Γράφει  Πορφύρης Δ Σταφυλά Π

Ὁ γερμανὸς δημοσιογράφος Udo Ulfkotte τ. ἐκδότης μιᾶς μεγάλης γερμανικῆς ἐφημερίδας ἔδωσε αὐτὴν τὴν ἑβδομάδα μιὰ συνέντευξη στὸ τηλεοπτικὸ κανάλι Russia Today, ἒπ΄εὐκαιρία τῆς ἐκδόσεως τοῦ τελευταίου του βιβλίου  Gekaufte Journalisten (ἐξαγορασμένοι δημοσιογράφοι). Σὲ αὐτὸ του τὸ ἔργο περιγράφει διεξοδικὰ τὴ χειραγώγηση τῶν ΜΜΕ καὶ τῶν δημοσιογράφων ἀπὸ τὶς ἀμερικανικές  ὑπηρεσίες πληροφοριῶν καὶ κυρίως πὼς ἢ  Frankfurter Allgemeine Zeitung λειτουργεῖ «ὡς μιὰ πόρνη τῶν συμφερόντων τῆς Washington ποδηγετώντας τοὺς ἀναγνῶστες της πρὸς εὔνοια τῶν ΗΠΑ» διὰ πολλαπλῶν ὀργανώσεων ποὺ χειρίζεται ἡ Washington,ὅπως τὶς Atlantic Bridge,τὴν Τριμερῆ Ἐπιτροπὴ , τὴ γερμανικὴ  Marshall Found, τὸ Ἀμερικανικὸ Συμβούλιο στὴ Γερμανία  , τὸ Aspen Institute κλπ.

Αὐτὲς οἱ πληροφορίες ἦταν ἔκτοτε ἐπιβεβαιωμένες ἀπὸ τὸν Willy Wimmer τ. Γραμματέα τοῦ Υπ. Ἄμυνας τῆς Γερμανίας ὁ ὁποῖος κατηγόρησε τὸ ἀμερικανικὸ Υπ. Ἐξωτερικών  ὅτι παρεμβαίνει στὸν γερμανικὸ τύπο.

 Udo Ulfkotte, πρώην ἐκδότης μιᾶς ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἐφημερίδες τῆς Γερμανίας, τὴν Frankfurter Allgemeine Zeitung, παραδέχθηκε δημόσια ὄτι  δουλεύει γιὰ τὴ CIA. Ὅμως ὁ φόβος του γιὰ ἕναν ἐπερχόμενο πόλεμο στὴν….

Εὐρώπη τὸν ὁδήγησε στὴν ἀπόφαση νὰ ἀποκαλύψει στὸν κόσμο το πὼς λειτουργοῦν τὰ ΜΜΕ ποὺ στὴν οὐσία δὲν εἶναι παρὰ ἑταιρεῖες ποὺ ἀνήκουν στὴν ἄρχουσα οἰκονομικὰ τάξη ἡ ὁποία καὶ τὰ ἐλέγχει.

“Υπήρξα δημοσιογράφος γιὰ περίπου 25 χρόνια καὶ ἐκπαιδεύθηκα στὸ πὼς νὰ λέω ψέματα, νὰ προδίδω καὶ νὰ μὴν λέω τὴν ἀλήθεια στὸ κοινὸ” δήλωσε ὁ Ulfkotte στὸ δορυφορικὸ κανάλι Russia Today.

“Έτυχα τῆς ὑποστήριξης τῆς Κεντρικῆς Ἀμερικανικῆς Ὑπηρεσίας Πληροφοριῶν, τῆς CIA. Γιατί; Διότι εἶμαι φιλοαμερικάνος.”

“Τώρα τὰ Γερμανικὰ καὶ Ἀμερικάνικα ΜΜΕ προσπαθοῦν νὰ φέρουν τὸν πόλεμο στοὺς λαοὺς τῆς Εὐρώπης, νὰ φέρουν τὸν πόλεμο στὴ Ρωσία. Εἶναι ταξίδι χωρὶς ἐπιστροφὴ καὶ τότε θὰ ἔρθω ἀντιμέτωπος μὲ τὸν ἑαυτό μου καὶ θὰ πῶ ὅτι δὲν ἦταν σωστὸ αὐτὸ ποὺ ἔκανα στὸ παρελθόν, νὰ χειραγωγῶ τοὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ κάνω ἀντιρωσικὴ προπαγάνδα.”

Δὲν ἦταν σωστὸ οὔτε αὐτὸ ποὺ κάνουν οἱ συνάδελφοί μου καὶ ποὺ ἔκαναν καὶ στὸ παρελθόν. Δωροδοκοῦνται γιὰ νὰ προδίδουν τὸν κόσμο ὄχι μόνο στὴ Γερμανία ἀλλὰ σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη…Φοβᾶμαι πολὺ ὅτι θὰ ἔχουμε ἕνα νέο πόλεμο στὴν Εὐρώπη, καὶ αὐτὴ ἡ κατάσταση εἶναι πολὺ δυσάρεστη… Ὁ πόλεμος ποτὲ δὲν ἔρχεται ἀπὸ μόνος του , ὑπάρχουν πάντα κάποιοι ἄνθρωποι ποὺ πιέζουν γιὰ πόλεμο καὶ αὐτοὶ δὲν εἶναι μόνο οἱ πολιτικοί, εἶναι καὶ οἱ δημοσιογράφοι…

Προδώσαμε τοὺς ἀναγνῶστες μας, μόνο γιὰ νὰ ἐξωθήσουμε σὲ πόλεμο… Δὲν θέλω ἄλλο πιὰ νὰ κάνω αὐτὸ τὸ πράγμα..Βαρέθηκα μὲ αὐτὴν τὴν προπαγάνδα. Ζοῦμε σὲ μιὰ δημοκρατία τῆς Μπανανίας καὶ ὄχι σὲ μιὰ δημοκρατικὴ χώρα μὲ ἐλευθερία τοῦ Τύπου.”

Ὁ ἴδιος πρόσθεσε ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν δημοσιογράφων ποὺ δουλεύουν στὰ ἑταιρικὰ ΜΜΕ σὲ ΗΠΑ καὶ Εὐρώπη,  ἐργάζονται καὶ γιὰ κάποια μυστικὴ ὑπηρεσία καὶ ἡ δημοσιογραφία εἶναι μιὰ κάλυψη.

“Πιστεύω ὅτι αὐτὸ εἶναι ἡ περίπτωση ἰδιαίτερα γιὰ τοὺς Βρετανούς καὶ Ἰσραηλινοὺς δημοσιογράφους ποὺ ἔχουν μιὰ πολὺ στενὴ σχέση μὲ αὐτὲς τὶς ὑπηρεσίες. Βέβαια εἶναι καὶ οἱ Γάλλοι δημοσιογράφοι…οἱ δημοσιογράφοι ἀπὸ Αὐστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ταιβάν, Ἰορδανία…..ἀλλὰ καὶ σὲ πολλὲς ἄλλες χώρες”

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ….

https://www.youtube.com/watch?v=yp-Wh77wt1o

dimpenews.gr

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2014/10/blog-post_81.html