Π. Σάββας 3-7-2015_Ἀνήκουμε στήν Εὐρώπη;_mp3

Ὁμιλία τοῦ Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου στίς 3-7-2015 (Ἀγρυπνία στόν Ἱ. Ν. Ἁγίων Ἀναργύρων Πενταπλάτανου Γιαννιτσῶν πρός τιμήν τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέου Κρήτης).

Ἡ καταφυγή στόν Θεό καί ἡ διάχυτη σύγχρονη ἀγωνία διά τῶν ΜΜΕ-Ἀνήκουμε στήν Εὐρώπη, στή Δύση ἤ στήν «καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή»; Ἀνήκουμε στόν Χριστό- Καταραμένος ὅποιος ἐλπίζει σέ ἀνθρώπους ἤ στηρίζεται στόν ἑαυτό του-«Ἑαυτούς καί ἀλλήλους Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα»