Ἐάν θέλουμε νά εἴμαστε φῶς στήν ζωή τοῦ ἄλλου καί νά δοξάζετε ὁ Θεός, θά πρέπει νά ζήσουμε τή ζωή τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου. Εἴχαμε ἕναν τέτοιο καλό Σαμαρείτη στό οἰκογενειακό περιβάλλον μας, ὁ ὁποῖος τώρα κοιμήθηκε. Αὐτός ἀνάμεσα στίς ἄλλες ἀγαθοεργίες, ἔκανε καί μία παράξενη ἀγαθοεργία. Διέθεσε τόν ἐαυτόν του, κατά τόν ἑξῆς τρόπο: Ἦταν συνταξιοῦχος ἄνθρωπος, πού ἔπαιρνε κάθε μῆνα 10. 000 δραχμές. Καί ὑπῆρχε μία χήρα μέ 6 παιδιά, ἡ ὁποῖα ζοῦσε σέ μία παράγκα. Πῆγε λοιπόν αὐτός καί βρῆκε ἕναν μηχανικό πού ἔχτιζε πολυκατοικίες καί τοῦ ζήτησε νά τοῦ δώσει ἕνα διαμέρισμα τῶν 3 δωματίων. Ἔδωσε 20. 000 δραχμές προκαταβολικά καί θά ἔδινε 4.000 δραχμές τό μῆνα γιά νά τό ξεχρεώσει. Καί πῆρε τή χήρα μέ τά παιδία της καί τά ἔβαλε νά ζήσουν στήν πολυκατοικία ἐκείνη. Ἐκεῖνος, δέν ξέρω γιά πόσα χρόνια πλήρωνε τίς μηνιαῖες δόσεις καί τελικά τό ξεχρέωσε καί ἔμεινε τό διαμέρισμα στά χέρια τῆς χήρας καί τῶν παιδιῶν της.

Αὐτό εἶναι τό φῶς διά τῆς πράξεως, πού ἀναφέρει ὁ Χριστός στό Εὐαγγέλιό Του καί πρέπει νά ἔχουμε ὅλοι οἱ Χριστιανοί!

 Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπότόβιβλίο:ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΔΙΑΜΑΝΤΙΑἀπό ἐμπνευσμένες ὁμιλίες του.

ΔημητρίουΠαναγόπουλου ἱεροκήρυκος

Ἐκδόσεις:ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ

 Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις  ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗγιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης