« ΑΥΤΟΣ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ »

Γενήθηκε σ᾿ ἕνα ἀσήμαντο χωριό ἀπό μιά ἁπλοϊκή γυναίκα.

 • Ποτέ του δέν πῆγε σέ σχολείο.

 • Ποτέ του δέν εἶχε οἰκογένεια ἤ σπίτι.

 • Ποτέ του δέν ἴδρυσε σχολεῖο· ὅλα ὅμως τά σχολεία μαζί, δέν μποροῦν νά καυχηθοῦν ὅτι ἔχουν περισσότερους μαθητές ἀπό ὅσους ἔχει Αὐτός.

 • Ποτέ του δέν ἔγραψε βιβλίο· καί ὅμως, οἱ βιβλιοθῆκες ὅλου τοῦ κόσμου δέν μποροῦν νά χωρέσουν, τά βιβλία πού γράφτηκαν γι᾿ Αὐτόν.

 • Ποτέ του δέν ὁδήγησε στρατούς, ἀλλά κανένας στρατηλάτης, δέν εἴλκυσε περισσοτέρους ἐθελοντές ἀπό Αὐτόν.

 • Ποτέ του δέν ἑξάσκησε τό ἐπάγγελμα τοῦ γιατροῦ· καί ὅμως, θεράπευσε περισσότερες καρδιές ἀπ᾿ ὅσα σώματα θεράπευσαν ὅλοι οἱ γιατροί τοῦ κόσμου.

 • Δέν εἴχε πού τήν κεφαλή κλίνη, (Ματθ. Η΄ : 20) πάντα ἐμφανιζόταν μόνος του.

 • Ἦταν 33 ἑτῶν, ὅταν οἱ πολιτικές καί θρησκευτικές ἀρχές στράφηκαν ἐναντίον του.

 • Οἱ δικοί του τόν ἐγκατέλειψαν· τόν πήραν οἱ ἐχθροί του καί μέ εἰρωνείες τόν καταδίκασαν. Ὅταν πέθανε τόν ἔβαλαν σ᾿ ἕνα τάφο δανεικό.

 • Ἔχουν περάσει ἀπό τότε 20 ὁλόκληροι αἰῶνες· καί ἐξακολουθεῖ νά εἶναι ἔως σήμερα, ἡ κεντρική μορφή τῆς ἀνθρωπότητος.

 • Ὅλοι οἱ στόλοι πού ἔπλευσαν ποτέ· καί τά πανεπιστήμια, ἐάν μποῦν μαζί· δέν μποροῦν νά ἐπηρεάσουν τή ζωή τῶν ἀνθρώπων πάνω στή γῆ τόσο, ὅσο ἙκείνηἘξαίσια καί Μοναδική Ζωή, ὁ αἰώνιος Διδάσκαλος,Γιατρός,Ἀρχηγός πού λέγεται:

 ΧΡΙΣΤΟΣ