Ερώτηση 486 
Κάποιος μοναχός πού έμενε σ’ ένα ξένο κελί, έκτισε ένα δικό του κελί κοντά σ’ αυτό. Πήγε τότε ένας αδελφός πού χρειαζόταν κελί και του ζητούσε να του επιτρέψει να μείνει αυτός στο κελί πού έκτισε. Επί πλέον δε τού ζητούσε να του το δωρίσει, συντάσσοντας κάποιο σχετικό έγγραφο. Εκείνος τότε συμφώνησε να του το δωρίσει, αν του δώσουν ευλογία οι Γέροντες και με την προϋπόθεση ότι θα τον αφήνει να αντλεί κάθε εβδομάδα δύο στάμνες νερό από το πηγάδι πού βρισκόταν μέσα στην αυλή του κελιού.
Απόκριση Βαρσανουφίου. 
Αυτό δεν είναι γνώρισμα μοναχών. Διότι αν ζητάτε έγγραφο ο ένας από τον άλλο και αν πρόκειται να φθάσετε στα δικαστήρια, αύτη η συμπεριφορά δεν είναι συμπεριφορά αγάπης. Καλύτερα έτσι, χωρίς έγγραφο, να μένει ο αδελφός στο κελί.Και αν θελήσει ο κύριος του κελιού μετά από καιρό να τον βγάλει, οφείλει να φύγει με ταπείνωση, χωρίς να φέρει καμιά αντίρρηση. Αν πάλι ο κύριος του κελιού πάει και θέλει να γεμίσει τις δύο στάμνες του με νερό και δεν τον αφήσει αυτός πού μένει στο κελί, ούτε τότε πρέπει να ταραχθεί, αλλά να πάρει τη στάμνα του αδεία και να φύγει, λέγοντας στον αδελφό: Συγχώρεσε με για τον Κύριο, αδελφέ, διότι σε στενοχώρησα και εύχου για μένα. Αλλά και στη συνέχεια οφείλει να προσέχει τον εαυτό του, μήπως ταράξει την ψυχή του η οργή. Και χάρη στην ταπείνωση του θα σκεπάσει ο Θεός και τον άλλο αδελφό από την έχθρα του διαβόλου, του οποίου η ψυχή θα έλθει σε κατάνυξη και θα τρέξει πίσω του να του βάλει μετάνοια και θα τον παρακαλέσει να γυρίσει να γεμίσει τη στάμνα του. Μπορεί να τρέξει να βαστάξει μαζί του ακόμη και τη στάμνα. Και τότε η αγάπη του Θεού θα τούς σκεπάσει και τούς δύο και θα τούς σώσει ο φιλάνθρωπος Θεός.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
η φωτογραφία είναι του Iωάννης Φρουδαράκης
κείμενα διακριτικά και ησυχαστικά (ερωταποκρίσεις) τόμος Γ΄ υπς΄, σελ.434-436, εκδόσεις “ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ”
https://wra9.blogspot.com/2020/05/blog-post_5.html