Γι’ αυτό τον ονομάζω Βασιλέα, επειδή Τον βλέπω Σταυρωμένο. Διότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Βασιλέως: το να πεθαίνει για χάρη των υπηκόων του.

Δύο είναι τα μεγάλα που κατόρθωσε ο Χριστός με τον Σταυρό: Το ένα, ότι άνοιξε τον κλεισμένο Παράδεισο. Το άλλο, ότι έβαλε μέσα στον Παράδεισο πρώτον τον ληστή. Τί λες; Δεν προσβάλλει έτσι ο Κύριος τον Παράδεισο (κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει), με την παρουσία του ληστή.Αντίθετα ο Παράδεισος τιμάται με τον τρόπο αυτό, γιατί έχει Κύριο, που Είναι τόσο δυνατός και φιλάνθρωπος, ώστε να μπορέσει και τον ληστή ακόμα να καταστήσει άξιο της παραδεισένιας χαράς.
Ο Χριστός πλήρωσε περισσότερα από όσα χρωστούσαμε· και τόσα περισσότερα όσο μπορεί να συγκριθεί μία μικρή σταγόνα νερού με το αμέτρητο πέλαγος.
Ιερός Χρυσόστομος