Η ΘΕΩΣΙΣ LA ZÉOSIS.LA FINALIDAD DE LA VIDA DEL HOMBRE

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

EnEspañol

+Archimandrita Yeorgios

Yérondas del monasterio de San Gregorio

Santo Monte Athos

NOTA DEL TRADUCTOR EN ESPAÑOL

Existen cinco palabras Helénicas, que provienen de la época de los grandes filósofos de antes de Cristo, y con las que los Helenos de nacimiento seguimos creciendo y educándonos, y por lo tanto tenemos bien discernidas en nuestra conciencia. Son: Ψυχή -Psique – alma – ánima; – Νοῦς Nus; Λόγος – Logos; Διάνοια –Diania – menteintelecto; y Θέωσις-Zéosis. Me siento apenado al ver las traducciones que aquí en occidente, donde llevo ya llevo 32 años, se hacen de estas divinas palabras.

ΧριστόςΑληθινόςΘεός Cristo Verdadero Dios, ἕωςἄνπαρέλθῃοὐρανόςκαίγῆ, ἰῶταἕνμίακεραίαοὐμήπαρέλθῃ.mientras se mantiene y no se destruye el cielo y la tierra ni una sola i o coma desaparecerán de la ley hasta que todo se cumpla” (Mt.5.18) Se me estremece el corazón ante esta divina parábola de nuestro Kírios. Continue reading