Ο Αρχιεπίσκοπος Λογγίνος περιγράφει όσα συνέβησαν.
Έγινε το βράδυ της 22.01.24. Χτύπησαν την πόρτα 3 φορές, και όταν την άνοιξα δέχτηκα ένα χτύπημα από το οποίο έχασα τις αισθήσεις μου.

Μετά το χτύπημα χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση. Τώρα νοιώθω καλά! Όλα είναι στο έλεος και την κρίση του Θεού! Αρχιεπίσκοπος Longhin (Jar)
 
Răspunsul mitropolitului Longhin la ceea ce s-a întâmplat:
 
(Η απάντηση του Αρχιεπισκόπου Λογγίνου για όσα συνέβησαν:)
 
Asta s-a întâmplat în noaptea de 22.01.24, au bătut la ușă de 3 ori, iar când am deschis, am primit o lovitură de la care am pierdut cunoștința. În urma loviturii, a fost necesară o intervenție chirurgicală. Acum mă simt bine! Totul rămâne la mila și la judecata lui Dumnezeu! Mitropolitul Longhin (Jar)
 
 
https://aktines.blogspot.com/2024/02/blog-post_0.html