Εἰσαγωγη στή Φιλοκαλία (mp3)

Π. Σάββας 2011-09-11_Εἰσαγωγη στή Φιλοκαλία_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 11-09-2011 (Συνάξεις Κυριακῆς στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, ‘Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία)

One thought on “Εἰσαγωγη στή Φιλοκαλία (mp3)

  1. Pingback: Εἰσαγωγη στή Φιλοκαλία (mp3) | Κύριος Ἰησοῦς Χριστός-Ὑπεραγία Θεοτόκος

Comments are closed.