” ἅ δέ ὑμῖν λέγω, πᾶσι λέγω· γρηγορεῖτε “.
(Μάρκ. ιγ΄: 37)

« Ἄραγε σκέπτεσαι ὅτι διδασκαλία τῶν Εὐαγγελίων
ἀναφέρεται καί στούς ἐγγάμους;

Εἶναι γνωστό ὅτι ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους, μοναχούς καί
ἐγγάμους, θά ζητηθεῖ ὑπακοή στή διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου.

Διότι ὁ Χριστός, ὅταν ἐδίσασκε τίς ἐντολές τοῦ Πατέρα Του,
ἀπευθυνόταν καί στούς μαθητές Του καί σέ κείνους πού
ζοῦσαν μέσα στόν κόσμο.

Κάποτε δέ πού συνέβη νά ἐρωτηθεῖ ἰδιαιτέρως,
ἀπάντησε στούς μαθητές του μέ ἔντονο ὕφος λέγοντας:
” Αὐτά πού λέω σέ σᾶς, τά λέω γιά ὅλους”».


(Μεγάλου Βασιλείου,
Λόγου Ἀσκητικός Α΄, ΕΠΕ 8, 94-98)

***************