Για την Χριστιανική Αγάπη
   Γράφω το παρακάτω κείμενο μετά από παράκλησή σου, κόρη μου.
Ό δούλος του Θεού Καλλίστρατος.
   Όλα τά αντικείμενα του σύμπαντος, πού έχουν το δικό τους ποιόν και την δική τους επιρροή αποτελούν μόνον σύμβολα πνευματικών πραγματικοτήτων, σαν αυτά τά αντικείμενα είναι και η κοσμική Αγάπη. Το συναίσθημα το όποιο οι άνθρωποι στη γη ονομάζουν Αγάπη, στην αλήθεια είναι μόνον ωχρό σύμβολο της πραγματικής επουράνιας αγάπης.
** *
  Όλα τά όντα είναι δημιουργημένα. Μόνον ο Θεός είναι αδημιούργητος. Και η Αγάπη είναι αδημιούργητη, είναι άκτιστη και αιώνια, επειδή η Αγάπη δεν είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα του Θεού αλλά είναι όνομα του Θεού.Είναι ένα από τα ονόματά Του και είναι η ουσία της ύπαρξής Του. Γι’ αυτό το λόγο έχει γραφεί: «Ο Θεός είναι Αγάπη».
** *
  Έχει γραφεί ότι ο Θεός είναι Αλήθεια και ότι ο Θεός είναι Λόγος. Είναι υπέροχη η σλαβική λέξη «ιστινα» ή οποία από τη μία σημαίνει Αλήθεια αλλά και από την άλλη σημαίνει πώς ο Θεός είναι πάντα ίδιος.Ο Θεός λοιπόν είναι πάντα ίδιος, απαράλλακτος, είναι «ο ων», δηλαδή το είναι. Όπως ο Θεός είναι Αλήθεια αιώνια, έτσι είναι και η Αγάπη αιώνια. Και όπως ο Θεός λέει για τον εαυτό του: «Εγώ είμαι το Α και το Ώ, ή αρχή και το τέλος», έτσι και η Αγάπη μπορεί να πει για τον εαυτό της: «Εγώ είμαι το Α και το Ω».
** *
  Ο Θεός φανερώθηκε στο ανθρώπινο γένος ως Αγάπη, όταν φανερώθηκε στους ανθρώπους το μυστικό της ‘Αγίας Τριάδας, της Τριαδικής Ενότητας του Πατέρα του Υιού και του ‘Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός ως ‘Αγία Τριάδα και ο Θεός ως Αγάπη έχει προαναγγελθεί στην Παλαιά Διαθήκη, την Διαθήκη των νόμων. Οι άνθρωποι όμως τότε δεν ήταν ώριμοι να δεχθούν την γνώση της ‘Αγίας Τριάδας, ούτε ήταν ώριμοι να δεχθούν αλήθειες όσον αφορά την Αγάπη. Και όμως αυτά τά δύο είναι αχώριστα. Δηλαδή ή ‘Αγία Τριάδα και ή Αγάπη. Η εντολή για την αγάπη πού είναι τελευταία ανάμεσα στις εντολές της Παλαιάς Διαθήκης έγινε πρώτη στην Καινή Διαθήκη.
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ. ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΑΠΗ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ”
http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2014/12/blog-post_27.html