Διεκόπη ἡ δίκη τοῦ Γέροντα Ἐφραίμ λόγω ἀδιαχωρήτου στήν αἴθουσα. Μητροπολίτες, Ἡγούμενοι, Κληρικοί, Μοναχοί καί λαϊκοί στό πλευρό του

diki-moni-batopaidiou Για τις 23 Μαρτίου διέκοψε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών τη δίκη για την υπόθεση των ανταλλαγών της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου με το ελληνικό Δημόσιο, η οποία άρχισε το πρωί της Δευτέρας σε μία κατάμεστη αίθουσα, με την παρουσία δεκάδων Μητροπολιτών, Ηγουμένων, ιερέων, μοναχών, λαϊκών και με βασικούς κατηγορούμενους τον Ηγούμενο Εφραίμ και τον Μοναχό Αρσένιο. Continue reading

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καὶ ἡ οἰκογενειακὴ ζωὴ

Ἀρχιμ. Ἐφραίμ, Καθηγούμενος Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου
Ὁ θεσμὸς τῆς οἰκογενείας σήμερα βρίσκεται σὲ κρίση παγκοσμίως. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, τοῦ ὁποίου φέτος ἑορτάζουμε τὰ 1600 χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμησή του, θεωρεῖται ὁ δημιουργός της θεολογίας τοῦ καθημερινοῦ βίου. Στὸ ἄρθρο αὐτὸ παρουσιάζονται θέσεις καὶ συμβουλὲς τοῦ ἁγίου Χρυσοστόμου γιὰ τὸ σημαντικότερο μέρος τοῦ καθημερινοῦ βίου, τὴν οἰκογένεια.
Ὁ Θεὸς προγνωρίζοντας τὸ τί θὰ ἐπακολουθοῦσε μετὰ τὴν δημιουργία τῶν ἀνθρώπων τοὺς ἔπλασε βιολογικὰ ἕτοιμους γιὰ «γάμου κοινωνίαν». Ἡ δημιουργία ἀναφέρεται ἀρχικὰ μόνο στὸν Ἀδάμ. «Τοῦ Ἀδὰμ καθεύδοντος, ἡ γυνὴ κατασκευάζετο». Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἀναφέρει ὅτι ὁ Μωυσῆς δὲν χρησιμοποιεῖ τὸ ρῆμα «ἐπλασεν» ὅταν μιλᾶ γιὰ τὴν Εὕα ἀλλὰ τὸ «ὠκοδόμησεν» θέλοντας νὰ δείξει ὅτι αὐτὴ ἔγινε ἀπὸ τὴν ἴδια οὐσία τοῦ Ἀδάμ, ὄχι ἀπὸ ἄλλη, διαφορετική. Ἡ γυναίκα λοιπὸν δὲν ὑπολείπεται σὲ κάτι ἀπὸ τὸν Ἀδάμ. Εἶναι ἀνθρώπινη ὕπαρξη τέλεια ἀλλὰ καὶ ἰσότιμη πρὸς αὐτόν. Ὁ Θεὸς προγνωρίζοντας τὴν πτώση τῶν πρωτοπλάστων ἐπινοεῖ τὸν γάμο καὶ τὴν ἀνάγκη τῆς ἀμοιβαίας παρηγοριᾶς τους.

Πρὶν ἀπὸ τὴν παρακοὴ καὶ τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὴν παραδείσια ζωὴ δὲν ὑπῆρχε ὁ γάμος. Οἱ πρωτόπλαστοι ζοῦσαν παρθενικὴ ζωή, μιμούμενοι τὴν ζωὴ τῶν Ἀγγέλων. Λέγει ὁ ἅγιος Χρυσόστομος: Continue reading

Τὸ ἐκκωφαντικό τῆς συκοφαντίας, τὸ καχεκτικὸ συγγνώμη καὶ ἡ Μονὴ Βατοπαιδίου

 

   Πῶς γίνεται ἀδελφοὶ ὅταν κατηγοροῦμε κάτι, ὅταν συκοφαντοῦμε κάποιον νὰ γίνεται μὲ τὸν πλέον ἐκκωφαντικὸ τρόπο, μὲ στεντόρεια φωνὴ νὰ τὸ διαλαλοῦμε, ἐνῶ ὅταν πρέπει νὰ ἀπολογηθοῦμε οὔτε ἐμεῖς νὰ μὴν μᾶς ἀκοῦμε; Πράγματι εἶναι ἕνα μυστήριο.
Μᾶς πιάνει ὁ ζῆλος τῆς δῆθεν ἀλήθειας, ὁ ζῆλος τοῦ νὰ τὸ ποῦμε πρῶτοι, ὁ ἐγωισμὸς τοῦ «ἐγὼ τὸ ξέρω», τὸ δῆθεν ἐνδιαφέρον νὰ ἐπιλύσουμε προβλήματα ἄλλων; Ἀπορῶ. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ὅταν οἰκτρὰ διαψευδόμαστε, ὅταν ἡ «πληροφορία» μας ἦταν τελικὰ μπαρούφα, ἦταν ψεύτικη, ἀβάσιμη τί κάνουμε; Ἐκεῖ ὅπου πρῶτοι κατηγορήσαμε, τελευταῖοι ἀπολογούμαστε. Καὶ πάλι ἐγωισμός, «ξέρεις μὴν τὸ κάνουμε καὶ θέμα, ἕνα λάθος κάναμε». Καὶ ποῦ εἶναι οἱ πρωτοπόροι σὲ ὅλα συκοφάντες; Οὐραγοὶ στὸ συγνώμη. Καὶ τὰ ψέματα, δὲν θὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ ἀλήθεια; Continue reading