ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ
 
Β3) ΠΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.
 

Ἡ σύγχρονη ψυχιατρική ὁμολογεῖ τήν ἄγνοια καί τήν ἀδυναμία της γιά μία οὐσιαστική θεραπεία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. «Ὁ Καθηγητὴς τῆς Ψυχιατρικῆς Στεφανῆς στὸ βιβλίο τοῦ «Θέματα Ψυχιατρικῆς» γράφει: «Πολλῶν ψυχικῶν παθήσεων ἀγνοοῦμε τὴν αἰτιολογία. Καὶ γιὰ ὅσες βάσιμα πιθανολογοῦμε τὴν ὕπαρξη βιολογικῶν παραγόντων, κατὰ κανόνα δὲν πρόκειται γιὰ ἕναν εἰδικὸ, ἀλλὰ γιὰ πλέγμα ἀλληλοεξαρτημένων παραγόντων, μὲ κυριότερους τὴν γενετικὴ προικοδότηση, τὴν προσωπικότητα, τὶς εἰδικὲς ἐμπειρίες ζωῆς, τὸ κοινωνικὸ-πολιτισμικὸ περιβάλλον τοῦ ἀτόμου». (Κ. Στεφανὴ «Θέματα Ψυχιατρικῆς» Ἀθήνα 1991 σελ. 9).Ὁ ἴδιος Καθηγητὴς σὲ ἄλλο σημεῖο τοῦ βιβλίου του γράφει: «Οἱ ἀρχικὲς ὑπέρμετρες προσδοκίες, ὅτι τὰ ψυχοφάρμακα θὰ θεράπευαν τὴν ψυχικὴ διαταραχὴ, ὅπως τὰ ἀντιβιοτικὰ τὶς λοιμώξεις διαψεύσθηκαν. Γιὰ τὴν μεγάλη μάζα τῶν ἀσθενῶν δὲν ἔφεραν ποτὲ τὴν ἴαση, ἀλλὰ μόνο μία κατὰ τὸ μᾶλλον ἧττον σημαντικὴ βελτίωση ἢ ἀναστολὴ τῶν συμπτωμάτων. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ, τὴν πλευρὰ τῆς ψυχοθεραπείας, ποὺ ἀναπτύχθηκαν καὶ χρησιμοποιοῦνται στηριγμένες πάνω σὲ διάφορες ἀντιλήψεις, ἰδέες καὶ συστήματα ἀξιῶν συχνὰ ἀλληλοσυγκρουομένων καὶ ἀλληλοαναιρεμένων ἀποδεικνύει καὶ φανερώνει, ὅτι ὁ τρόπος αὐτὸς ἀντιμετωπίσεως βρίσκεται ἀκόμη τουλάχιστον στὸ στάδιο τοῦ πειραματισμοῦ»»1.

Πράγματι, τά διάφορα ψυχοφάρμακα δέν ἡρεμοῦν πραγματικά τήν ἐγωπαθή ἀνθρώπινη ψυχή οὔτε τήν θεραπεύουν. Ἡ ἀληθινή θεραπεία ἐπιτυγχάνεται ὅταν ὁ ἄνθρωπος ταπεινωθεῖ καί ἀγαπήσει τόν Θεό.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Τά πάθη καί ἡ κατάθλιψη – Τί εἶναι καί πῶς θεραπεύονται (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου) – Νέο βιβλίο  

Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 282, Τιμή: 9€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

1Στό: Ἀρχιμ. Μεθοδίου Κρητικοῦ, Ἡ ἁμαρτία καί οἱ ψυχικές διαταραχές, http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/pastoral/methodios_kritikos_amartia.

Html.