ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΟΥ  Π.Σ.Ε.
Του θεολόγου, Β. Χαραλάμπους
(…στο  οικουμενιστικό τεύχος «Τhe Ecumenical Review» )
Ένα από τα πολλά ατοπήματα που αναφέρονται στο οικουμενιστικό τεύχος «Τhe Ecumenical Review», επισήμου οργάνου  του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.), είναι και αυτό που αναφέρεται στην βλάσφημη ‘’προσευχή’’ επί ‘’τη ενώσει’’ ομοφυλοφίλων.
Η βλάσφημη ‘’προσευχή’’ επί ‘’τη ενώσει’’ ομοφυλοφίλων, αναφέρεται σε κείμενο Σουηδού θεολόγου και αφορά εισήγηση στα πλαίσια συζητήσεων που διεξάγονται εντός της Σουηδικής ‘’εκκλησίας’’ για το θέμα τούτο.
Σε τεύχος του επισήμου οργάνου  του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.),  «Τhe Ecumenical Review» μεταφέρεται  βλάσφημη ‘’προσευχή’’ επί ‘’τη ενώσει’’ ομοφυλοφίλων.  Η βλάσφημη αυτή  ‘’προσευχή’’  έχει ως ακολούθως :
«Θεέ, συ μας δίδεις ζωή.  Προς σε ερχόμεθα με την αναζήτησιν μας δι’ ολοκλήρωσιν και πλήρωμα εις την ζωήν μας.
Eρχόμεθα προς σε με την χαράν μας εις τα ανθρώπινα πρόσωπα, τα οποία δύνανται να αγαπούν έκαστον το έτερον και να μεταμορφώνουν τον κόσμον εν τω φωτί σου.
Προσευχόμεθα δια…και δια…
Ευδόκησον ώστε η κοινή ζωή των να χαρακτηρίζεται από εμπιστοσύνην και σεβασμόν δια την μοναδικότητα εκάστου. Βοήθησον αυτους να ζουν με αμοιβαίαν κοινωνίαν και να είναι ανοχτοί ο εις προς τον άλλον, ώστε να εκπληρούν  το θέλημά σου.
Όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίας, φέρε αυτούς πλησιέστερα προς σε και προς αλλήλους.
Βοήθησον αυτούς να συγχωρούν ο εις τον άλλον και ευδόκησον ώστε, ημέραν καθ’ ημέραν, να λαμβάνουν χαράν και δύναμιν παρά της χειρός σου.
Βοήθησον ημάς να ζώμεν πλησίον σου, πάντοτε.  Αμήν»*.
Επιζητούν με την βλάσφημη αυτή  ‘’προσευχή’’  «να μεταμορφώσουν τον κόσμον εν τω φωτί του Θεού» με τις  πράξεις του σκότους;
Πως μπορούν να απευθύνονται στον Ζωοδότη Κύριο, με τέτοια βλάσφημη θρασύτητα;  Ποιο θέλημα θα εκπληρούν;  Φυσικά του πονηρού.
Με θρασύτητα εκζητείται στην βλάσφημη αυτή ‘’προσευχή’’ η Θεία βοήθεια, για να ζήσουν με τον ‘’πλησίον των τα πάθη ατιμίας’’.  
Να αναφέρουμε επίσης ότι στην Αγγλικανική ‘’εκκλησία’’ συνέταξαν βλάσφημη ‘’ακολουθία’’ του γάμου των ομοφυλοφίλων και ως εκ τούτου  αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα διχασμού, μετά και την αποδοχή του γάμου των ομοφυλοφίλων.
Ποια ‘’κοινή’’ μαρτυρία μπορεί να υπάρξει, με τέτοια βαβέλειο παρουσία;  Η πρόφαση της Ορθόδοξης παρουσίας   στο ΠΣΕ, είναι απλά δικαιολογία.  Ποιος αμφιβάλλει ότι το ΠΣΕ είναι η σύγχρονη Βαβέλ όπου το μεγαλύτερο μέρος του αποτελείται από τις σύγχρονες αιρετικές παραφυάδες. Αντιλαμβάνεται κανείς το απαράδεκτο και ανώφελο  της συμμετοχής σε τούτη τη σύγχρονη Βαβέλ του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών.

*Από το Περιοδικό «Όσιος Γρηγόριος» (Τεύχος Αρ. 38) που κάνει αναφορά στη βλάσφημη αυτή ‘’προσευχή’’.
http://katanixis.blogspot.gr/2015/07/blog-post_7.html#more