Μερικὲς μικρὲς εἰδήσεις τῶν ἐφημερίδων ὄχι μόνο μᾶς συγκινοῦν, ἀλλὰ μᾶς κάνουν νὰ νιώθουμε ὑπερήφανοι ὡς  Ἕλληνες καὶ πλούσιοι μέσα στὴ φτώχεια μας. Αἰσθανόμαστε πὼς ζεῖ ἀκόμη τὸ ἑλληνικὸ φιλότιμο καὶ ἡ χριστιανικὴ τιμιότητα στὴν πατρίδα μας, κι ἂς φαίνεται ὅτι χάθηκαν ὅλα. Ἀντιγράφουμε τὴν εἴδηση:
«Τὴν καλύτερη διαφήμιση γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἔκανε ἕνας ἑστιάτορας ἀπὸ τὴ Μαραθόπολη Μεσσηνίας, ὁ ὁποῖος βρῆκε στὸ κατάστημά του 650 εὐρὼ καὶ τὰ ἐπέστρεψε στοὺς ἀνθρώπους ποὺ τὰ εἶχαν χάσει. Κάτοχοι τοῦ χρηματικοῦ ποσοῦ ἦταν ἕνα ζευγάρι Ρώσων τουριστῶν ποὺ δείπνησαν στὴν ταβέρνα καὶ φεύγοντας ξέχασαν τὸ διαφανὲς σακουλάκι μὲ τὰ χρήματα. Καθὼς ὁ νεαρὸς ἰδιοκτήτης τῆς ταβέρνας εἶχε μιλήσει νωρίτερα μαζί τους καὶ γνώριζε ποῦ διέμεναν, τοὺς ἐπισκέφθηκε στὸ ξενοδοχεῖο τους καὶ παρέδωσε τὸ ποσόν.

Ἔκπληκτοι οἱ Ρῶσοι εὐχαρίστησαν τὸν μαγαζάτορα καὶ τὸ ἴδιο βράδυ ἐπέστρεψαν στὴν ταβέρνα μὲ τά… δικά τους δῶρα: Μία τούρτα καὶ ἕναν φάκελο ποὺ περιεῖχε 100 εὐρώ» («Δημοκρατία» 10-9-2013). Τὸ γεγονὸς μιλάει ἀπὸ μόνο του. Παρ’ ὅλο ποὺ ἡ χώρα μας εἶναι μία ἀπὸ τὶς περιοχὲς ὅπου ἐπικρατοῦν ἡ «μίζα», τὰ «φακελάκια», ἡ φοροδιαφυγὴ καὶ οἱ ποικίλες ἐκδηλώσεις διαφθορᾶς, ἀνηθικότητος καὶ ἐξαλλοσύνης, ἐντούτοις ὑπάρχουν ἀκόμη κι αὐτὲς οἱ συγκινητικὲς πράξεις ποὺ ἴσως δὲν διαφημίζονται καὶ οἱ ὁποῖες τὴν κρατοῦν ὄρθια στοὺς σφοδροὺς ἀνέμους ποὺ τὴν ἀπειλοῦν ἀπὸ παντοῦ. Εἶναι οἱ πράξεις τῆς χριστιανι κῆς τιμιότητος, ποὺ ἐμπνέονται ἀπὸ τὴν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοσή μας, ἡ ὁ ποία εἶναι ἡ μόνη ποὺ μπορεῖ νὰ σώσει τελικὰ τὴν Ἑλλάδα μας.

(Πηγή: περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ», 15.10.13, ἀρ. τ. 2075. Πηγή ηλ. κειμένου: christianvivliografia.wordpress.com)

 http://www.alopsis.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=2872