Γιά την ανισότητα
 
Η ανισότητα είναι σοφότερη καί προτιμότερη από την ισότητα.
Η ανισότητα έχει τοποθετηθεί στό ίδιο τό θεμέλιο τού κτιστού κόσμου. Θά πρέπει νά χαιρόμαστε μέ τήν ανισότητα αυτή καί όχι νά επαναστατούμε εναντίον της, έπειδή τήν τοποθέτησε η αγάπη καί όχι τό μίσος, η σύνεση καί όχι η παραφροσύνη. Δέν είναι η ζωή του άνθρώπου άσχημη έπειδή λείπει η ισότητα αλλά έξαιτίας της έλλειψης αγάπης καί πνευματικής κατανόησης ανάμεσα στούς ανθρώπους. Προσθέστε ακόμα περισσότερη αγάπη Θεού καί πνευματικής κατανόησης της ζωής καί θά δείτε ότι καί δύο φορές περισσότερη ανισότητα δέν μπορεί νά βλάψει τήν μακαριότητα των ανθρώπων.
Όλοι οι άνθρωποι είναι άνισοι επειδή δεν μάς είναι τό ίδιο απαραίτητοι ο Αλέξανδρος καί ό Διογένης ούτε τό ίδιο αδύναμοι ο Πέτρος καί ο Αλέξιος ούτε πάλι τό ίδιο Ικανοί νά αγαπήσουν ο Παύλος καί ο Ιούδας, ούτε καί κατάλληλοι γιά δικαιοσύνη ο Χαρούν αλ Ρασίντ καί οι ευνουχισμένοι σουλτάνοι.
Η εξίσωση των πάντων σημαίνει τήν εξασθένηση τής δημιουργίας. Η ζωή βασίζεται στίς ανισότητες.
Κοιτάξτε καλλίτερα μέσα σας καί θά δείτε ότι στήν πραγματικότητα ποτέ δέν επιθυμείτε τήν ισότητα. Αυτό πού επιθυμείτε δέν είναι η εξίσωση όλων άλλά η ανύψωση των μικρών καί αδυνάτων στό ίδιο επίπεδο μέ τούς μεγάλους καί ισχυρούς. Καί αυτό είναι ένας πόθος εύγενής. Μή έχοντας όμως τήν δύναμη να εξυψώσετε μικρούς καί αδυνάτους, υποβιβάζετε από τό ύψος τους, μεγάλους καί ισχυρούς, στό περιβάλλον των μικρών καί αδυνάτων.
Όσο σάς ένδιαφέρει η νίκη, άλλο τόσο σάς ενδιαφέρει η ζωή. Μιά ζωή όμως πού έχει τή λέξη νίκη πρέπει νά έχει καί τήν λέξη ανισότητα.
Ο Θεός έδωσε τήν δύναμη στόν ισχυρό γιά νά γίνει βοηθός του αδυνάτου, τόν πλούτο στόν πλούσιο, γιά νά επιτελεί έργα ελεημοσύνης, τήν σοφία στόν σοφό, γιά νά διδάσκει τούς αδαείς καί νά συνετίσει τούς ασυνέτους.
Ο Θεός μοίρασε στούς ανθρώπους μέ άνισο μέτρο τά χαρίσματα ώστε εξαιτίας αυτής της άνισότητας νά ύπάρχει μία συνεχής κινητικότητα στή ζωή του άνθρώπου. Κανένας δέν ευθύνεται γιά τό ότι δέν ήρθε σέ αυτή τήν ζωή μέ κάποιο μεγαλύτερο χάρισμα. Θά είναι όμως ένοχος καί πικρά τιμωρημένος εκείνος, όπου δέν μπορεί νά αντικρίσει τό χάρισμά του στό πραγματικό του μέγεθος καί εκείνος, όπου δέν θά φροντίσει, μέ τό χάρισμα πού τού δόθηκε, νά δικαιολογήσει τήν ύπαρξή του καί να εκτελέσει τήν αποστολή του.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΓΙΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ 282 ΣΟΦΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΘΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ
http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2017/03/blog-post_346.html