Γιώργος Κασιμάτης: Θέλουν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος ὥστε αὐτά πού περνᾶνε τώρα παρανόμως, ἀντισυνταγματικά, νά τά περνᾶνε νομίμως.

   απομαγνητοφώνηση

μέρους συνεντεύξεως του συνταγματολόγου Γιώργου Κασιμάτη στον ραδιοφωνικό
σταθμό 9.84
Δ. Θέλω να μου πείτε, το Ελληνικό
Σύνταγμα χρήζει αναθεώρησης εδώ και τώρα;

Γ.Κ. Όχι. Το μόνο που θα μπορούσε, για να
δείξει καλή πρόθεση, αναθεώρησης η κυβέρνηση, θα μπορούσε να πει αυτή η στιγμή
ότι θέλει να αναθεωρήσει μόνο μία ή δύο διατάξεις. Δηλαδή να καταργήσει την
ουσιαστική ασυλία που έχει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, και πρωθυπουργού
βέβαια, μόνο αυτό. Για να ευθύνονται όπως και οι άλλοι πολίτες, ίσως με κάποιες
ελαφρότερες διαδικασίες, (δυσνόητο) ή κάποια ίσως αναδιάρθρωση της Δικαστικής
Εξουσίας, για να ελέγχει σωστότερα τις πράξες του κράτους. Αλλά χωρίς τίποτα
άλλο.
Δ. Χωρίς τίποτα άλλο…
Γ.Κ. Γνώμη μου είναι όμως, γνωρίζοντας και
εκ πείρας και από ιστορικής άποψης, το θέμα, η αναθεώρηση του Συντάγματος για
να γίνει, πρέπει να μην παραβιάζεται το ισχύον Σύνταγμα και πρέπει να υπάρχει
πλήρης ελευθερία άσκησης της Εθνικής Κυριαρχίας.

Continue reading

Ὁ Β. Νικόπουλος (πρώην πρόεδρος Ἀρείου Πάγου) γιὰ τὸ προοίμιο τοῦ Συντάγματος καὶ τοὺς ἐχθρούς του!

   

 Σχόλιο: Σὲ προσφάτως κυκλοφορηθεῖσα πρόταση ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος μεταξύ τῶν ἀλλαγῶν περιλαμβάνεται καὶ ἡ ἀπάλειψη τοῦ προοιμίου τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος, τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει τὴν ἐπίκληση στὴν Ἁγία Τριάδα.
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ἀγαπημένο μου… Σύνταγμα», 
τοῦ Βασιλείου Νικοπούλου, πρώην Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου
Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ προοίμιο τοῦ Συντάγματος ἐπεβλήθηκε πλέον στὴν συνταγματική μας ἱστορία καὶ παρὰ τὸ ὅτι αὐτὸ δὲν ἀναθεωρήθηκε ἀπὸ καμιὰ ἀναθεωρητικὴ βουλή, γιὰ τοὺς λόγους τοὺς ὁποίους θὰ ἐκθέσουμε παρακάτω, ἐντούτοις τὸ καθιερωμένο πλέον αὐτὸ θρησκευτικὸ προοίμιο παραθεωρεῖται συστηματικῶς καὶ ἐνίοτε σκοπίμως!Αὐτὸ λοιπὸν τὸ τόσο σημαντικὸ γιὰ τὴν πολιτειακὴ ὀργάνωση καὶ τὴν θρησκευτικὴ ζωὴ τῶν Ἑλλήνων γεγονός, τῆς ψηφίσεως δηλαδὴ τοῦ Συντάγματος εἰς τὸ Ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, παρὰ τὴν τεράστια σημασία ποὺ ἔχει τόσο ἀπὸ ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς ὅσο καὶ ἀπὸ καθαρῶς συνταγματικῆς ἀπόψεως, δὲν εἶναι ἐντούτοις τόσο εὐρέως γνωστό, ὅσο θὰ ἔπρεπε ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες, ἡ πλειονότητα τῶν ὁποίων τὸ ἀγνοεῖ! Continue reading

Τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καί ἡ Νομολογία τῶν Δικαστηρίων μας

      Υπό Παναγιώτη Σ. Παναγιωτόπουλου, 

Αντεισαγγελέως Εφετών Αθηνών στην ROMFEA.GR
Είναι γνωστό σε όλους ότι στο Προοίμιον του ισχύοντος Συντάγματος γίνεται ρητή επίκληση: «Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος».
Επίκληση, η οποία υπάρχει σε όλα τα Συντάγματα του Ελληνικού Κράτους, πλην αυτού του 1927.
Παράλληλα, στο άρθρο 3 παρ. 1 του Συντάγματος ορίζεται ότι: «Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού».
Η προέλευση της διάταξης ανατρέχει στη Νομική Διάταξη της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος (1821) και έκτοτε την συμπεριέλαβαν όλα τα κατοπινά Συντάγματα.
Περαιτέρω, στην ίδια διάταξη του άρθρου 3 ορίζεται ότι: «Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος, που γνωρίζει κεφαλή της τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, υπάρχει αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με τη Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και κάθε άλλη ομόδοξη Εκκλησία του Χριστού, τηρεί απαρασάλευτα, όπως εκείνες, τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και τις ιερές παραδόσεις». Continue reading

Ἡ ὑποχρέωση «δωρεᾶς» ὀργάνων ἐνηλίκου θανόντος προσώπου-Ἡ παραβίαση τοῦ συντάγματος, τοῦ δικαίου τῆς ΕΕ καί τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου διά τοῦ ἄρθρου 9 παρ.2 τοῦ Ν.3984/2011

 

Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ «ΔΩΡΕΑΣ» ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ – Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 3984/2011

 

Δρ. Ν. Δημητρίου Θ. Ορφανίδη, Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών

Α. Εισαγωγή
Ο Ν. 3984/2011 είναι ένας « υγιής «οργανισμός». Υπό την έννοια ότι, ενσωματώνει στην εθνική έννομη τάξη, την ευγενή επιδίωξη της Οδηγίας 2010/53/ΕΕ, για θέσπιση κοινών προτύπων, μεταξύ των Κρατών – Μελών, σχετικά με την ποιότητα και ασφάλεια των ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση.
Ωστόσο, επωάζει ένα « καρκινικό κύτταρο » : Το άρθρο 9 παρ. 2, το οποίο ενεργοποιείται από την 1.6.2013. Επίκειται μία νομική «καρκινογένεση». Εξίσου επιβλαβής, τόσο για τον νομικό «οργανισμό», όσο και για τον ανθρώπινο.
Β. Το πρόβλημα
1. Τι προβλέπει η Οδηγία
 Στο πλαίσιο του ανωτέρω σκοπού, η οδηγία και ο νόμος καλύπτουν την δωρεά ανθρωπίνων οργάνων. Κατά την έννοια της οδηγίας, την οποίαν ο νόμος, εν προκειμένω, ορθά ενσωματώνει, « δότης » είναι κάθε άνθρωπος που προβαίνει στη δωρεά ενός ή περισσότερων οργάνων, είτε κατά τη διάρκεια της ζωής του, είτε μετά το θάνατό του. Continue reading