Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

3)ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΥΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΑΠΛΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΠΑΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΙΛΙΑ.

τι δέν πρέπει νά ξαναθυμόμαστε μέ λεπτομέρεια τίς μαρτίες μας.

Θεία Χάρη ποία ρχεται, ταν νθρωπος ταπεινωθε , ξομολογηθε καί κάνει πακοή στόν κανόνα το Πνευματικο, θεραπεύει τά ψυχικά νοσήματα.

Γέροντας συμβούλευε τι δέν πρέπει νά ξαναθυμόμαστε τίς μαρτίες, πού ξομολογηθήκαμε διότι ατό κάνει κακό. ταν κάποιος πού ἐξομολογήθηκε νομίζει τι δέν συγχωρήθηκε, δείχνει λιγοπιστία στό ερό Μυστήριο.

νθρωπος, πού λυπται περβολικά γιά τά παλαιά λάθη του, φθάνοντας μέχρι πελπισίας, «παίζει τό παιγνίδι» το πονηρο. γκλωβίζεται, λόγ τς λλειψης ταπείνωσης, στό ασθημα τς πογοήτευσης καί τς λύπης, πού δηγε στήν προθυμία γιά τά πνευματικά, στήν κηδία, στήν πελπισία. Εναι μιά καλοστημένη παγίδα το πονηρο, πού ρχεται «πό δεξιά», πειδή νθρωπος χει πληγωθε.Τό πλήγωμα φείλεται στόν γωισμό καί στήν ψηλή δέα (οηση), πού χει κάποιος γιά τόν αυτό του. Δέν πρέπει νά χάνεται πολύτιμος χρόνος. νθρωπος πρέπει νά γωνίζεται συνεχς, προχωρώντας ἀνοδικά καί ὄχι γυρίζοντας πίσω. Ἔτσι μόνο θά μπορέσει νά φθάσει, μέ τήν Χάρη το Θεοῦ, στήν κάθαρση καί θεραπεία τς ψυχς του.

πλότητα καί παλότητα στόν πνευματικό γνα

Στήν πάλη ἐνάντια στούς τρεῖς μεγάλους ἐχθρούς (παλαιός ἄνθρωπος, κόσμος, διάβολος) χρειάζεται, παρατηροῦσε ὁ Γέροντας, νας λεπτός τρόπος. πνευματικός γώνας πρέπει νά γίνεται πλά καί παλά, χωρίς βία, χωρίς ἄγχος, χωρίς σφίξιμο καί ἀγριότητα. Ἁπλᾶ καί ἀπαλά πλησιάζουμε στόν «πρᾶο καί ταπεινό» Κύριο . Μέ ἁπλότητα καί ἁπαλότητα πολεμᾶμε τά πάθη μας, τόν ἀρχέκακο καθώς καί τό κοσμικό φρόνημα.

Τό σπουδαιότερο ὅπλο εἶναι ἡ περιφρόνηση, ἡ μή ἐνασχόληση μαζί τους.

λη μας δύναμη, θά πρέπει νά κατευθυνθεῖ πρός τόν «ἀνθόκηπο» (πρός τά σπέρματα τῶν ἀρετῶν, τοῦ καλοῦ, τοῦ καινούργιου ἀνθρώπου) πού ἔχουμε μέσα μας. Τότε ὁ «ἀγκαθόκηπος» μας (ὁ παλαιός ἄνθρωπος, τά πάθη, ἡ κακία) θά μαραθεῖ…

θά πρέπει νά μελετμε τά λόγια τν Ἁγίων Πατέρων, νά ποστηθίζουμε ψαλμούς καί γιογραφικά-πατερικά χωρία, νά προσευχόμαστε μέ θέρμη καί κατάνυξη, νά ντρυφομε στούς βίους τν γίων καί νά γινόμαστε μιμητές τους.

Πρέπει νά μήν μᾶς ἀπασχολοῦν οἱδυναμίες καί τά πάθη μας· πλς νά χουμε τήν διάθεση νά παλλαγομε πό ατά. Κάποια στιγμή πού θά εἴμαστε ἕτοιμοι (θά ἔχουμε γίνει ἀρκετά ταπεινοί), τότε θά τά πάρει ὁ Θεός. λη προσπάθειά μας θά πρέπει νά κατευθυνθε στό νά γαπήσουμε τόν Θεό.

τι δέν πρέπει νά δειλιάζουμε, λλά νάεμαστε βέβαιοι γιά τήν γάπη το Θεο πρός μς.

Γέροντας τόνιζε τι, δέν πρέπει χριστιανός νά δειλιάζει. Ἡ δειλία ἔχει σάν αἰτία τήν κενοδοξία, τήν φιλαυτία, τήν φιλοζωΐα. Ὁ Χριστιανός δέν ζεῖ σ’ αὐτήν τήν ζωή μόνος του, γιά τόν ἑαυτό του. ντίθετα πρέπει νά λέγει μαζί μέ τόν πόστολο Παλο: «ζ δέ οκέτι γώ, ζε δέ ν μοί Χριστός»1.

Θά πρέπει νά εμαστε βέβαιοι τι, τίποτε δεν μπορε νά κάνει τόν Χριστό μας, νά πάψει νά μς γαπάει. Γι’ ατό ἄς προχωρομε μέ θάρρος, λέγοντας μαζί μέ τόν μεγάλο πόστολο: «Τίς μς χωρίσει πό τς γάπης το Χριστο; Θλίψις στενοχωρία, διωγμός, λιμός, γυμνότης, κίνδυνος, μάχαιρα; Καθώς γέγραπται τι νεκά σου θανατούμεθα λην τήν μέραν, λογίσθημεν ς πρόβατα σφαγς»2.

Νά εμαστε βέβαιοι τι θά ζήσουμε νικηφόρα καί θά βρομε τήν Θεία Χάρη, ρκε νά γαπήσουμε τόν Χριστό μας. Σ’ ατό τό σημεο Γέροντας θυμόταν τό Γραφικό: «γώ τούς μέ φιλοντας γαπ, ο δέ μέ ζητοντες ερήσουσι χάριν»3.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν Γέροντα Πορφύριο.Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου). Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 170, Τιμή: 7€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

 1Γαλ. 2,20.

2Ρωμ. 8, 35.

3Παροιμ. 8,17.