Να σηκώνεται το πρωί ο πιστός, να γονατίζει και να λέει: ”Κύριε φύλαξέ με από την περιέργεια και την αργολογία. Θέλω να είμαι οικοδομητικός και για τον εαυτόν μου και για τους άλλους. Να οικοδομούμαι και να οικοδομώ.

Με την εμφάνιση μου, με τα λόγια μου, με την προβολή μου, με τη γλώσσα μου να οικοδομούμαι και να οικοδομώ τους άλλους”. Πόσο ωραίο θα ήταν! Τί κοινωνία θα είχαμε, τί Εκκλησία θα είχαμε!

Γέροντας Ευσέβιος Γιαννακάκης (✞ 19 Ιουνίου 1995)
 
https://apantaortodoxias.blogspot.com/2018/06/blog-post_154.html