Γέροντα, ποιό εἶναι τὸ βαθύτερο νόημα τῆς φράσεως «γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς»; (Ιω 8, 32).
– Ή ἀλήθεια εἶναι ὁ Κύριος. Θὰ γνωρίσετε Ἐμένα κι Ἐγώ θὰ σᾶς ἐλευθερώσω. Λένε μερικοὶ «ἔξυπνοι», μερικοί κουλτουριάρηδες ξυλοφιλόσοφοι, ὅτι ὅταν ὁ Πιλάτος εἶπε στὸν Κύριο «τὶ ἐστίν ἀλήθεια;» (Ιω 18, 38) ὁ Ἰησοῦς δὲν τοῦ ἀπάντησε καὶ χάσαμε, λέει, τὴν εὐκαιρία ν’ ἀκούσουμε τὸν ὁρισμὸ τῆς ἀλήθειας ἀπό τὸ Χριστό. Μὰ ὁ Πιλάτος αὐτό τὸ εἶπε εἰρωνευόμενος. Ὅταν τοῦ εἶπε ὁ Κύριος «Ἐγώ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἴνα μαρτυρήσω τὴ άληθεία» (Ιω 18, 37), ὁ Πιλάτος εἶπε:«Τὶ ἐστίν ἀλήθεια;». Ὤχ, καημένε, κούφια λόγια τώρα. Ποιὰ εἶναι ἡ ἀλήθεια καὶ ποιός τὴν ξέρει; Γι’ αὐτό ὁ Κύριος δὲν τοῦ ἀπάντησε. Ἀλλὰ ὁ Κύριος ἔχει ἀπαντήσει ποιὰ εἶναι ἡ ἀλήθεια ἤ μᾶλλον ποιὸς εἶναι ἡ ἀλήθεια. Τὸ ἔχει πεῖ σὲ ἄλλη περίπτωσι, σὲ ἄλλη εὐκαιρία. Ἑπομένως ὁ Κύριος μᾶς ἔδωσε τὸ χαρακτηρισμὸ καὶ τὸν ὁρισμὸ τῆς ἀλήθειας. Εἶπε: «Ἐγὼ εἰμι ἡ ἀλήθεια» (Ίω 14, 6). Λοιπὸν ὁ Κύριὸς μας εἶναι ἡ ἀλήθεια. Καὶ ὅταν λέη «γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν», θὰ μάθετε ποιὸς εἶμαι Ἐγώ, ποιὰ εἶναι ἡ διδασκαλία Μου, ποιὰ εἶναι ἡ ἀποστολὴ Μου, ποιὸ εἶναι τὸ ἔργο Μου, κι αύτά ὅλα θὰ σᾶς ελευθερώσουν.
 
✞ Γέροντας Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος