Γιά νά ἔχει καρπό καί ἀποτέλεσμα ἡ προσευχή, πρέπει νά πηγαίνει μπροστά της ἡ προσοχή. Αὐτή θά καταδιώκει τούς νοητούς ἐχθρούς  καί  θ’  ντιστέκεται στήν ἁμαρτία καί στούς κακούς  λογισμούς πού πολιορκοῦν τήν ψυχή. Τήν προσοχή  θ’ ἀκολουθεῖ  ἡ  προσευχή,  ἡ ὁποία θά  θανατώνει ἀμέσως  καί θ’ ἀφανίζει ὅλους τούς πονηρούς λογισμούς, πού ἐξουδετέρωσε πρωτήτερα ἡ προσοχή.Γιατί μόνη της ἡ προσοχή δέν μπορεῖ νά σκοτώσει τούς ἐχθρούς. Τούς σταματᾶ μονάχα, κι’ ἔπειτα ἔρχεται ἡ προσευχή καί τούς ἐξολοθρεύει. Σ’ αὐτόν τόν ἀγώνα τῆς προσοχῆς καί τῆς προσευχῆς κρέμεται ἡ ζωή  και  ὁ θάνατος τῆς ψυχῆς. Ὅταν μέ τήν προσοχή φυλᾶμε καθαρή τήν προσευχή, τότε προοδεύουμε στήν ἀρετή. Ὅταν ὅμως δέν προσέχουμε καί μολύνουμε τήν προσευχή, τότε προχωρᾶμε στήν κακία. 

  (Ἅγιος Συμεών ὁ Θεοφόρος)

Πηγή:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο