Ἡ ὑπέρβαση τοῦ φόβου. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Ἡ ὑπέρβαση τοῦ φόβου. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 19-4-2017 (Κήρυγμα στήν Θεία Λειτουργία) 
Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης
http://HristosPanagia3.blogspot.gr

Περί τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ,ΑΡΧ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ.
Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 28-04-2011 (Κήρυγμα στόν Ναό)
http://hristospanagia3.blogspot.gr/

Κήρυγμα Κυριακή Η Ματθαίου

 

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς
Ο ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΤΩΝ  (Κυριακὴ Η´Ματθαίου, Ματθ.  ιδ´ 14-22) [1]

1 «Γιατί ἆραγε ὁ Κύριος δεν μετέτρεψε τις πέτρες σε ψωμιά, ὅταν τοῦ το ζήτησε ὁ σατανᾶς, ἀλλά ἀργότερα πολλαπλασίασε το λίγο ψωμὶ σε μία τεράστια ποσότητα;»

Ὅλα ὅσα κάνει ὁ Ὕψιστος, εἶναι ἀπαραίτητα. Δεν κάνει τίποτα ἄσκοπο, τίποτα ὑπερβολικό, τίποτα ποὺ νὰ μὴ χρειάζεται. Γιατί μερικοὶ ἄνθρωποι περιφέρονται τόσο ἄσκοπα καὶ κάνουν τόσο ἀδιάφορα πράγματα; Ἐπειδὴ δεν εἶναι βέβαιοι γιὰ τον σκοπὸ τῆς ζωῆς τους, γιὰ τον προορισμὸ τοῦ ἐπίγειου ταξιδιοῦ τους. Γιατί μερικοὶ ἄνθρωποι ὑπερφορτώνονται μὲ ἄσκοπες ὑποχρεώσεις, προβαίνουν σὲ ὑπερβολικές ἐνέργειες, σὲ σημεῖο ποὺ νὰ μην μποροῦν νὰ κινοῦνται ἐλεύθερα κάτω ἀπὸ τέτοιο βάρος ὑποχρεώσεων; Ἐπειδὴ δεν γνωρίζουν τὸ ἕνα πράγμα, «οὗ ἐστι χρεία». Continue reading

Ἡ σημασία τοῦ ὀρθοῦ τρόπου ζωῆς γιὰ τὴ σωτηρία μας_mp3

Π. Σάββας 2010-08-11_Ἡ σημασία τοῦ ὀρθοῦ τρόπου ζωῆς γιὰ τὴ σωτηρία μας_Κήρυγμα στὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 11-08-2010 (Κήρυγμα στὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνο).

Η αίτια της χαράς _ Κήρυγμα _ Γ΄ Χαιρετισμοί _Ι.Μ. Αγίας Τριάδος Εδέσσης_mp3

Π. Σάββας 2016-04-01_Η αίτια της χαράς_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 01-04-2016 (Κήρυγμα στούς Γ΄ Χαιρετισμούς_Ι.Μ. Αγίας Τριάδος Εδέσσης).