Γέροντας Ἐφραίμ Φιλοθεΐτης: «Νά μή θυμώνης, δεῖγμα ἐγωϊσμοῦ εἶναι αὐτό»

 Να μη θυμώνης, δείγμα εγωϊσμού είναι αυτό, η δε πραότης και η μακροθυμία, δείγμα ταπεινώσεως. Continue reading


Γ. Σωφρόνιος Ἔσσεξ: «Μέ τόν ἐρχομό τοῦ Θεοῦ σέ μένα, μοῦ φανερώθηκε κάτι τό θαυμαστό, μία γλυκύτητα στήν καρδιά μου, πού ξεπερνοῦσε καί τήν πιό τολμηρή φαντασία.».

«Για να αναγνωρίσουμε τις δωρεές που προέρχονται από τον Θεό, Αυτός μετά την επίσκεψή Του μας εγκαταλείπει προσωρινά. Παράδοξη εντύπωση προξενεί η Θεοεγκατάλειψις. Στη νεότητά μου υπήρξα ζωγράφος και αυτό το φυσικό χάρισμα έχει μείνει μέσα μου. Συνέβαινε να εξαντλούμαι να μην έχω δυνάμεις για εργασία ούτε έμπνευση. Γνώριζα όμως ότι το χάρισμα αυτό είναι φύσις μου.

Όταν όμως ο Θεός μας εγκαταλείπει έχουμε την αίσθηση ενός κενού στην ύπαρξή μας. Και δεν γνωρίζει η ψυχή εάν θα επιστρέψει ο Απελθών (Κύριος). Εκείνος κρύφτηκε, εγώ δε εγκαταλείφτηκα κενός. άδειος. Και ζω το φοβερό αυτό κενό ως θάνατο.

*Με τον ερχομό του Θεού σε μένα, μού φανερώθηκε κάτι το θαυμαστό, μια γλυκύτητα στην καρδιά μου που ξεπερνούσε και την πιο τολμηρή φαντασία.

Continue reading


Ὁ ταπεινός ἔχει τήν ἐλπίδα καί τό θάρρος του στόν Θεό

Σχετικά με αὐτό, βρίσκονται σε πλάνη πολλοί, ὅσοι νομίζουν για ἀρετή την ὀλιγοψυχία και την ὑπερβολική λύπη που τους συνοδεύει ὕστερα ἀπό την ἁμαρτία, μη γνωρίζοντας ὅτι αὐτή προέρχεται ἀπό κρυφή ὑπερηφάνεια και πρόληψι, ποὺ ἔχουν κάνει θεμέλια πάνω στην ἐλπίδα και στο θάρρος που ἔχουν στο ἑαυτό τους και στις δυνάμεις τους.  Continue reading

«Ταπεινώσου καί θά δεῖς πώς ὅλες οἱ συμφορές σου θά μετατραποῦν σέ ἀνάπαυση …»

Σήμερα υπάρχουν λίγοι μόνο γέροντες πού γνωρίζουν τήν αγάπη του Κυρίου για μας καί γνωρίζουν τον αγώνα εναντίον των εχθρών και ότι οι εχθροί κατατροπώνονται μόνο με τήν κατά Χριστόν ταπείνωση.

Τόσο αγαπά ο Κύριος τον άνθρωπο, που του δίνει πλούσια τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Μέχρις ότου, όμως, μάθει η ψυχή να διατηρεί τη χάρη, θα βασανίζεται για πολύ.

 Τον πρώτο καιρό μετά τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος σκέφθηκα: Ο Κύριος μου συγχώρεσε τις αμαρτίες μου, το μαρτυρεί μέσα μου η χάρη. Τι μου χρειάζεται, λοιπόν, περισσότερο; Δεν πρέπει, όμως, να σκεφτόμαστε έτσι. Παρότι μας συγχωρούνται οι αμαρτίες, εν τούτοις πρέπει να τις θυμόμαστε σε όλη τη ζωή μας και να θλιβόμαστε γι΄ αυτές, για να διατηρούμε τη συντριβή της καρδιάς. Εγώ δεν το γνώριζα αυτό και έπαυσα να έχω συντριβή και υπέφερα πολλά από τους δαίμονες. Και απορούσα, τι συμβαίνει με μένα. Η ψυχή μου γνωρίζει τον Κύριο και την αγάπη Του· τότε πώς μου έρχονται κακοί λογισμοί; Αλλά ο Κύριος με σπλαγχνίστηκε και με δίδαξε ο Ίδιος πώς πρέπει να ταπεινώνομαι: «Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι».

Continue reading


Ἐπιστολή τῆς μακαρίας Εὐφημίας τῆς Σερβίας γιά τά Χριστούγεννα τό ἕτος 1951

Εις  το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος:

“ Αδελφές μου καί πνευματικά τέκνα εν Κυρίω, Χριστός ετέχθη!

“ Όλες τις ημέρες καί ώρες της ζωής μου, η λύπη γιά εσάς πιέζει την καρδιά μου, μέχρις ότου η εικόνα του Χριστού γεννηθεί στις καρδιές σας, όπως λέει ο «Αγιος Απόστολος Παύλος (Γαλ. 4:19). Καί έτσι ακόμη καί σήμερα, την ημέρα της Παναγίας κατά σάρκα Γεννήσεως τού Κυρίου μας καί Σωτήρος Ιησού Χριστού, σας νουθετώ να εορτάσετε την εορτή τού Κυρίου μέ αγάπη πού βγαίνει από αγνή καρδιά, όχι μόνο μέ τον νου σας. Μάλλον να αγωνίζεστε να διεγείρετε, η κάθε μία στον εαυτό της καί μεταξύ σας, ένα θερμό ζήλο καί μία φλογερή αγάπη γιά τον Δημιουργό μας και Ευεργέτη, ο οποίος κατέβηκε στην γή καί πήρε γιά τον Εαυτό του ανθρώπινο σώμα, γιά να μάς ανυψώσει στην αξία των κατοίκων του Ουρανού.

“Φαντασθείτε, επομένως, το μέγεθος της θυσίας την οποία υπέστη γιά εμάς ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός όταν καταδέχθηκε να γεννηθεί ως άνθρωπος καί να εμφανιστεί πάνω στην γη με την φτωχότερη κατάσταση: σε ένα σπήλαιο, όπου δεν υπήρχε επίγειος διάκοσμος. Continue reading


«Ταπεινοφροσύνη ἀληθινή καί ψεύτικη»

 

 Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ

«Κανείς ἄς μή σᾶς κατακρίνει, δείχνοντας δῆθεν ταπεινοφροσύνη», λέει ὁ ἅγιος Παῦλος1.

Ἀληθινή ταπεινοφροσύνη εἶναι ἡ οἰκείωση τοῦ φρονήματος τοῦ Χριστοῦ, «ὁ ὁποῖος, ἄν καί ἦταν Θεός,… τά ἀπαρνήθηκε ὅλα καί πῆρε μορφή δούλου· ἔγινε ἄνθρωπος καί ὄντας πραγματικός ἄνθρωπος, ταπεινώθηκε θεληματικά, ὑπακούοντας μέχρι θανάτου, καί μάλιστα σταυρικοῦ»2.

Ἡ ἀληθινή ταπεινοφροσύνη εἶναι ἡ διάκριση, πού ἀποτελεῖ δῶρο Θεοῦ, ἐνέργεια τῆς θείας χάριτος στόν νοῦ καί τήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου.

Ὑπάρχει καί αὐτόβουλη ταπεινοφροσύνη. Αὐτή εἶναι ἐφεύρημα ψυχῆς φιλόδοξης, ψυχῆς πλανεμένης καί αὐταπατημένης, ψυχῆς πού κολακεύει τόν ἑαυτό της καί ζητάει τήν κολακεία τοῦ κόσμου, ψυχῆς πού ὁλοκληρωτικά προσηλώθηκε στίς ἐπίγειες ἐπιτυχίες καί ἀπολαύσεις, ψυχῆς πού λησμόνησε τήν αἰωνιότητα καί τόν Θεό.

Ἡ αὐτόβουλη, ἡ ἐπινοημένη, ἡ πλαστή ταπεινοφροσύνη εἶναι ἕνα σύνολο ἀναρίθμητων καί ποικίλων τεχνασμάτων, μέ τά ὁποῖα ἡ ἀνθρώπινη ὑπερηφάνεια προσπαθεῖ νά ὑποκλέψει τή δόξα τῆς ταπεινοφροσύνης ἀπό τόν τυφλωμένο κόσμο, τόν κόσμο πού ἀγαπᾶ τά δικά του3, τόν κόσμο πού ἐγκωμιάζει τό ἐλάττωμα, ὅταν αὐτό καλύπτεται πίσω ἀπό τό προσωπεῖο τῆς ἀρετῆς, τόν κόσμο πού μισεῖ τήν ἀρετή, ὅταν αὐτή παρουσιάζεται μπροστά του μέ τή θεία ἁπλότητά της, μέ τήν ἁγία καί σταθερή ὑποταγή στό Εὐαγγέλιο. Continue reading


Τό νά προσευχόμαστε ἀδιάκοπα δέν σημαίνει μόνο νά διαβάζουμε τίς εὐχές…

Αποτέλεσμα εικόνας για СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ), АРХИЕПИСКОП СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ, МОЛИТВАΆγιος Λουκάς Κριμαίας

  Το να προσευχόμαστε αδιάκοπα δεν σημαίνει μόνο να διαβάζουμε τις ευχές, να κάνουμε γονυκλισίες και να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Να προσευχόμαστε αδιάκοπα μπορούμε πάντα και οπού και να βρισκόμαστε.

Το μόνο πού χρειαζόμαστε είναι να έχει ή καρδιά μας διάθεση για προσευχή. Continue reading


Ἡ ταπείνωση (B΄) Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης. Π. Σωφρονίου. 51ο Μέρος. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Ἡ ταπείνωση (B΄) Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης.
Π. Σωφρονίου. 51ο Μέρος. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 06-01-2016
(Σύναξη στό Ἀρχονταρίκι στόν Ἱ.Ν.
Ἁγίων Ἀναργύρων Πενταπλάτανου Γιαννιτσῶν).http://HristosPanagia3.blogspot.gr


Ἡ ταπείνωση (Α΄) Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης. Π. Σωφρονίου. 50ο Μέρος. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Ἡ ταπείνωση (Α΄) Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης.
Π. Σωφρονίου. 50ο Μέρος. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 03-01-2016
(Σύναξη στό Ἀρχονταρίκι στόν Ἱ.Ν. Ἁγίων Ἀναργύρων Πενταπλάτανου Γιαννιτσῶν).
http://HristosPanagia3.blogspot.gr

Τό θαῦμα τῆς ταπείνωσης

   

  Λες: Με βρήκαν πολλές συμφορές. 
Εγώ, όμως, θα σου πω ή μάλλον ο Κύριος ο Ίδιος λέει: ταπεινώσου και θα δεις πώς όλες οι συμφορές σου θα μετατραπούν σε ανάπαυση, έτσι πού εσύ ο ίδιος έκπληκτος θα 
λες: 
Γιατί λοιπόν πριν βασανιζόμουν και στενοχωριόμουν τόσο; 

Continue reading