ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Όταν δε έλθη ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι άγιοι άγγελοι μετ’ αυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού (Ματθ. 25,31)

Έτσι μίλησε ο Κύριός μας λίγο πριν γευθεί τούς χειρότερους εξευτελισμούς: προτού αλυσοδεθεί, φραγγελωθεί, κολαφιστεί και γίνει αντικείμενο χλεύης, εμπτυσμάτων και εμπαιγμών πριν από την Σταύρωσή Του. Στην πιο σκοτεινή ώρα Του μιλά, για την πιο μεγάλη και πιο ένδοξη ώρα Του! Πριν από τη φρικτή και οικτρή εκδημία Του απ’ αυτόν τον κόσμο μιλά για τη Δευτέρα Παρουσία Του, εν τη, δόξη Αυτού. Κατά τήν πρώτη παρουσία Του προήλθε άπ’ το σπήλαιο της Βηθλεέμ, ταπεινός και αφανής. Τη δεύτερη φορά θά έλθει επί των νεφελών των αγγέλων Αυτού. Τήν πρώτη φορά εμφανίστηκε στή γη με δούλου μορφή, ως «κανένας», ενώ τη δεύτερη φορά θά εμφανιστεί πανενδόξως από τούς ουρανούς ως ο Θεός. Τήν πρώτη φορά στεκόταν και γονάτιζε στο έδαφος  τη δεύτερη φορά θά καθίσει επί θρόνου δόξης!

Όταν έλθει πάλι Εκείνος, επί θρόνου δόξης Του, ουδείς άνθρωπος θά υπάρξει πού δεν θά Τον δει!

Ουδείς θά ρωτήσει, όπως άλλοτε οι Μάγοι, στήν πρώτη έλευσή Του στη γή: «Πού είναι ό Βασιλεύς;». Οι πάντες θά δουν τον Βασιλέα και θά Τον αναγνωρίσουν ως τον Βασιλέα!

Όμως αυτή η θέα και αναγνώριση τού Χριστού γιά ορισμένους θά είναι χαρά και αγαλλίαση και γιά άλλους φόβος και τρόμος! Αναλογιστείτε τη, χαρά εκείνων οι οποίοι αγωνίστηκαν και εφάρμοσαν τις εντολές Του, εκείνων που προσευχήθηκαν στο όνομά Του, εκείνων που επιτέλεσαν καλά έργα και ιδίως εκείνων πού υπέφεραν γιά το όνομά Του!

Απεναντίας, αναλογιστείτε τον φόβο και τρόμο εκείνων οι οποίοι Τον κολάφισαν, τον μαστίγωσαν και Τον σταύρωσαν στην Ιερουσαλήμ!

Πανοικτίρμον Κύριε, συγχώρησε όλους εμάς πού καλούμε το όνομά Σου και οι όποιοι αμαρτάνουμε ενώπιων Σου, λόγω της ασθενείας μας• συγχώρησε μας πριν από τη μεγάλη και θαυμαστή εκείνη ώρα, όταν θά εμφανιστείς πανενδόξως μαζί με τούς αγίους αγγέλους Σου.

Σοι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις εις τούς αιώνας! Αμήν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ. ΜΑΡΤΙΟΣ

https://apantaortodoxias.blogspot.gr/2018/03/blog-post_538.html