Π. Σάββας 2011-12-08_α)Ἡ Θεία Εὐχαριστία-Ἐρωτήσεις καί ἀποκρίσεις διά τῶν Ἱερῶν Κανόνων, β)Λόγος εἰς τά Ἅγια Θεοφάνεια_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 08-12-2011 (Σύναξη Κυκλαρχισσῶν).