Κάποτε ο π. Επιφάνιος ο Θεοδωρόπουλος είχε ένα τέκνο το οποίο είχαν συκοφαντήσει και εκείνο πήγε πολύ στεναχωρημένο στον γέροντα και πάνω στη συζήτηση τού είπε και το ζήτημα αυτό, διότι αφορούσε την μέλλουσα χειροτονία του σε κληρικό.
Του λέει τότε ο π. Επιφάνιο: «Εμείς θα προσευχηθούμε, τέκνο μου, αυτοί που σε συκοφαντούν να μη δουν τα βλέφαρά τους νυσταγμό και οι κρόταφοί τους ανάπαυσιν, μέχρι να έρθουν να ζητήσουν συγγνώμη και να ανακαλέσουν τη συκοφαντία».

Και όντως μεθ’ ημέρας τρεις (αν θυμάμαι σωστά), έρχονται δύο άνθρωποι στον γέροντα και στον λαϊκό που ήταν μαζί, σαν ζόμπι μετακινούμενοι, από την αϋπνία και την ανησυχία, και έβαλαν μετάνοια.
Αυτή είναι η δύναμη του ιερέως να δένει και να λύνει. Και θα έπρεπε πολύ περισσότεροι αρχιερείς ή και ιερείς, τώρα που αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει διωγμός και μεθόδευση κατά της Εκκλησίας να την εξασκήσουν για να αποδειχθεί η πλάνη.