«Ὅπως ἡ νυκτερινή προσευχή τῶν Ἀποστόλων Παύλου και Σίλα ἄνοιξε τίς θύρες τῆς φυλακῆς, ἔτσι καί ἡ νυκτερινή προσευχή τῶν Χριστιανῶν ἀνοίγει τίς θύρες τοῦ οὐρανοῦ».

Η ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Σε μια επίσκεψη μου στο Γέροντα, θυμήθηκα και του ανάφερα ένα απόσπασμα ομιλίας του Ιερού Χρυσοστόμου για την προσευχή, πού έλεγε: «Όπως η νυκτερινή προσευχή των Αποστόλων Παύλου και Σίλα άνοιξε τις θύρες της φυλακής, έτσι και η νυκτερινή προσευχή των Χριστιανών ανοίγει τις θύρες του ουρανού». Ο Γέροντας ενθουσιάστηκε, μόλις το άκουσε. Continue reading

Προτιμότερη ἡ νυκτερινή προσευχή

 

Σας το είπα βέβαια νωρίτερα, αλλά θα σας το πω και τώρα∙ Ας σηκωνόμαστε τη νύκτα∙ και αν ακόμη δεν κάνης πολλές προσευχές, κάνε μία με πνευματική καθαρότητα και είναι αρκετό δε ζητώ τίποτε περισσότερο∙ και αν όχι μέσα στα μεσάνυχτα, τουλάχιστον την ώρα του όρθρου. Δείξε ότι η νύχτα δεν είναι μόνο για το σώμα, αλλά και για την ψυχή∙ μην ανεχθής να περάση με απραξία, αλλά άμοιψε τον Κύριο με την αμοιβή αυτή∙ ή καλλίτερα, και αυτή σε σένα επιστρέφει.

Πες μου λοιπόν, αν πραγματικά πέσουμε σε κάποια φοβερή δοκιμασία, ποιόν δεν παρακαλούμε να μας βοηθήση; Continue reading

Μιά νυχτερινή προσευχή. Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Νήφωνος Ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς τῆς κατ’ Ἀλεξάνδρειαν

Πλησίαζε Μεγάλη Σαρακοστή. Τά χαράματα τῆς Δευτέρας τῆς Τυρινῆς βρῆκαν τόν ὅσιο βυθισμένο στήν προσευχή:

-Δέσποτα Κύριε, ὁ Θεός
τῶν ἐπιγείων καὶ τῶν ἐπουρανίων,
τῶν ὁρατῶν καὶ τῶν ἀοράτων,
ρίξε τὸ  βλέμμα Σου καί κοίταξε
τόν ἄσωτο καί τόν ἁμαρτωλό,
πού γι’ ἄλλη μιά φορά μπροστά Σου στέκεται
πνιγμένος μές στά πλήθη τῶν πταισμάτων του.
Ἐλέησέ με, εὔσπλαχνε,
τόν μολυσμένο στήν ψυχή καί στό σῶμα,
«καί ἱλάσθητι τῇ ἁμαρτία του,
πολλὴ γάρ ἐστι»144.
Ναί, ξεπερνοῦν οἱ ἁμαρτίες μου καὶ οὐρανό καὶ γῆ,
καὶ τῶν ἀνθρώπων τὸ γένος στιγματίζουν.
Μή μοῦ στερήσεις ὡστόσο, Κύριε μου,
τὴν παρουσία καί τήν προστασία Σου,

μεγάλε καί φοβερέ σ’ ὅλη τήν οἰκουμένη! Continue reading

Ἡ νυχτερινή Προσευχή καθαρίζει τή σκουριά τῶν ἁμαρτιῶν μας

 Αποτέλεσμα εικόνας για ιωάννης χρυσόστομος

Άναψε τη ψυχή με τη προσευχή.
Πίστεψέ με, δεν έχει τόσο την ικανότητα να καθαρίζει τη σκουριά η φωτιά, όσο η νυχτερινή προσευχή τη σκουριά των αμαρτιών μας.
Ας ντραπούμε, αν όχι κανέναν άλλον, τους νυκτερινούς φύλακες. Εκείνοι περιέρχονται τους δρόμους για τον ανθρώπινο νόμο, φωνάζοντας δυνατά μέσα στην παγωνιά και περπατώντας μέσα από τα στενά, και πολλές φορές βρέχονται και παγώνουν για σένα και την σωτηρία σου και για τη φύλαξη των χρημάτων σου.
Εκείνος για τα χρήματα σου παίρνει τόσα προνοητικά μέτρα, ενώ εσύ ούτε για τη δική σου ψυχή; Continue reading

Μόνο τή νύχτα μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος, ἐάν θέλει ὁ Θεός νά τόν χαριτώσει.

αφφ05

Χθες, προχθές διαβάσαμε τον Εσπερινό της Μεταμορφώσεως. Εκεί που λέει ο Θεός στον προφήτη Ηλία ότι, μετά που έφυγε και περπάτησε σαράντα μέρες, το πρώτο λέει: «Φωτιά, συντριβών όρη και βουνά, και ουκ ην εκεί ο Θεός».

Έπειτα λέει: «Ως εν συσσεισμώ, και ουκ ην ο Θεός εν τω συσσεισμω», κι έπειτα «πύρ, και ουκ ην ο Θεός εν τώ πυρί», και «αύρα λεπτή, εκεί ην ο Θεός» (Γ’ Βασ. 19, 11-12). Continue reading

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

    Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

 Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
Αν έχης και παιδιά, σήκωσε και τα παιδιά και ας γίνη με όλους σας μέσα στη νύχτα το σπίτι εκκλησία.  Αν όμως είναι τρυφερά και δεν αντέχουν την αγρυπνία, ας παραμείνουν κατά την διάρκεια της πρώτης προσευχής και της δεύτερης και κατόπιν ας σταματήσουν.  Μόνον να σηκωθής, μόνον να συνηθίζης τον εαυτό σου.  Δεν υπάρχει καλλίτερο προσευχητάριο από εκείνο που δέχεται τέτοιες προσευχές.  Άκουε τον Προφήτη που λέγει˙ «Όταν σε θυμηθώ τη νύκτα, ενώ βρίσκομαι στο στρώμα μου χωρίς να σε λησμονήσω, σηκώνομαι πολύ πρωί και μελετώ στη σκέψι μου τα πλούσια ελέη σου» (Ψαλμ. 62,7). Continue reading

Γέρων Γαβριήλ: ἀπαραίτητη ἡ βραδυνή προσευχή

Ύστερα από μία κουραστική μέρα, μας είναι απαραίτητη η βραδινή προσευχή. Το βράδυ, κατάκοπος καθώς είμαι από το μόχθο της ημέρας, δεν έχω όρεξη για προσευχή.
Άλλωστε, γιατί να προσευχηθώ;
Μα πως είναι δυνατό να μην έχει κανείς διάθεση επικοινωνίας με τον Κύριο; 
Έστω και εξουθενωμένος σωματικά;
Μήπως οι οποιεσδήποτε διασκεδάσεις ξεκουράζουν τον άνθρωπο;
Όχι, αυτές τον καταπονούν περισσότερο.
Ενώ η προσευχή έλκει τη θεία χάρη, που αναπαύει σώμα και ψυχή.
Δεν προσεύχεστε, λοιπόν…
Ή είστε θυμωμένοι με τον Θεό ή πιστεύετε ότι δεν Τον έχετε ανάγκη. Continue reading