Γι’ αύτό σάς λέω, είναι πολύ ζωντανή η Παναγία μας. Άλλη φορά, ένα βράδυ ήρθε μία κυρία καί μου είπε κάτι πού αίσθάνθηκε εδώ πέρα στήν εκκλησία, τήν ώρα του Εσπερινού. «Πήγα, Γερόντισσα, νά προσκυνήσω τήν Παναγία καί ήταν τό χεράκι Της πολύ ζεστό. Πάω καί βάζω τό πρόσωπό μου στο χεράκι Της καί βάζω τό πρόσωπό μου στο προσωπάκι Της καί ζεστάθηκε τό μάγουλό μου. Τί μεγάλη Χάρι πού έχετε, τί ωραία πού είστε έδώ! Πολύ σας αγαπάει η Παναγία, πολύ ζωντανή είναι η Κυρία Θεοτόκος εδώ, τόσο ζεστό τό χεράκι Της καί τό προσωπάκι Της πού ακούμπησα απάνω καί τό αισθάνθηκα θερμό!».
Πόσο ζωντανή είναι καί πόσο μας βοηθάει! Όπως παλαιότερα κυκλοφορούσε η Παναγία μέσα στο Μοναστήρι μας, από ’δώ πήγαινε από ’κει, καί η αδελφή Θεοδώρα πολλές φορές Τήν είδε καί πολλές άλλες Τήν είδαν νά κάνη τον κανόνα Της μπροστά στον Χριστό.Υστερα άνοιγε τήν Ωραία Πύλη καί έμπαινε μέσα καί νόμιζαν ότι ήμουν εγώ, η Γερόντισσα. Καλά, μπορώ εγώ νά μπω από τήν Ωραία Πύλη; Αμα ήμουν εγώ, δεν θά μπορούσα νά μπω από τήν Ωραία Πύλη- ήταν η Παναγία. Πολλές φορές Τήν ακούγανε πού κυκλοφορούσε, ακούγανε τά βήματά Της.
Πολλές φορές Τήν βλέπανε μέ ένα γκρίζο φορεματάκι, μέ ζωστικό γκρι, πανύψηλη. Γι’ αυτό νά Τήν έχετε σέ πολλή ευλάβεια. Κι έτσι λοιπόν η Παναγία μας θα μάς βοηθάη καί θά μάς σώση δωρεάν. Όποιος Τήν ευλαβείται και όποιος Τήν διακονεί αγογγύστως, όλα τά βηματάκια του τά γράφει. Ένα χαρτάκι θά δήτε και θά τό μαζέψετε; Θά σάς τό γράψη. ‘Ένα σκούπισμα θά κάνετε; Θά σάς τό γράψη. Ό,τι θά κάνετε μέσα στή Μονή γιά τήν αγάπη Της, όλα αύτά θά σάς τά γράφη. Δέν θά μείνη τίποτε άγραφο, τίποτε, όλα, και τό παραμικρό. Καί πάλι θά σάς πω αυτό πού μού είπε η αδελφή Βρυαίνη: «Πές στις αδελφές νά μή οκνεύουν. Ό,τι κάνουν έδώ μέσα, όλα γίνονται διαμαντένια στον ουρανό».


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.   ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ  ΒΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ. ΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ. 

 http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2017/02/normal-0-false-false-false-el-x-none-x_15.html