Κάποτε, ἦταν Κυριακὴ – αὐτὸ ἔχει σχέση μὲ τὸ ὅτι θέλουν νὰ καταργήσουν τὴν Κυριακὴ ὡς ἀργία – καὶ κάποιος δόκιμος μοναχός, στὸ Ἅγιον Ὅρος, ἔπλεκε κομποσχοίνι. Ὅποτε τοῦ λέγει ἀπὸ μόνος του, ὁ Γέροντας, ἐπιτακτικά: «Σταμάτα. Μὴ πλέκης, σήμερα εἶναι ἀργία. Δὲν πρέπει». Καὶ ἐκεῖνος ἀθώα, ἀλλὰ καὶ μὲ εἰλικρίνεια, εἶπε:«Έ, Γέροντα, αὐτὰ τὰ κομποσχοίνια δὲν τὰ πουλᾶμε. Τὰ δίνομε εὐλογία». Καὶ σ αὐτό, ἀπήντησε ἀκόμη πιὸ δυναμικὰ ὁ π. Παΐσιος: «Δὲν ἔχει σημασία. Ὅποιος προσεύχεται μὲ αὐτὰ – ἄλλο θέμα πῶς θὰ τὸ οἰκονομήση, πῶς θὰ τὸ καλύψη ὁ καλὸς Θεὸς – πάντως ἀπὸ σᾶς θὰ παίρνη ἀρνητικὴ εὐλογία».
 http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2013/11/blog-post_3463.html