Αγαπητοί συνεργάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την πρόοδο του προβλήματος που είχε δημιουργηθεί από την διοργάνωση εκδήλωσης «γιόγκα για παιδιά» (Yoga for kids) στα πλαίσια του Χριστουγεννιάτικου εορτασμού του Συλλόγου Γονέων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής.
Μετά από δραστηριοποίηση των Πατέρων της Ενορίας του Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής και μελών της Π.Ε.Γ., που ενημέρωσαν αρμοδίως γονείς και κοινό, η εκδήλωση ουσιαστικά ματαιώθηκε καθώς ουδείς γονεύς παρέστη και μόνον δύο παιδιά προσήλθαν τα οποία τελικώς δεν συμμετέσχον.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όσους εξ υμών μας συμπαραστάθηκαν με κείμενα και παρεμβάσεις προς τους υπεύθυνους φορείς.
Τέλος, γνωρίζοντας ότι ως ευαισθητοποιημένα μέλη του Σώματος του Χριστού, συχνά έχετε την ανάγκη να τοποθετηθείτε ατομικά ή και ομαδικά στο πρόβλημα με τη γιόγκα, σας επισυνάπτουμε:
α) Δείγμα επιστολής που εστάλη στον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων του 7ου Δημοτικού Σχολείου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιστολή σαν οδηγό στη σύνταξη δικών σας επιστολών.
Και τρεις «πινακίδες» που φιλοτεχνήθησαν και χρησιμοποιούνται εκτεταμένα στο διαδίκτυο -ειδικά στο facebook- και τις οποίες αναρτούμε ανάλογα με το πνεύμα και τον προσανατολισμό όσων τις φιλοξενούν.
β) Πινακίδα μπλε, με το κείμενο της Ι. Συνόδου για τη γιόγκα (συνιστάται για ιστοτόπους εκκλησιαστικού προσανατολισμού).
γ) Πινακίδα πράσινη, με κείμενο σχετικό με τις βλάβες που προξενεί η γιόγκα στη σωματική υγεία (συνιστάται για ιστοτόπους γενικού προσανατολισμού).
δ) Πινακίδα κόκκινη, με κείμενο αποτρεπτικό προς τη γιόγκα (συνιστάται για ιστοτόπους «δυναμικού» προσανατολισμού).
Σας συνιστούμε να αναρτήσετε και να αποστείλετε τις «πινακίδες» προς κάθε κατεύθυνση, κατά το δοκούν.
Από τον τομέα δραστηριοτήτων της Π.Ε.Γ.

[Περικομμένο μήνυμα] Προβολή ολόκληρου του μηνύματος
πηγή:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο