Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Κώστα Παπαγεωργίου «ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ»

Τρεῖς τάξεις πραγμάτων εἶναι στήν ἐπιθυμία τοῦ περισσοτέρου:
Τό πέραν τοῦ πρέποντος πού εἶναι πλεονεξία, ἡ αὐτάρκεια πού εἶναι φυσικό καί τό νά ἐπιθυμεῖ κανείς τό λιγότερο, ἐνῶ δύναται νά ἔχει τό μεγαλύτερο καί ἐνδοξότερο, πού αὐτό εἶναι ἀρετή καί ταπείνωση.

(Ἅγιος Γεώργιος Χοζεβίτης)

Από το βιβλίο του Κώστα Παπαγεωργίου «ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ»

http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2017/11/blog-post_21.html