«Βούλομαι οὖνπροσεύχεσθαι τούς ἄνδρας ἐν παντί τόπῳ,

ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας χωρίς ὀργῆς καί διαλογισμοῦ».

(Α΄ Τιμ. β΄: 8)

«Ἐπιθυμῶ νά προσεύχεσθε σέ κάθε τόπο,

σηκώνοντας χέρια ἅγια, χωρίς ὀργή καί ἀμφιβολία».

 « Ὅσοι προσεύχονται στόν Κύριο, πρέπει νά προσεύχονται μέ ἡσυχία καί γαλήνη καί μέ μεγάλη προσοχή καί τάξη, καί ὄχι μέ ἀνάρμοστες καί ἀλλόκοτες κραυγές. Καί ν᾿ ἀφοσιώνονται στόν Κύριο μέ πνευματική προσπάθεια τῆς καρδιᾶς καί καθαρούς λογισμούς».

( Ἁγίου Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου,

Ὁμιλίες Πνευματικές, Ὁμιλία ΣΤ΄ ΕΠΕ-Φ 7: 135).