Πῶς ὁ Κύριος νίκησε τόν διάβολο

 

π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ

Θανάτω θάνατον πατήσας

Αφού ο άνθρωπος σώζεται με το γεγονός της εναν­θρώπησης του Λόγου, γιατί ο Χριστός έπρεπε να παρα­δώσει το σώμα Του στο θάνατο;

Το σώμα του Χριστού ήταν κτιστό και επομένως θνη­τό μπορούσε να αποθάνει. Όμως επειδή ήταν ενωμένο με τον ίδιο τον Λόγο του Θεού, που ήταν η ζωή (Ιω. α’ 4, ιδ’ 6, Α’ Ιω. ε’ 11), δεν ήταν δυνατόν να παραμείνει νε­κρό. Δια τούτο απέθανε μεν ως θνητόν, ανέζησεν όμως λόγω της ζωής που είχε μέσα του (Μ. Αθαν. Πρβλ. Β’ Κορ. ιγ’4. Ψαλμ.ξζ’2,ζ’7-9).

Έτσι ο Λόγος του Θεού ενανθρώπησε (Ιω. α’ 14), έ­λαβε δηλαδή σώμα θνητό, για να μπορέσει και να αποθάνει, αλλά και να εξαφανίσει το θάνατο, μια και ο θάνατος δεν μπορούσε να κρατήσει τον αρχηγό της ζωής (Πράξ. θ’24.γ’ 15).

 Με το θάνατό Του ο Χριστός προσέφερε το σώμα Του για χάρη όλων των ανθρώπων. Έπαθε υπέρ πάντων και με το πάθος Του κατάργησε το θάνατο, αφού ο θάνατος δεν μπόρεσε να Τον νικήσει. Ταυτόχρονα όμως κατάργη­σε και εκείνον που εξουσίαζε το καθεστώς του θανάτου, δηλαδή τον ίδιο το διάβολο, και απάλλαξε τους ανθρώ­πους από τη σκληρή δουλεία της αμαρτίας (Εβρ. β 14-15).

Continue reading

Ὁ θάνατος καί ὁ Ἅδης. Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΔΗΣ

Μετά την πτώση του, ο πρώτος άνθρωπος απορρίφτηκε από τον Θεό. Στο πρόσωπό του απορρίφτηκε σύνολο το ανθρώπινο γένος, του οποίου ο Αδάμ είναι ο γενάρχης. Έτσι, όλοι οι άνθρωποι, τελειώνοντας μέ τόν σωματικό θάνατο το επίγειο ταξίδι τους, κατέβαιναν μέ τίς ψυχές τους στις υποχθόνιες φυλακές του άδη.

Στα έγκατα της γης βρίσκεται ο αδης. Εκεί καίει «η αιώνια φωτιά, πού έχει ετοιμαστεί γιά τον διάβολο και τούς δικούς του», οι οποίοι δημιουργήθηκαν αλλά και έπεσαν πριν από τή δημιουργία του υλικού κόσμου. Εκεί υπάρχει τό σκοτάδι το εξώτερο, εκεί τά τάρταρα, εκεί τό τρίξιμο των δοντιών, εκεί τό ακοίμητο σκουλήκι, εκεί ο ακατάπαυστος καί μάταιος θρήνος, εκεί τά ποικίλα βάσανα γιά τά ποικίλα αμαρτήματα, ανάλογα με τόν βαθμό της αμαρτωλότητας κάθε ανθρώπου.

Ο ψυχικός θάνατος είναι θάνατος πραγματικός, πού μάς προσέβαλε μέσω των προπατόρων μας. Ο θάνατος έχει εξουσία καί πάνω στο σώμα μας.Η εξουσία αυτή εκδηλώνεται τόσο στη διάρκεια της επίγειας ζωής μας, με τίς ασθένειες καί με άλλες αναρίθμητες συμφορές, όσο καί στο τέλος της, με τό πιο φοβερό από τά επίγεια φαινόμενα, τόν χωρισμό της ψυχής από τό σώμα. Continue reading

Ἡ κατάσταση τῆς αἰωνιότητας τῶν βασάνων τοῦ ἅδη μπορεῖ νά συσχετιστεῖ μέ τή γνωστή μαθηματική θεωρία γιά τό ἄπειρο.

Η κατάσταση της αιωνιότητας των βασάνων του αδη μπορεί να συσχετιστεί με τη γνωστή μαθηματική θεωρία γιά τό άπειρο. Σ’ αυτή τή θεωρία καταφεύγουμε συχνά, προκειμένου να εξηγήσουμε, μέ όσο τό δυνατόν μεγαλύτερη ορθότητα καί ακρίβεια, τή σχέση πλάσματος καί Πλάστη μέ την ειδική έννοια του ασύλληπτου καί ανερμήνευτου απείρου. Καμιά επιστήμη, έκτος από τά μαθηματικά, δεν μπορεί να τό εξηγήσει αυτό. Τά μαθηματικά καί μόνο, αποδεικνύοντας τό ασύλληπτο του απείρου από τόν νου, καθορίζουν την ορθή σχέση όλων των αριθμών, δηλαδή όλων τών κτισμάτων, μ’ αυτό. Τό σύμπαν είναι αριθμός καί όλα τά συστατικά του μέρη είναι αριθμοί. Ο αμύητος στα μαθηματικά δεν μπορεί να κατανοήσει τό πώς όλοι οι αριθμοί, όντας τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους, είναι συνάμα καί ίσοι ως προς τή σχέση τους μέ τό άπειρο. Η αιτία αυτής της ισότητας είναι πολύ απλή καί σαφής: Η διαφορά ανάμεσα στο άπειρο καί οποιονδήποτε αριθμό είναι πάντοτε η ίδια Η έννοια του αριθμού είναι σχετική, όχι ουσιαστική.  Continue reading

Νά πῶς ἀπαριθμεῖ τά βάσαν τοῦ Ἅδη ὁ Ἅγιος Δημήτριος τοῦ Ροστώφ

Να πώς απαριθμεί τά βάσανα του άδη ο άγιος Δημήτριος του Ροστώφ: «Θα είναι εκεί φωτιά άσβηστη γιατί είπε ο Χριστός: “Εκεί…η φωτιά δεν σβήνει” (Μάρκ. 9:44)… Θα είναι εκεί κρύο αφόρητο, εξαιτίας του οποίου οι αμαρτωλοί θα τρίζουν τά δόντια τους• γιατί είπε ο Σωτήρας μας: “Εκεί θα κλαίτε καί θα τρίζετε τά δόντια σας” (Λουκ. 13:28)… Θα είναι εκεί ακατάπαυστο το βασανιστήριο από τά σκουλήκια, πού θα ξεσκίζουν καί θα τρώνε τούς αμαρτωλούς, χωρίς ποτέ να πεθαίνουν γιατί είπε ο Κύριος:  “Εκεί τό σκουλήκι, πού θα τούς τρώει, δεν πεθαίνει” (Μάρκ. 9:44)… Θα είναι εκεί δυσοσμία αφόρητη από τή φωτιά της θείας οργής γιατί είναι γραμμένο: “Φωτιά καί θειάφι καί θύελλα θα είναι ένα μέρος του ποτηριού (τών βασάνων) πού θα πιουν” (Ψαλμ. 10:6)… Continue reading

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέει: «Σέ ποιό τόπο θά εἶναι ἡ γέεννα;…

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει: «Σε ποιό τόπο θα είναι η γέεννα;… Κάπου έξω απ’ όλον αυτόν τόν κόσμο, καθώς εγώ τουλάχιστο νομίζω. Γιατί, όπως οι φυλακές καί τά μεταλλεία βρίσκονται μακριά από τά βασιλικά ανάκτορα, έτσι καί η γέεννα θα είναι κάπου έξω από τούτη την οικουμένη,

«Ας μη ζητάμε, όμως, το πού βρίσκεται η γέεννα, αλλά τό πώς θα μπορέσουμε να την αποφύγουμε» (Ομιλία λβ’ εις την προς Ρωμαίους επιστολή, 6). Ο ιερός Χρυσόστομος, λέγοντας πώς η γέεννα θα είναι κάπου έξω απ’ αυτόν τον κόσμο, όχι μόνο δεν απορρίπτει την άποψη ότι βρίσκεται μέσα στη γη, αλλά καί την ενισχύει. Continue reading

Πού βρίσκεται ὁ Ἅδης.Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσάνινωφ

Ο άδης ή η γέεννα ή τα τάρταρα είναι στα έγκατα της γης. Ο Θεός, λίγο πριν εξορίσει τόν Αδάμ από τόν παράδεισο, αφού απαρίθμησε τίς επίγειες τιμωρίες του παραβάτη της θείας εντολής, τόν προειδοποίησε ότι μ’ αυτές θα ταλαιπωρείται, ώσπου να επιστρέψει στη γη, από την οποία προήλθε- «γιατί χώμα είσαι, καί στα χώμα θα επιστρέφεις», του είπε ο Κύριος. Δεν του είπε ότι θα επιστρέψει στη γή μόνο μέ τό σώμα. Η καταδικαστική απόφαση, λοιπόν, γι` αυτόν πού επαναστάτησε εναντίον του Θεού είναι φοβερή, πολύ φοβερότερη απ’ όσο αντιλαμβανόμαστε μέ μια γρήγορη καί ρηχή σκέψη.

Οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, όπως αποδεικνύεται από την ίδια τή Γραφή, πάντοτε δέχονταν τά έγκατα της γης ως τόπο του άδη.

«Πενθώντας θα κατεβώ στο παιδί μου, πού βρίσκεται στον Άδη», έλεγε κλαίγοντας απαρηγόρητα α άγιος πατριάρχης Ιακώβ, όταν του έφεραν την ψευδή είδηση για τόν θάνατο του αγαπημένου του γιου Ιωσήφ. Continue reading

Ἡ Εἰς Ἅδου Κάθοδος τοῦ Κυρίου

 

Η Εις Άδου Κάθοδος του Κυρίου

του Κωνσταντίνου Αθ. Οικονόμου δασκάλου

Ο ΑΔΗΣ: Με την υποταγή του κόσμου στην εξουσία του Διαβόλου, αμέσως μετά την Πτώση των Πρωτοπλάστων, ο άνθρωπος αποκόπηκε από το Θεό και φυλακίσθηκε στον Άδη. Στον Άδη ο άνθρωπος “ζούσε” δυστυχισμένα επειδή ήταν αποκομμένος από το Θεό που είναι η πηγή της πραγματικής ζωής. Σ’ αυτόν τον τραγικό χώρο της δυστυχίας και απελπισίας κατέβηκε ο Χριστός για να ελευθερώσει τους αιωνίους αιχμαλώτους, που βρίσκονταν εκεί χωρίς τη θέλησή τους. Ο Άδης δεν ταυτίζεται με την κόλαση. Οι θύρες του Άδη, όπου κατέβηκε ο Κύριος άνοιξαν για να μπορέσουν να διαφύγουν οι αιχμάλωτοί του, ενώ όταν ο κολασμένος κατεβαίνει στην κόλαση η πόρτα της κλείνει πίσω του και δε θα ανοίξει ποτέ.

Ο Άδης κι η κόλαση είναι το βασίλειο του θανάτου καί χωρίς το Χριστό, θα υπήρχε στον κόσμο μία μόνο κόλαση κι ένας μόνο θάνατος και αυτός πανίσχυρος. Όμως με το θάνατό Του ο Κύριος συνέτριψε τόν τό κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοὐτέστιν τόν διάβολον (Εβρ. β´ 14). Έτσι οι άνθρωποι θα γνωρίσουν τον πρώτο θάνατο, αυτόν τον σωματικό, που δεν θα έχει συνέπειες στη σωτηρία τους, και μόνο ο άπιστος, κι αυτός εκουσίως, θα γνωρίσει και τον δεύτερο θάνατο, το χωρισμό του δηλαδή από το Θεό και το σκότος της κόλασης. Αντίθετα ο πιστός θα ζει αιωνίως, και εν σώματι μετά τη Δευτέρα Παρουσία, στο νέο παράδεισο της τρυφής, τη Βασιλεία των Ουρανών.

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΚΥΠΡΟΥ: Διαβάζουμε από το κέιμενο του Αγίου Επιφανίου για τη σημερινή μέρα: Continue reading

Ἡ Εἰς Ἄδου Κάθοδος τοῦ Κυρίου

Η Εις Άδου Κάθοδος του Κυρίου

του Κωνσταντίνου Αθ. Οικονόμου δασκάλου

Ο ΑΔΗΣ: Με την υποταγή του κόσμου στην εξουσία του Διαβόλου, αμέσως μετά την Πτώση των Πρωτοπλάστων, ο άνθρωπος αποκόπηκε από το Θεό και φυλακίσθηκε στον Άδη. Στον Άδη ο άνθρωπος “ζούσε” δυστυχισμένα επειδή ήταν αποκομμένος από το Θεό που είναι η πηγή της πραγματικής ζωής. Σ’ αυτόν τον τραγικό χώρο της δυστυχίας και απελπισίας κατέβηκε ο Χριστός για να ελευθερώσει τους αιωνίους αιχμαλώτους, που βρίσκονταν εκεί χωρίς τη θέλησή τους. Ο Άδης δεν ταυτίζεται με την κόλαση. Οι θύρες του Άδη, όπου κατέβηκε ο Κύριος άνοιξαν για να μπορέσουν να διαφύγουν οι αιχμάλωτοί του, ενώ όταν ο κολασμένος κατεβαίνει στην κόλαση η πόρτα της κλείνει πίσω του και δε θα ανοίξει ποτέ. Continue reading

« Κράτα τόν νοῦ σου στόν Ἅδη καί μήν ἀπελπίζεσαι »

« Κύριε, βλέπεις ὅτι θέλω νά προσευχηθῶ ἐνώπιόν Σου μέ καθαρό νοῦ, ἀλλά οἱ δαίμονες μέ ἐμποδίζουν. Πές μου τί πρέπει νά κάνω γιά νά ἀπομακρυνθοῦν ἀπό μένα». Καί ἔλαβα μέσα στήν ψυχή μου αὐτή τήν ἀπάντηση ἀπό τόν Κύριο:
« Οἱ ὑπερήφανοι ὑποφέρουν πάντα ἀπό τούς δαίμονες». Continue reading