Η Κυπριανή, το άγγελμα της ημέρας
 
 
Ήταν μια στητή γυναίκα με παρουσιαστικό αρχοντικό, μέ φωνή ανατολίτικη, πού τον λόγο της τον έκανε πομπώδη καί όμορφο. ‘Όταν συναντούσε άνθρωπο, δεν ρωτούσε ως συνήθως τα νέα: «Πώς πολιτεύεται
ο κόσμος; Ποιοι ξενιτεμένοι ήρθαν στο νησί μας;». Εκείνη
είχε τά δικά της νέα τά νέα της Εκκλησίας. Δεν πάνα χαλούσε ο κόσμος· η Κυπριανή ζούσε τον κόσμο των ‘Αγίων σαν αιώνιο παρόν.

 
Ο γιορταζόμενος σήμερα Άγιος καί η γιορτή πού θά έχουμε αύριο ήταν τά νέα της μοναχής Κυπριανής καί η συνεχής ενασχόλησή της. ‘Όταν επισκεπτόμαστε τό μοναστήρι, δεν χρειαζόταν να τήν αναζητήσουμε· ερχόταν μόνη της μέ τό βιβλίο υπομάσχαλα. «Ό Άγιος μας σήμερα μάς διδάσκει, αδελφοί μου, να προσέχουμε αυτά καί αυτά». Ο «Ευεργετινός»
ήταν η άλλη της αγάπη. Σε κάθε περίπτωση μέ λόγια λίγα
καί τό κατάλληλο παράδειγμα έδινε της θεωρίας την επίβαση.
Δέν ήταν φλύαρη γριά. Ο λόγος της πάντα νόστιμος καί
μετρημένος. Η απουσία της, μετά την κοίμησή της, ήταν πάντα αισθητή. Έλειπε από τό μοναστήρι τό άγγελμα της ημέρας.
Κάποια φορά μού διηγείτο τις περιοδείες του εύαγγελιστού Ίωάννου τόσο συναρπαστικά, πού μείναμε περισσότερο από δύο ώρες όρθιοι στης μπουκαμβίλιας τον ίσκιο, χωρίς να νιώσουμε ούτε κούραση ούτε τό πέρασμα της ώρας.
 
Ήτανε ταπεινή μοναχή καί είχε ευχάριστο λόγο. Δέν σε
κούραζε. Δέν έκανε την δασκάλα. Μαθήτευε κι αυτή σ’ αυτά
πού έλεγε. Δικά της λόγια δέν έλεγε· πάντα των ‘Αγίων. Κατάκριση δέν ήξερε να κάνη. Ολους τούς έβλεπε μέ αγάπη, καί τά ασθενή καί εξουθενημένα μέ πόνο αληθινής μάννας.
 
Δέν γνωρίζω τά χρόνια της, την καταγωγή της. Γνώρισα
μόνον την αγάπη της γιά τον Χριστό καί τούς ‘Αγίους. Ας έχει ανάπαυση μέ τις αμμάδες της χώρας των ζώντων.
 
ΜΟΡΦΕΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΣΑ ΝΑ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΚΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.
ΓΕΡΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ.
http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2017/04/blog-post_711.html