Κάλεσμα 22 Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Σωματείων Θεσσαλονίκης στό συλλαλητήριο

  Κάλεσμα 22 Ορθοδόξων Χριστιανικών Σωματείων Θεσσαλονίκης στο συλλαλητήριο