Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

2)ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ, ΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.

Γιά τήν ατρική.

Στό θέμα τον πρέπει νά καταφεύγουμε στήν ατρική βοήθεια χι, πάντησή του ταν να ξεκάθαρο «ναί».

Ποτέ δέν ρνήθηκε τήν ατρική βοήθεια τν πολλν γιατρν-πνευματικν του παιδιν, πως το καρδιολόγου του, Γ. Παπαζάχου. Ατός μιά μέρα τόν ρώτησε: “Γιατί πολλοί πνευματικοί νθρωποι, κυρίως μοναχοί, ρνονται τήν ατρική βοήθεια, πιστεύοντας τι θά τούς βοηθήση κατ’ εθείαν Παναγία;” Ἡ ἀπάντηση πού πῆρε ἦταν ἡ ἑξῆς: “Εναι γωϊσμός -πονηρή νέργεια- νά νομίζης τι Θεός θά κάνη, κατ’ ξαίρεση πό τούς πολλούς, θαυματουργική πέμβαση γιά σένα. Θεός κάνει θαύματα καί τώρα, λλά σύ δέν πρέπει νά τό προσδοκς γιά σένα.Εναι γωϊστική ξαίρεση. λλωστε καί μέσω τν γιατρν διος Θεός νεργε. “ατρούς καί φάρμακα Κύριος δωκεν”1, λέει γία Γραφή.

Μόνο τήν Κλασσικήατρική

Δεχόταν δέ Γέροντας μόνο τήν κλασσική ατρική2, πολλά κεφάλαια τς ποίας γνώριζε ριστα3. Δέν δεχόταν τήν μοιοπαθητική καί τίς λλες ναλλακτικές θεραπευτικές μεθόδους, φολες συνδέονται μέ τίς δαιμονικές νατολικές θρησκεες εναι πάτες (τσαρλατανισμός). διος, π. Πορφύριος πολλές φορές κατέφυγε στούς κλασσικούς γιατρούς – καί μόνο σ’ αὐτούς- γιά προσωπικά του προβλήματα γείας.

Ὅταν κλασσική ατρική δέν μπορούσε νά βοηθήσει, σέ ξέα σέ χρόνια περιστατικά, τότε πενέβαινε Γέροντας μέ τό θαυματουργικό του χάρισμα. Πάντα μως, θεράπευε τούς λλους καί χι τόν αυτό του… Διότι, πως λεγε, ντρεπόταν νά νοχλήσει τόν Θεό, ατώντας κάτι γιά τόν αυτό του. Θεία Χάρη, πού τήν εχε φθονη, ξεπέμπετο π’ ατόν, θεραπεύοντας τά ποικίλα ψυχικά καί σωματικά νοσήματα, λων κείνων, πού προσέτρεχαν στήν ταπεινότητά του.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν Γέροντα Πορφύριο.Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου). Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 170, Τιμή: 7€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

1 Πρβλ. Σοφία Σειράχ 38, 1-4.

2 Σύμφωνα μέ προσωπική μαρτυρία τοῦ πνευματικοῦ του παιδιοῦ, μοναχοῦ Ν. Κερασιώτου πρός τόν συντάκτη τοῦ παρόντος.

3 Γ. Παπαζάχου, Γέρων Πορφύριος, Δεκατέσσερα χρόνια κοντά του, http://www.parembasis.gr/2002/02_11_17.htm.