ΓΕΡΟΝΤΑ, βλέπω έδώ, στο Περιβόλι της Παναγίας, πώς ή Θεία Λατρεία είναι συνυφασμένη με  την ψυχοσωματική άσκηση. Νηστεύετε, κοιμάστε πολύ λίγο, ξυπνάτε κείνη την ώρα, πού οι άνθρωποι  πηγαίνουν γιά ύπνο, στέκεστε ώρες ολόκληρες στα στασίδια… Γιατί καταπονείτε τον εαυτό  σας; Δεν αδικείτε έτσι το σώμα σας;

  Όλη αύτή ή σωματική κακοπάθεια, παιδάκι μου, έχει το νόημά της. Με αυτήν τήν ταλαιπωρία μπορεί να συμμετέχει και το σώμα συνάμα στήν προσευχή και δεν στέκεται σαν ένας παθητικός θεατής.

Δεν ‘χουν, λόγου χάριν, τα πόδια στόμα γιά να μιλήσουν και να δώσουν δόξα στον Θεό και έτσι, μέσα από τήν ορθοστασία και τον κόπο τούς, κάνουν και αυτά τη δική τους λειτουργία προσφέροντας δόξα στον Τριαδικό Θεό. Και ούτω καθεξής συμβαίνει για όλο το ανθρώπινο σώμα. Όπως λέει και ό προφήτης Δαυίδ: Διά τούς  λόγους των χειλέων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς. (Ψαλμ. 160ς,4) Ό σωματικός κόπος, λοιπόν  αποφέρει και τήν ψυχική ανάπαυση.

 

http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2017/12/blog-post_568.html