilI0mr7dMBtQDkGSuocrDlIlZuMLu5Ay724jlOx1A3jeYo0GyJr63fNGadI+YWNOarKtnYkoG3Lk7AAqAAB35POGVVqV6lJqYyj5lKDAFiGAroV0Ajms0BibarzOIfiZHpEZqkwOh2WDdYYMIIEco9mCAeacHvye5SmnDsv5clHql+YgtOsxOmwYaBbpjrNkokg3v9IKov/TL1hBxtC2WrgC7Uqg77o3TrjJvDXEDSzVKsillaL2HI6trv3gTHcATfGt8UeMvW6RSq72F0Yf1wFcG8Io1NKi6VA+0urYy2kWsRYCRpIkE7FTCVFSm2fYw7KSdIbrVDCVIZTsRcb/sYSu5xFytMUgtOZX6pO5IEspi0wJEdAw+rd0Nc4nutjptDKbiRs9l1qcrqGWVaGgglTqFiLAED97g3ynKq5cVkooXLhalQqCdOioFkehIIY7EKOsYPsxTOKnjvAfnNFsupKh6b80mCwAFNTAsuoq56wgFwSMM4WplcX2gq6gofGJ8LcKShlqYRSutadRwSSfMammr3bAQLCMEWRcao9P1xX5RNaq62BgxblNpUxsViIxNydm69PywlXJaoSY2oAp2E5xiqWa3SnH/9P0GByshLMY6nr64JOKNNQdvLj3c5v+A+7A1WYajvufz92C0he/SERsqDrHaojVaII/r8elvecFfjvxBUyeSapRCmszJTphryztFhIkhZMenbAzmNqvutN9lePx/LBZxLgAzVTLmrPl0GFZVneqCdJI6gCd9ptO4dplc4zbRTH3svWB9HxoleutdMxmkrUct9PlijLRDyCGamT1LEFrwoBJWJwW/9fQ+WqVFzauQCyFDpY+wWdIphC3KPrSRGrpnXyhcJTLcRyPzWnWNUuXYgNU1fSGo2nXyux11GIB7yIaTofCuI/PFQqkUVYliVNMmpTcAIabc1NldSWB+yoBIJhqsq5QwGklLe8u6QIUAiCAJAJIHeCYJHr+WK/Kcdo1K1Sgj6qlP2gAYHpqjSSDuASRixZsZTn+J0stxenSpVNKNmD5jMPYqVBqdUP1kYsA32TU6gRhGlS7W/jGNt5a/KVRNZkotdGpsaQAuKolWa12IUqAJC87aumMbz+XqMGby+WlILBYFjBOrZyCOk4n+MOO1a+er1Szg+Y60+Ygoik04UfUkLcCDLGcJ4xxDVklChN6XnH+OoKrBRYActNS0DdiBbFqhSakoEGzhhbwg6FJuATfSPebgT3PbBd8wp0uQExKhnJAJ3GoQNpPwCrOJlDhHl5TRH+X57Bl5g6FQjGRCkLXiDsAtiCcXrcMyr5OmxZar6u1hNGoQFAjllVh7zpHYAaq1QJ6mnMuOGO2UQVE+lyT6SCBzoBAkiBAG20dxTM6nuJ6c/mEoUoK0+dq2kF6asCIQkSp3VQdzJM6IItwLiOZRPJowGqE09NlQOWgm1kOk3KjZTYtGNL4LwlMtT8tBeZZogs0ASfQABQOgAGJVa1Js3PEeGlvGDnyleHVbIVWpqAKdO6jYLT5lIHpB94Y9hgI+SvxKUqrlHulWoHp3HK4VgQZNgwFh3jvjVPFtZRkqytEPTenfbmVgSYvCqGY+i4wfhnAq1CplqzoFHnoF1mAWR1JloKgSIidW/KQMMYQ9pQZWilUEOLTe8zRNRCobTMAmJ5ZGoQTElZE+ux2xE4ZQZKKK6hYE6RfTO6kyQSDO1th0k84Dxj5yjVCmghtJAbWp5VcFGKqWEMBdQQQR0xPrDEZgU7hj4N4zWphlIMwSLjcQZBHQEGCJ7YYy7E+1AZbP0ExOob8pFx924OH+mM6+UzitfL1U8htDZgKuqmYqHy2qAqw6qfMSDO6kdTg+Hp9s3Z9YKq3ZjOIX8K8QpmqDVgrU6XmBKbVSE13A1AfVljAHX8p6Tf3/v3dcZbxbgmbq8NIqZkuuWZQKT0tHMqhCquwDEIWZJMqSrY0nIVWFKlJk+XTM+9Fufj+743iqC0xdTydJyhULaGWCPE39/3YlZc36dMQnSw6k4kUXIgfvbEt48RpPcTI1CPsgfEsT8MDdRrnbc/vbF3xYyT6Kp/wC4/vp+g7mKTa2gWk9D392GaPPSbRboOsfzDwKvuG9+j9B/XGjVssWpsiu1MsCA6wWWeq6gRI6SDjN+IDlrm8BZAHcLUJ9+43xpqC09Yw3zpFcfsvX8SkqeE1OYpVzXrt5TtUVGKsutkNMmSmpRpPsqQsgGMSPDuUNLK0kYMHVefVBYubuxK2YliTIsZxaBgfUXB/I4ovGWYq08uGokiKiayDDaCSDpsb6ithciQLxjRd37hMmqovpJnGOKDL0alZhIprqIFv8AgevTHz/4vqMuZqMUUrVbXBOoIzE6gCwGohtQJAiw7Y0Xxd45qUeH0kVQczmfNQFhIVE9t4NmOhlgH7UkWIxnIzpqufnCLS+bKrESxO6kSZJlm8tQC3Lq3jD2DpNTBYzdwTbmDWYdpuLktc99RJt7ycEnh7gVQFVq0xFZsvWp3U6gpawE+1FQcpg3HcY43BTmc0w0laNKkGZQIIPlGs1JZsWLlhq2i59TvK8Fq/Nsu9NDUFB6dfQWOrUVBXT9oLT0jQDfWSJKwXqtXKsCq9+0b4dlKlDNL5oC1QJQVTpQsZnSyag2pn9o2DSTqOkB/wAU8GpZRlzFIrRYuWekVDUyFku4H+WQDuIB1CwJnF9U4tlM3l28+E0SWVjzowkFkgSeo2uJDLuMAvAavz/iFOjVWu9FA+g1UK+YKLcitfYHmbqSACALYmIzscx0tvHDlXfeReJ5BGy7VNFSm0U3JJhlSpXpBAwBAB5pkXNidJJg/wDAviI5vLfSEefSha0dyJV/9wHTqGwL+LOLrnMvmnSnUU5aoabMRyvTWtSm/RlcBoINg0G5GKr5MeLGnnFUqwGZGhpiAVV2Q2/lYf726AYJVpdpQJIsRrMCpdpoHivhb5jSgVtJgalNwTrm2y8ojUY9uAZxMzdFqaF6NPUwURS1aQ5AsATZH6ayLgQehFrNsM1MRu1YADgRrLfSMrttBgW7GJ+N8N5g4di+EVkvgV9ZsC0ZBwG8S8OJnOIc8xRKvU76Sv8A+PTptaFJFV2I+sCOiwYLb4/j6Yr6eUFOo1UKSajIru7QTzaVKoq8wDNpGqIAOmdRLN4ZymYrvxA11BteSXy+rUTLBwQ4J3kaZPrFptb3DCAsQAZgAbAXEdBYe4WviLkeIrWnQrQerCLi0R9oGQRuCpBFjD1OrKgiCp6ggjtuPXAqgcaNCJlPyyb5kg22/WMPU1M4YpGZ7WxJKgm1jP5YSc6xniR+K0yO5kJ1/j/AYoXpmT7/AE/rgj40Ryz9gH7nH7+GBavWAZhp2J6+uGqI0M3S1QdZIzW1UEbqB+D9P3vjS0OM2rtap0hAb7bHGiZQyoi8gG21+2GTpF8eNFPr+I8TjOPlhzrBcvTkimS7tBNiCioWCkEga2I6agvWBg24VxylXLLSJlCRDArIU6Syz7SzbUMZp8ofHKPzmvSStrLqiVAreww1KVnSZOkAhRswOoiRhnDKe022kwAXsdIDtxE0svq8wNVVm8jTGlPMIFVxbmJVAO3PO8YHPnxly0vrgOJjWAQQCRfcA/7Ri6zvCNFA1GLCGdaYgDWdcTG5WLz3B3i93wngAoUzTrr/APsKfOuB5S03QgkxykAsSdwYGLRqKovMZGdssuvDPDmzBaCPpl5SzTy6FVrTMRruBPOR6giy+Yq8PqjzS1TJvApuoGlQY0k/W1hRfmhhdfsiB4U8NZetQD5d/IzaU6QYoAB5lOfpIjUVfZhvtYHep41xIAtqbRVRyKyI801dblqTappAwOSNO+18Tardo2XcRmnT116y48a5+jUZWpSWuHdeRWEWUho1t1kbAEEgHAZ444gj0qVOg1RGp1VSlSFSbEVA9UlYDPUcgljeH6ScN5rjlNoIqoNQBh2HxsmpVYkXuJ+z1NZlx52cVw4IUSSCRp0lYambjVJt0lZMYPQpmmLtxNVwrKqqdYb5zgeYGQSm1N6T1Vy2Walq3CNqqOwWys7sSZMlUk3aMWeX8Ltla6vSMBTHmsg9nl1h4EDVBEmLleb2pn+H6fz2ktTMy1SjUdIB5GIghmXvcHe1rm2CY7zibWxbKSp6zqUsosIjJ56nUB0MCREieYe8TMeokHocUtfji5bM06FWVTMMxoVNxrZtTUnk8ramOk7QwEDTi4q5Gm92RSdw0QwPcMIYH1Bn1wK+NMrVp0ab0TUfyHNbW7K5oinTaWDO6u87EMalmJuQowCiKbtl8fe85ULqL+EIk4lS840RUU1guo0weYLa5HQXG97jDtdsZp8mviOpWrVajUA9avWUVq4JQLT0iBGkrIIEKCCxa/syNHrv+/uxjE0exbLCUKnaC8jZurppueyN0mwBO1ptiu8QO1Km+isFRUYshpiq6oBHK5qKqKQCA1XUOx6Yt9cQT+uKXj/Bkall6ekmitelrQam1qAygMLmpzFDzE7Y1hmGYKf/AGZrqdSIB+FOC8QzWWar85YUarsCrVnUGWJqtpVTEs2yldXNNjgw8NcOGVpNl+mt6qXkBG0giSbwwI90Hvhjwd4YzWUSoiJl3So7FSSxqAGNIYopSlTESVLXOxtc2TgUKDUKhwAYQFgD1Cs0SN+gnsMNYyszXAtl8oGgFTU7yDlATI3Ej+mJzpdemHEyiqGKEEzYMQFPvIkgfA4ZNYM0GVYdD27qfrD1Hxg2xDY5tZQ7QE2jHG1kiD9UX/8AcwNNTJMzvfBJxm7e9Kfu/wAQ/v7sULUzNtv36YcobfxGKRIQdZx1s8wZS4N5ADbz8caDw46aCTaESZ6comcZ/WYhW/8ATJj4H974MuKVhRydS2sLT0gE6Z1DQAWjqTcgGJ2w1a5Ai2ONwo9Zn/h/xZlkzVd0Y0tQreSr/wCaXqSqyNgWKlQZ5RAIhhjN+PZikzBKQJZTzVmiajxzGw9ktLT3O3eRm8pUoVWpIS5WmXSoqlWIi50kzYoSOvwjFUeGVfNWloPmOQqqYHM5AW5MCZFyfyx9BSpqDmEkVCdoc5amr0ctXUEqisUUgaVakjU6ciOYakqVATcebfUYIsPDFGnSzGXp1zyuwio8zUcsXqFSAbNVKIdWkX3MqDX8B4ZmRk0Y5fVTR2FUndVUal9li0TOrSLq6mQBJ0gJR4hk+Q+XpPLAnyni4IG6kGD9pTIiQQliKgU2O32h6fywN4Fw6p55FFglVEVwSwOtiiEqxO4jWskfUv0w/wAH4CufzNSrXWaaP9J2d5kUtzKL7TAGLqJPNiuqUA5bKsfLqsgosqsCDGpbAjaQASCNWokGZVZHyb+MrU8lWAWS3lMABLHm0NHtMefnIBJF5JnA6obKXTcfabzZe6eY18rHgcuTmsvTDcsVkQDUNK8tQAXICiCo7Agb4z3wxTZmOk+zH/26wTG+xG3rj6OzuaFOm1RvZRS1rkx0HqdvjjFuIcHenFdKQpirUfrFNTJdqYAubkgRYaG7RjmExLPTKN0M4tK1TNxNA8ArFCqNUk1ywEksB5dNQGm5NmvJnvgjdsBHAHzVOktVFVqLoh06i4JP1lIUVFMQDCnbZtwaZarrQGCN5DCGBBgqfiNxY7iRBMvFKc5aNi19I9FsC3jvJebRSmHZPNq06TBGAd0YkECdwCVZv4Q09IKGGK75iPOesTqZlVEJjkSBqRfRmlidzYGyiBUKgptmvt9ZmouYZfGU3g3JJSoVMoUUGhUam8LapIDpUPdmRlkG6ke6LyqSIkybSe56nDHDMoyCrrA1PWq1NSmdQZuTpIK0wiXH1dziQU67fsY9XqZqhtO0VyqLxAb9/D97Y9WyC1NOsHQpDbkAkbSuzEGCJspAO4GG3JiRfpHc/ucSHzoQAk2/P7v39+FjWyNpvDGmWEtFqgJbYH972mfecCfj7xH5a+TTP0tVW2klFAgkxeSWAjtqw1x3xBoWHrrltUBWIUncagqsDLRAkiBI+Aw+boJqCa3rGdJq19IMWMvTJCOSbAlVk3IM4pYanmIdx6C35itRMughvkeIyi8xcrpVjaZAAOrTKhiZJi0zifTzYa4+7+2/7GMuTiSUNDPlkV26eYrMALCdbkq0FeXUvWR3KeF8aSrBpuWssArpJBBJiYmO4kWI9cI4r4eysXTb34R2mVZQG3l/mKmp2kQR5QI7EEnfqIP44r1QQLD4nHPnXPUPQ1KInvCr90G0emI4zXp+GD0l018oYIbCNOwgifq3HpeD8YOLv5SfE/zTInSFZ658pAwlRKksxHUADbuVxRsvT3idujEe+LC3rgJ8Y+LWzuUyGtl1ilUZxHMz6jTmBsDoN+5xVw1HtHB4En/EXtYev3iOG8WbN5im7IqvRpuTpNqnLBDSCZqMyKTeFUx0w/wvIuwr5ipLViXpKqnSAHIUaSBCN5pAVZHtE4F+F1yleg0x9LTNuoFRZmPVTb0xoXBeCZiutXyxK0iHQCoFUOrvU0wwI1l4MWAKgnFKoQknISwuZa8D47UydRJRhRqgqthFTQWJZH9pnWSb+0txO4d8QUPmVQV8nUhMypARAC2omF8sEQQWeFFtLMQJDECw8O8dy+dyZy+bpeQUWHps0aTTvqQ+0jqeaDDDe4viN4D4EatXz3LNSoMy0i0AvUJbUxC8o0AlTFi5cxYHEwkAktxuI0Gt3vZ9fvLTw54QWhlorKPNrENWIOxWfLRT2piACNzLdcZB4pyByufqU6YYGm5an1In6RDfcLqG/wBi84+i2GMs8U+F/nnGGDg+XopiQQpP0ZKrMzBMk2NltBInmErkuxba0CwhJT4t884YaqwGq0HsDYVArAiSNtakXGK/jvCxneH0lpsAadRC5FyoSVrCB7TBCTFpje4w94T4S9NKuXrUiKENyvcEuSGVejIZJn1HcwR0suqAKoCqIACiBAEAfAAD4DCTVBSfu+NxGsvdteRsnUVkRlEKVEC1u4MGJBkfA4cUsSLEg7noLGLHpaDGxI7k4g5PKeSWpTyFmel6A3ZJ6lWkjurfwnFhSG493/OFqgs2moM6pus8XDXBkRYi4ItF+uI9QmTI2Me8d/TD9ZvvOIzt+/jgEYURVG+JBpdBvhig8fHErLm7EmBHW0b79v6SMeRbm0y5tBSt4gVsx5YHJqKq202EmDBs3KY9DbEfiOeIqBQxAUmZEB2UMYQkDWEIghSDJH2bw/Gtd6edprTCoKgLrqUlTUpnUZHeO0byTYDGecQ8cZmumlmVFLayKY0CSdV9zY+vTFXC4BXYVV2t7MzWxQUBYZ5ZEo6qyKtMkAEo5LSF1EtN1kRcNE/VvBarpqohXfUHBlNKkNKaQQFusSsAG02MCcBuV4fWR1qlmDapViTJM65YzuTee47jD1fj1Wopkqlp5V9pZLDUzSSQZ6x6Yq9gb6GAWtpqusMOHroqN5VSaa/R8xZlDbtDESsp0HXVLAhcN0aNVX1qmuoWLAABKg+qQGPtN6lmPLGnmsJjxlVCCnpUGw8y4aBzBSBy3jczGoxE2XS8V1VfXqklArCBAAIJAUjSdiQ3tAsd8cNB9Z1cTTtppNK4LnVrU2dZg1VOkiCptqUjcENqBB64dFOb2vis8L8QSpSLUlKIKiKqmCZAQMZEzLSZ3MnEihWlVN9h19MSWXLUYekq0waiKRH6tSAT/N7tn+/++MdyaFqeos3KsAEFxE8qyPYmXN4G/fGy5hOUD1Yf9rYyfwvllqjymNQKVGoJNl1iXMESV1HSCCAW2virgNFbpJfxPV19DJ/g/hiVHqPUClVE3kQNQDMDIAjlAJ2JPa2rcZ8L1ssxzWQaYEtQVRpK6R/hBQNYJBYoxOrUSpB3o8twCpUBPlVkpMadFBQjXyCpUBvCLQQkjmPMSAYuMWGQ8S1eGiplsys+WjPTb6oUDlZRMmlNtAMo3LcQcYxTMzd3XyitIcDeRM9ml4jXoeQhp5iqrCo31VCkanYRLGnB0sYIZ1UjfGkZLh6UKK0aQCrTUKgPoLT1J6k9b4qPB3BDTptXqg/OMxzvMSqkllp26idTXPMzdIAIGxMxFQfINh7+k2Tc2G0bJ7nAlx/w6amaNdEph18nTVYgGFLFoYqxpsu8wZBWxjBYcAvHa7ZarUFN2pq9QaVU6V1tTTaDe4MgiPa64HROptNqpLWEuqPGI1U6it59Om1QINJasi6iHpaTDzGkixBiwBWYy+KUVWfMr83QVfKDOylSx0xcXBMnpbQ2rTGJGV8Pr81p05ZGUmqrqQHpVG1MSpuFiSpWNJWVIi2MW8J+GDn8tmw2YqGpTJqU6QfUj1IINQrcsTAGsCb73w3SoUaoZibQLO6ELNu4myhG1SQoLcvtAqJlSPrdvf1E4zTPeO6b1OG1q9ZqaKPMr0KanXr0yGZZIKMdDJOyMSJJgHnhrONWytCqfbNNdVoIdQA1veJHoRjPaPBMs/EM3lqWYaiKhqJoQIwGinRWOeSBNWuoAIjRaIjHsGqgurjb7bTVe5Ckcy78AeJa2bqZ8uW8taqtSVydaB/MhYJIUaUBgWme+DBjME4qeG8PajXzY+pVenUpybwKYRr9YOkfHFwgPXCGMKtVJXbT7COYa4TWKy4k29etvj2Hrik+Uzi/zXIMqNFSsdCnYxuTFj6fFRe4N/RQCJMA3PuF7+hgfAeuBHxF4efiNYVK7smWFqdJYDmCedjJCq3S0xEgEDBMGaaHPUOgg6wZzlWD/GuLiplMsS4LB6ZBc3nynCu0ehUsYvqtYic0orzRcRFjv2v2xqHibwdl6GWLUKSqwnmks10cDmYki/5YzijTLOSZvLSdzuQf32xcwLU2S9Pa8UxKuCA2/wDkIsnnEr5c0qgVSsBXJMKJQFiOimbx67YrHIRn1jUqyrAG1jB0nrYWt+eEZRQKNZzuikg/xFkUD1BBPxAxDqf4be5R+AH9cM5ACRxNiqTYncCczOgOTTB0FtQB3VSbAkdYgfDFnnOHU3y/mUWAKKzVEfle7W025t+p2jFdRQM1NTC6vLBJ6amEn8cEFXhVOnNN3amJJYsULMQQQAANK8o1AE3M7TGPNxBLqCCIQeAF/wDwgbged6j64Fvy984nSvWJ/frhnwRlimTCnc1Se1hVEHc/s4scn/hpsOVenoPXEaq//V/WfS4PSinpLHM1IUnsCTF+jfh7p2OAXwTkab5nVSQN83oB9EAtWsJAmAX3I9ABPYwzNQ+UCbg0al/UayP0+/A/8njplKwqOZs1wCdhBBUAsCJaDsew1A4Yw4K03IkrHi7qPe8Mkr1OF1Uu1TI1SAjN7SlhIRpvrAEg/X2PMASvL0f+qZ7zWvlMo4Cj7dRYYAiJAHK578g6EYleLOIvWKZTLw7VdJYxqCrYye4AhzebAC7DBNwzhi0KKUkkqgAk7k9Wb+ImST3OE2q2XOBqfd4sdBruZJZsNnFfxjxDQywHmvBiyDmc+4C/x2xQ5f5R6JcK1N0XYOSrH4qt/SxJ9MJdmzagTqqeBCxnAwG+K6Y84Oy61VqNULcGabaTG24BE7cxPQzaZ/xrlKFI1PNVwBMIZYx3A9ntfGUcW+VR6zo7JI01AaatGmXGgFtILQu8nck2thnD4eo9yo2mldUcZtBNI8V8RoVshmNFdCFQO6q4VmQAO1No5lDpINpv98VeBLl6/wA9ydNWovRFOpRpFQYUqVenHK7gDSVJEjYzAxjPEOOKalQ+WjB0dE1XemGAA5ryVWbSbsZJjDPAfEFXK1teWZqUm6qZBWdjMza079bYqDBMqWU9D9ooXBefQvDWp6DUpEaKgNVTEe0NVwYIEyYb2bi0YH/DHCFo5hgqmfmuWLuw5y71M0zse7Mwk+70xV8O8XhE8rMU1emS5JgSdTFySpkNzG+2OVPEqszmnSFEVP8AEZWio+kQs1AJAAkADaYFsTMrLnXXWURhnLKdNIasJbQOYjfcwJjp1tEel8czNZVNxP8Abv8ApgN//wBCUBFIeWJnlvfqSSJJ3viRl/ERYBakRNm9Z+sBEe/CTUWA2j4w552hOmYkzNupPX0xG88kyZn9+uKqHJkghReeg73mNsUGZ425qHQYVfUAmD6xJwGnQare0P2SrL7xXT15aqsdENtx9IJ2PQE/CcZXWolqNGoolkpFiP4Czz62n7ma1saOnFRVo1UqQ2pGSRaQVYG3pP3e7AVlKhiwgpTUbzGo7eogfucWvh2alTKng/eTsVRzP0g7Rrn5pmB0Plj73J/+uG8weS3Uj8NGCTgeXWitUofaahYiwuTEyZ3/AAxX8V4QFLFTyLBAO4MosEnpJmT39MVxVBYiJfpai0s/vmVFb2Y35Vt3sSfwxbcfLAoYHPSpuSIgzyahawZgSYMEscR6lEvTRlX2i2u4uwE2tyiLgTJlr9MSON5YKuWNjFEauYnYnUCJ5bggAdp9+7i46xe2h6Q58AVNWTpzuWeD6+avXtJHuFumLXLRoXpyjp6e7FF8nwIyabz5pgdLVVJ91x174vKORJUGSJAMdrbYg1tKr+s+kwpAopfwEG/Eb6WEo7hqIAYSoQqzLdhYzpMqewtuTUZFCtUEMYGwgTv2Amb7SPZHxP3V40aUdQTAk+/qNu9+tsV9TLOGDUqGWQ7maUsS3tEurra+0TbFRMQoXKRJtTCFmzcSm4dwJKrEecwdQQARcXnY2ANrDrAOwxa5HhzJBpZki5nSxBtYjlJuPWY2gYsqDuVH0Yv/ABb3i2/UdZ+OFMoM6qIMWiQbCB1iw9Owws9XMdYwuHVReU3EOHIWJfOAM1+ZQ5MncsG7Tv8AdhJ8MSAaeaplTcHy5+4ioAe3TFi1WmvKaTWBMSIsJg3sDPT+2G6FVdRX5uJ3nWDe8A8s9D6DHAWC2H4mxTUN/sqs14RqMpTzaT04HRgZs3R4g7zqG4B7iHV+TwMFIKhluwhl1TJAGljoA+JtvEYMadAAn6MD+Ujr6QB0x7y1NipNjaR+E779f6nGRiai6AzzYOm2pvM0rfJvmg8AIVidWqFBP1dpJHeIx3I+AM0rKWRFAa8tMjoeWbW9N8aQFA+q4HQA22PZh6ffhFOknmxoq3F2JEWMf6syAT0jr2wX9XUOmnvrAfoKQIOvvpKFeD5sj2KcmTBdhG4kfRkHDS+Hc3/o0rzE1CTbrIX4j+mCIVEiQ1QDudt4IFyRY9PTtGGc1GmfMYLadJZW3AI5Y31RY9BtgAqE+HvrG8ttiffSVacHzS38qn6/TH8ZT44S+TrkT5AJHVaqkb9jvHbe2CFK0gEORIBGoXjaTGqbEDfph6SQCagPeQem/TGC1jqB76wgvb5vf8QPfL57QVWlV0/Z8xCu+w55AjpGIC8Lzkk/N367evxtjR6LtHtzEg9Nj1EQdvx+7rVHuNQib2ue3T9nHhXCmwUQJpk/ugZw3I5kamNJpP1Q66jIiSA0Red5tYHbEfK+HcypZRl3I0hZJW+lAtvpO8kDboYwYCtp5TVAZhEBeXrFtEAz8RMTEYlJmG3VwCYaQL3AjdR9g295O4wQ1SvH3g8pbmBQ4BmQrL80qTqp7aIIRhP157mI2AwninhHMsGilOsgGWCmJBG/99sHBzVSSPNJudwv1hAH+FJibX95w62ZrRGtbiSdHTf+vbrjvbW1AnDnK5CdJk48JZpANVNyATq0XAUdDF5MkQB/bmY8P16jroRyqqBqKMFBYF9MlZaJj3ntjXcpVcn6QU2MmCwYnbqBCgTNgO974jZbOu3mCArLyqu9M97SY2B2mBvcgNU67NrE3oKBaD/hLLnL5emtQFCGYGZ+u7kb7DlJk4nf9eAsA8Dtt8PTFv4j4V5qUGTSEEEkoAWKghiYO+gMB7zOAwkfxfcv64XNFWYseZQouCgHhpP/2Q==«Κλίμαξ»
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου – Λόγος Θ΄ Περί ΜΝΗΣΙΚΑΚΙΑΣ:

6. Εἶδα μῖσος νὰ διασπᾶ πολυχρόνιο πορνικὸ δεσμό· καὶ εἶδα –πράγμα παράδοξο!- μνησικακία νὰ τὸν διατηρεῖ πλέον ὁριστικὰ διαλελυμένο. Θαυμαστὸ πράγματι θέαμα! Ἕνας δαίμων νὰ θεραπεύει ἄλλον δαίμονα! Πρόκειται μᾶλλον γιὰ ἔργο τῆς πρόνοιας καὶ ἐπεμβάσεως τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι τῆς θελήσεως τῶν δαιμόνων.