Ὁ Γέρων Ἀμβρόσιος Λάζαρης (21/12/1912 – 2/12/2006):(Ὅσον ἀφορᾶ τήν προαίρεση τοῦ ἀτόμου) «εἴτε πάρεις τήν ταυτότητα καί τήν ἔχεις στήν τσέπη δέν εἶναι τό ἴδιο ἄν τήν εἶχες στό μέτωπο, σφραγισμένος»; (καί στίς δύο περιπτώσεις ὑποδουλώνεσαι στούς ἐωσφοριστές τῶν Βρυξελλῶν καί τῆς Νέας Τάξης)! Οἱ πνευματικοί νά φροντίσουν ὥστε τά πνευματικά παιδιά τους νά μήν πάρουν τήν ταυτότητα»!

«Τότε θά εἶναι μερικοί ἐπίσκοποι πού (ἀκόμα) θά κρατοῦν… Μόνο σ’ αὐτούς θά πειθαρχοῦμε! Ὅσοι δέν πάρουν ταυτότητα! Αὐτοί πού πῆραν ταυτότητα δέν ἔχουν μέρος μέ τόν Χριστό! Δέν ἔχομε καμμία ἐπικοινωνία, καμμία σχέση μ’ αὐτούς! Ὁ Κύριος δέν θά μᾶς ἀφήσει. Νά εἶσθε βέβαιοι καί πιστοί»!
– Αὐτό σημαίνει σχίσμα, γέροντα.
– «Ἔχει ἀρχίσει τό σχίσμα νά γίνεται» (διάκριση πιστῶν – ἀπίστων).
…«Ἑπομένως, θά ἀκοῦμε τούς ἐπισκόπους πού δέν θά πάρουν ταυτότητα!… Αὐτοί θά εἶναι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ τότε»!
 
Ὁ Γέροντας Ἀμβρόσιος διετέλεσε πνευματικός στήν Ι. Μονή Δαδίου στόν Παρνασσό, ἀλλά καί πολλῶν ἀκόμη ἱεραρχῶν, ἱερομονάχων, μοναχῶν, μοναζουσῶν καί λαϊκῶν. Ἦταν καί αὐτός ἄκρως ἀντίθετος μέ τήν λήψη τῶν νέων ταυτοτήτων τῶν Βρυξελλῶν, ὅπως καί ὁ Ἅγιος Παΐσιος, καί ὁ Γερ. Νικόλαος Ραγκόζιν ἀπό τήν Ρωσία, γιατί μ’ αὐτές ὑποδουλώνουμε τό αὐτεξούσιο πού μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός στούς ἐωσφοριστές τῆς Νέας Τάξηςimdleo
 
 
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2018/09/2006.html#more