Τό κοσμικό κράτος καί τό σαμποτάρισμα στό Τάμα τοῦ Ἔθνους

Μέσα στις πυρετώδεις εργασίες αποχριστιανοποίησης του ελληνικού κράτους1, υπάρχουν ακόμη οι εθνικές επέτειοι που μας θυμίζουν από πού ερχόμαστε και που πάμε να καταλήξουμε. Από Έθνος ηρώων, σε έθνος μπαταχτσήδων! Και δεν εννοώ ως προς τους εκ Δύσεως τοκογλύφους, όπως προσπαθούν να μας πείσουν τα εγχώρια όργανά τους. Μπαταχτσήδες ως προς το χρέος μας στο Θεό και τους προγόνους μας.

Όταν ένας σοβαρός και ευσυνείδητος άνθρωπος έχει μία οφειλή, δεν ησυχάζει η συνείδησή του, αν δεν εξοφλήσει ολοσχερώς το χρέος του2.

Το ελληνικό κράτος έχει μία οφειλή σχεδόν δύο αιώνων, την οποία κρατά ανεξόφλητη, εκμεταλλευόμενο κουτοπόνηρα τη μακροθυμία του Ευεργέτη του. Πρόκειται για το τάμα των αγωνιστών του ‘21 που καταγράφεται στις αποφάσεις της Δ’ Εθνοσυνέλευσης του Άργους του έτους 1829, για την ανέγερση μεγαλοπρεπούς ναού στην πρωτεύουσα του απελευθερωμένου ελληνικού κράτους, επ’ ονόματος του Σωτήρος Χριστού. Continue reading

Περαιῶς Σεραφείμ: Ἡ ἀποκρυπτόμενη ἀλήθεια γιά τό «Τάμα τοῦ Ἔθνους»

Αποτέλεσμα εικόνας για Πειραιώς ΣεραφείμἘν Πειραιεῖ τῇ 21ῃ  Φεβρουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Η ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΜΕΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

 Ἐπειδή πολλῶν καρδιῶν «διαλογισμοί» ἀπεκαλύφθησαν μέ τήν ἄτεχνον προβολήν τοῦ θέματος γιά τήν ἐκπλήρωσι τοῦ «Τάματος τοῦ Ἔθνους» τήν ἰδίαν στιγμήν πού ἡ Ἑλληνική Πολιτεία μέ τήν ψῆφο τῶν κομμάτων τοῦ λεγομένου συνταγματικοῦ τόξου ἀνίδρυσε ΝΠΙΔ εἰς βάρος τοῦ Κρατικοῦ Προϋπολογισμοῦ γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Ἰσλαμικοῦ Τεμένους «λησμονοῦσα» τά τέσσερα μαῦρα ἀτέλειωτα ἑκατόχρονα τῆς φρικτῆς ἰσλαμικῆς δουλείας, δημοσιοποιῶ εἰσήγησί μου εἰς τήν ΔΙΣ Συνοδικῆς περιόδου 2010-2011, πού ἐνημερώνει σαφῶς γιά τό εἰρημένο θέμα. Συνεπῶς οἱ θορυβοῦντες μέ μοναδικό ἐφαλτήριο τό θράσος τῆς ἀγνοίας τους ἁπλῶς καταδεικνύουν τήν ἄβυσσο τῆς ἐμπαθείας τους εἰς βάρος τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως καί τῆς τροφοῦ τοῦ Γένους Μητρός Ἐκκλησίας πού χωρίς τούς ποταμούς αἵματος τῶν ἁγίων καί ἡρωϊκῶν τέκνων Της πού πολέμησαν κατά τήν ρήση τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία» θά σήκωναν σήμερα κόκκινες «σημαιοῦλες» μέ τήν ἡμισέλινο, ἑκόντες ἄκοντες, γιά τόν νεοσουλτᾶνο Ἐρντογάν. Continue reading

Οἱ πάντες ἠχρειώθησαν ἄχρι ἑνός”! Οἱ πάντες ἐνδιαφέρονται γιά μωαμεθανικὸ τέμενος ἀντί γιά τό Τάμα τοῦ Ἔθνους

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

«ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΗΧΡΕΙΩΘΗΣΑΝ ΑΧΡΙ ΕΝΟΣ»

(Δηλαδὴ ὅλοι ἐκμαυλίσθησαν καὶ ἐξωμότησαν, ἐκτὸς ἐλαχίστων)

4.8.2016

  1. Οἱ πάντες ἐνδιαφέρονται γιὰ μωαμεθανικὸ τέμενος ἀντὶ γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ἐνῷ δεξιοὶ καὶ ἀριστεροὶ εἶναι διατεθειμένοι νὰ κηρύξουν ἀκόμη καὶ ἐμφυλίους πολέμους καὶ νὰ τὰ κάνουν «γυαλιὰ καρφιά», καὶ σὲ ὁ,τιδήποτε ἀνήθικο καὶ ἀντιχριστιανικὸ εἶναι ὅλοι ἑνωμένοι ἐπὶ τῷ αὐτῷ καὶ παντοιοτρόπως στρέφονται λίαν ἐπιτυχῶς πρὸς κάθε ἀντιχριστιανικὴ καὶ ἀντεθνικὴ δρᾶσι.
  1. Ὁ Henry Kissinger  καὶ λοιποὶ τῶν illuminati, τῶν μασωνικῶν στοῶν, τῶν σιωνιστῶν καὶ ἐν γένει τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων ἔχουν σὰν δόγμα τους :

«Θέλεις νὰ ἐξουθενώσῃς ἕνα ἔθνος ; Διέφθειρέ του ριζικῶς τὰ ἤθη, τὰ ἔθιμα, τὴν οἰκογένεια καὶ τὰ πιστεύω του», ὁπότε πάει στὸ διάβολο τὸ κάθε ἔθνος, ὅπως τὰ γεγονότα βοοῦν. Continue reading

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἱερεμίας, Τό Τάμα τοῦ Ἔθνους

 ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ*

Σεβασμιώτατοι Πατέρες
καί εὐλογημένε λαέ τοῦ Θεοῦ,
1. Ἔρχομαι ἀπό τήν ἡρωική Μητρόπολη Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, ἀπό τήν δοξασμένη καί φημισμένη Δημητσάνα, τήν πατρίδα τοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε´, πού τό σχοινί τοῦ ἀπαγχονισμοῦ του ἔδωσε σύνθημα ἐξεγέρσεως γιά λευτεριά, καί σᾶς φέρνω, ἀγαπητοί μου, ἀπό τά ἐγγόνια τῶν ἡρώων τοῦ Μωριᾶ θερμό καί ἐγκάρδιο χριστιανικό καί πατριωτικό χαιρετισμό.
Ὅλοι ὅσοι ἤρθαμε ἐδῶ, τήν ἑσπέρα αὐτή τήν εὐλογημένη, ἀνήκουμε στήν ῾Αγία τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησία, τήν ΜΟΝΗ ἀληθινή Ἐκκλησία, δηλαδή τήν Ὀρθόδοξη.
Σεῖς ὅλοι εἶστε τά φωτόμορφα τέκνα τῆς Ἐκκλησίας. Καί ἀφοῦ ἔχετε τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, δέν ἔχετε καμμιά κοινωνία μέ τό σκοτάδι. Σκοτάδι εἶναι ἡ αἵρεση. ≪Τίς κοινωνία φωτός καί σκότους;≫ (Β´ Κορ. 6,14). Σεῖς πού εἶστε ἐδῶ οὔτε πού λυπηθήκατε γιά τήν παραίτηση τοῦ πρώτου Πάπα, οὔτε καί πήγατε στην ἐνθρόνιση τοῦ νέου Πάπα, γιά νά φιλήσετε μάλιστα τό χέρι του! Προδοτικά κινήματα αὐτά…
Ἤρθαμε ἐμεῖς ἀπόψε ἐδῶ, ἀδελφοί χριστιανοί, περίοδο Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, γιά νά ὁμολογήσουμε ὅλοι, σάν ἕνα ἔθνος, τό ἁμάρτημά μας, νά πονέσουμε γι᾽ αὐτό, νά ζητήσουμε συγγνώμη ἀπό τόν πανάγαθο Χριστό μας γι᾽ αὐτό καί νά ὑποσχεθοῦμε γιά τήν διόρθωσή του. Continue reading

Διατί πρέπει νά ὑλοποιήσωμεν τήν ὑπόσχεσιν τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 διά τό Τάμα τοῦ Ἔθνους. Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίου

Διατί πρέπει νά ὑλοποιήσωμεν τήν ὑπόσχεσιν τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 διά τό Τάμα τοῦ Ἔθνους
Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίου

Παραθέτομεν κατωτέρω τό πλῆρες κείμενον τῆς ὁμιλίας τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίου, τήν ὁποίαν ἔκαμνεν εἰς τό γήπεδον τοῦ Σπόρτινγκ (31ην Μαρτίου) εἰς τήν ἐκδήλωσιν διά τό «Τάμα τοῦ Ἔθνους», τήν ὁποία ὠργάνωσεν ὁ ὁμώνυμος Σύλλογος καί εἰς τήν ὁποίαν παρευρέθησαν περισσότεροι ἀπό δύο χιλιάδες Ὀρθόδοξοι πιστοί.
Ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ἦτο Ἐθνικοῦ, Ἱστορικοῦ, Ἐκκλησιαστικοῦ, Ἀντιαιρετικοῦ καί Ἀντιπαπικοῦ περιεχομένου. Οἱ συγκεντρωθέντες ἐνεθουσιάσθησαν τόσο πολύ, πού τόν ἐχειροκρότησαν κατ᾽ ἐπανάληψιν καί ὡρισμένας φοράς τόν ἐχειροκρότουν ὄρθιοι. Continue reading