Σύμφωνα μέ τήν διδαχή τοῦ ἐπισκόπου καί ὁσιομάρτυρος Πέτρου τοῦ Δαμασκηνοῦ, ἡ ἂσκηση ακολουθεῖ τήν ἀκόλουθη πορεία:
 – ἂρνηση τοῦ ἰδίου θελήματος (ἀφετηρία)
– ἀποδοχή τοῦ θείου θελήματος στή θέση τοῦ προηγουμένου

– τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ ὡς συγκεκριμένης ἐκφράσεως τοῦ θελήματός του
– κατάληξη στό νά θέλη ὁ ἂνθρωπος τό “θέλειν” τοῦ Θεοῦ
– ἂρνηση αὐτόματα πιά τῆς φίλαυτης ἡδονῆς καί ἀποδοχή τῆς ὀδύνης, πού συνεπάγεται ἡ ἰδιοποίηση τοῦ θείου θελήματος. Αὐτό εἶναι ΑΣΚΗΣΗ!
 
Ἱερομ.Εὐσεβίου, “Ἡδονή καί ὀδύνη”
http://apantaortodoxias.blogspot.com/2021/01/blog-post_822.html