Ξέρεις, τώρα μιλᾶμε μὲ τὸ τηλέφωνο,
ἔτσι νὰ μιλᾶς μὲ τὸν Θεό,
σὰν να σηκώνεις τὸ τηλέφωνο 
καὶ νὰ τοῦ λὲς ὅ,τι θέλεις ἀπευθείας.
Νὰ ἔχεις πάντα ἀνοιχτὴ γραμμή, 
μὴ σπάσεις ποτὲ τὸ καλώδιο αὐτό.
Γέροντας Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2014/05/blog-post_9224.html