Βλέπετε; Έχει σχέδιο ο Χριστός.
Μην δειλιάστε. Μην αμφισβητείτε την ύπαρξή Του και την αιώνια ζωή Του.
Θέλει να μας τη δώσει. Εμείς θέλουμε;
Τώρα δίδομε εξετάσεις.
Εξεκίνησε η εγχείρηση που λέγαμε εδώ και χρόνια.

Όσοι πιστοί Πάντως, το σκάφος του ο Χριστός, είναι αποφασισμένος να το γεμίσει με καινούργιο πλήρωμα για να το οδηγήσει εις τη λάμψη της Ορθοδοξίας που έχει σχεδιάσει,
για να γίνει αφορμή αυτή η λάμψης, το φως Του,
να φτάσει σε όλους τους λαούς,
σε όλα τα έθνη και να γίνει οικουμενική αλήθεια η Ορθοδοξία.
Μ. ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΜΟΡΦΟΥ