Eνημέρωση ἀπό τό ἱστολόγιο http:// hristospanagia3.blogspot.gr γιά τίς 10-2-2018 ἕως 12-2-2018

Αποτέλεσμα εικόνας για γεννηση του Κυρίου

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

Εἴθε ὁ ἐνανθρωπήσας δι’ ἡμᾶς Κύριος Ἰησοῦς Χριστός νά μᾶς χαρίζει μετάνοια, κάθαρση ἀπό τά πάθη καί ἀληθινά ὀρθόδοξη πίστη καί ζωή.

Εἴθε καί ἐμεῖς νά ἀγωνιζόμαστε ζώντας ἀσκητικά καί μυστηριακά μέσα στήν μόνη ἀληθινή Ἐκκλησία, τήν Μία, Ἅγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.

Ἔτσι θά μετέχουμε στήν θεία Του εὐλογία σ’ ὅλη τήν διάρκεια τοῦ νέου ἔτους, ἀλλά καί στήν αἰωνιότητα.

Λαμβάνετε αὐτό τό μήνυμα ὡς ἐνημέρωση ἀπό τό ἱστολόγιο

http://hristospanagia3.blogspot.gr, τήν ἱστοσελίδα http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.gr γιά τίς 10-2-2018 ἕως 12-2-2018

Ἐνημέρωση ἀπό τό ἱστολόγιο: http://hristospanagia3.blogspot.gr

▼  2018 (569)

 

=============================================================

2)Ἐνημέρωση ἀπό τήν ἱστοσελίδα http://hristospanagia.gr

  13 Φεβρουαρίου. Τρίτη τῆς τυρινῆς. Μαρτινιανοῦ ὁσίου. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

  THE UNION OF HEART AND NOUS Source: From the translated book “My Elder: Joseph the Hsrtc -_T and Cave-dweller, ” pp. 558-562, St. Anthony’s Greek Monastery, Florence, AZ.

  Τό νόημα τῶν θλίψεων (Γέροντας Εὐστράτιος Γκολοβάνσκι)

  Ὁ Ἅγιος Χρῆστος ὁ Κηπουρός, ὁ Νεομάρτυς

  Διδαχή τοῦ Γέροντος Βαρλαάμ στόν Ἰωάσαφ: Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς.

  Ἀπό τό Συναξάρι – Ὁ ἅγιος Νικόλαος, ὁ Ἀπόστολος τῆς Ἰαπωνίας

  Κυριακή τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ (Ἀπόκρεω)

  Γιατί δέν μποροῦσε ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ νά ἐπικρατήσει στή γερουσία τῶν Ἑβραίων προεστώτων; Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

  Ὁ Ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ εἶχε γράψει γιά τήν ἀπελπισία τά ἐξῆς: «Ὅπως ὁ Κύριος μεριμνᾶ γιά τή, σωτηρία ἔτσι καί ὁ διάβολος ὁ φονιάς τῶν ἀνθρώπων, προσπαθεῖ νά φέρνει τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων σέ ἀπελπισία.

  Ἠχητικό Ἁγιολόγιο 12 Φεβρουαρίου

  Λέγουν οἱ πατέρες τό ἐξῆς πού μᾶς κάνει ἐντύπωση γιά τήν κόλαση

  12 Φεβρουαρίου Συναξαριστής. Μελετίου Ἀρχιεπισκόπου, Μαρίας Ὁσίας, Εὐγενίου Ὁσίου, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Πρίμας, Ἀμπλία, Δατίβου, Πλωτίνου, Σατορνίνου, Φαβίου, Φήλικος καὶ τῶν σὺν αὐτῶ, Ἰουλιανοῦ καὶ Μοδεστοὺ Μαρτύρων, Σισινίου Ἐπισκόπου Θεοῦ, Ἀντωνίου Ἀρχιεπισκόπου, Ἐγκαίνια Ναοῦ Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς Πούσγην, Προχόρου Ὁσίου, Ἰωάννου Σιναΐτου, Ἀλεξίου Θαυματουργοῦ, Βασιανοῦ τοῦ Οὔγκλιχ, Χρήστου τοῦ Κηπουροῦ, Μελετίου Ἐπισκόπου, Ἀλεξίου Ἐπισκόπου, Μητροφάνους Ἱερομάρτυρος, Σύναξη Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ἰβηριτίσσης.

  12 Φεβρουαρίου. Δευτέρα τῆς τυρινῆς. Μελετίου Ἀντιοχείας. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

  Ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν, Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων

  Ὁμιλία Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς γιά τήν ἀλληλοεπίγνωση Πατρός-Ὑιοῦ

  «Προσεύχομαι στήν Είκόνα τοῦ Ὑιοῦ μου γιά τήν Ἑλλάδα γιατί θά βρεθεῖ σέ πολύ δύσκολη θέση».

  Ὕμνος στούς Ἁγίους Μάρτυρες τῆς Νικομηδείας.Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

  Λόγος Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου σχετικά μέ τήν Δευτέρα Παρουσία

  Μακάριος, ὅποιος εἶδε τό Φῶς τοῦ κόσμου μέσα του νά ἔχει πάρει Μορφή

  Ὁ Χριστός δέν ἦλθε στή γῆ γιά νά κάνει καλούς ἀνθρώπους, ἀλλά πολίτες τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν

  Ἠχητικό Ἁγιολόγιο 11 Φεβρουαρίου

  Παλαιές τοιχογραφίες πού ἀπεικονίζουν τήν Ὑπαπαντή τοῦ Χριστοῦ

  11 Φεβρουαρίου Συναξαριστής. Βλασίου Ἱερομάρτυρος, τῶν Ἁγίων δυὸ παίδων καὶ τῶν ἑπτὰ γυναικῶν, εὕρεση λειψάνων Ἁγίου Ζαχαρίου, Θεοδώρας Βασιλίσσης, Βλασίου ἐξ Ἀκαρνανίας, Γαβριὴλ Βασιλέως, Δημητρίου Ὁσίου, Γεωργίου Νεομάρτυρος, Κασσιανοῦ Ὁσίου.

  11 Φεβρουαρίου. ✝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ. Βλασίου ἱερομάρτυρος. Θεοδώρας βασιλίσσης. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

  ΕΝ ΧΡΙΣΤΩΙ ΑΓΑΠΗ Ή ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗ ΑΓΑΠΟΛΟΓΙ

  Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω (Ματθ. κε 31-46). Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

  Ὁμιλία γιά τό θάνατο ὡς ὕπνο. Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

  Σχετικά με τὴν ἐνάρετη ζωὴ (Μέγα Γεροντικό)

  Ὑπαπαντή τοῦ Χριστοῦ-«Καί σοῦ δέ αὐτῆς τήν ψυχήν διελεύσεται ρομφαία»

  Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω (Ματθ. 25,31-46). Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας

  Ἅγιος Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης: Ὁ φιλόσοφος ἀσκητής τῆς Ἐκκλησίας

  Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος – Ἔργα, Τόμος Γ΄

  Ἠχητικό Ἁγιολόγιο 10 Φεβρουαρίου

  ΕΛΕΓΕ ΜΟΝΑΧΟΣ.Ὅσο ἀργεῖς νά ζητήσεις συγχώρεση…

  10 Φεβρουαρίου Συναξαριστής. Χαραλάμπους Ἱερομάρτυρα, τῶν Ἁγίων Βάπτου, Πορφυρίου καὶ τῶν τριῶν γυναικῶν Μαρτύρων, τῶν Ἁγίων Πρθένων Ἐνναθᾶ, Οὐαλεντίνης καὶ Παύλου Μαρτύρων, Ζήνωνος τοῦ Ταχυδρόμου, Ἀναστασίου Πατριάρχου, μνήμη Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τοὶς Ἀρεοβίνδου, Ἄννης Πριγκίπισσας, Προχόρου Ὁσίου, Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου, Ἰωάννου τοῦ Φιλοσόφου, Λογγίνου τοῦ Ἐρημίτου, Ἁγίων Πάντως Ἱεραρχῶν Νόβγκοροντ Ρωσίας, Ἀνάμνηση θαύματος Ζακύνθου, διήγηση περὶ ὑπακοῆς στοὺς γονεῖς.

  10 Φεβρουαρίου. ✝ Ψυχοσάββατον. ✝ Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος τοῦ θαυματουργοῦ. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

 

==============================

3)Ἐνημέρωση ἀπό τὁ νέο ἱστολόγιο: http://agiapsychanalysi.blogspot.gr/

▼  2018 (30)