«Ή απελπισία είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος»

 Αυτή είναι η αιτία πού χάθηκε ο Ιούδας, γι’ αυτό η απελπισία είναι η πιο βαριά αμαρτία απ’ όλες τις αμαρτίες πού υπάρχουν στον κόσμο. Διότι απελπισία σημαίνει αναίρεση της παντοδύναμης χάρης του Θεού πού μάς δόθηκε εξαιτίας των σεπτών Παθών, του Θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού. 
     Είναι βλασφημία κατά του ‘Αγίου Πνεύματος, διότι αν ο Χριστός σήκωσε τις αμαρτίες όλου του κόσμου, είναι δυνατόν να μην σηκώσει και τις δικές μας; Να μην καθαρίσει με το Πανάγιο και Ζωοποιό Αίμα Του τις δικές μας αμαρτίες; Να μην θεραπεύσει τις πνευματικές και τις σωματικές μας πληγές, με το Θεανθρώπινο Σώμα Του; Γι’ αυτό δεν θα έπρεπε να απελπιστεί ο Ιούδας, θα μπορούσε και εκείνος να σωθεί. Αφού ένας άλλος Απόστολος, ό Πέτρος, πού αμάρτησε με ίδια μ’ εκείνον αμαρτία, δεν απελπίστηκε αλλά «εξελθών έξω έκλαυσε πικρώς» (Μτ. 26, 75).Και τον συγχώρησε ό Κύριος και οι άγγελοι είπαν στις μυροφόρες γυναίκες «υπάγετε είπατε τοις μαθηταίς αυτόν και τω Πέτρω» (Μκ. 16, 7). Και αυτός είναι ένας από τούς δύο πρώτο- κορυφαίους Αποστόλους για την ακράδαντη πίστη του όποιου ό Κύριος είπε: «Σύ ει Πέτρος, και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησίαν, και πύλαι άδου ού κατισχύσουσιν αυτής» (Μτ. 16, 18).
     Τέτοια ελπίδα πρέπει να έχουμε και εμείς για να μπορέσει ό Κύριος να πει μυστικά στήν καρδιά μας: «είσαι ο Πέτρος», δηλαδή δυνατός σάν την πέτρα, «και πάνω σ’ αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου» μέσα σου, και «οι δυνάμεις τού άδη», οι διάφορες επιθέσεις του πονηρού, «δεν θα την καταλάβουν». «Και θα κατοικήσω στην Εκκλησία αυτή», στη σκηνή του σώματός σου, «και θα είμαι ο Θεός σου και εσύ ο εκλεκτός μου». «Ημέρας ό ήλιος ού συγκαύσει σε, ουδέ ή σελήνη την νύκτα. Κύριος φυλάξει σε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ό Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου, και την έξοδόν σου, από τού νυν και έως τού αίώνος» (Ψαλ. 120, 6-8).
    Τέτοια, λοιπόν, ελπίδα πρέπει να έχουμε και με φόβο Θεού να επιδιώκουμε την σωτηρία μας. Διότι «ούτως λέγει Κύριος καιρω δεκτώ έπήκουσά σου και έν ήμέρα σωτηρίας έβοήθησά σοι» (Ήσ. 49, 8). «Ιδού νύν καιρός εύπρόσδεκτος, ιδού νύν ημέρα σωτηρίας» (Β’ Κορ. 6, 2), και ό Κύριος λέει: «έπικάλεσαί με εν ημέρα θλίψεώς σου, και έξελούμαί σε και δοξάσεις με» (Ψαλ. 49, 15). Με τέτοια και παρόμοια λόγια ό καλός Επίσκοπος Αντώνιος προσπαθούσε να με παρηγορήσει. Όταν τελείωσε ή συζήτησή μας με άφησε να πάω στο δωμάτιό μου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΤΟΒΙΛΩΦ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ.
 
http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2015/11/blog-post_38.html