Γιά τή νηστεία καί τοῦ στόματος

ΜΕΡΙΚΟΙ προσέχουν πολὺ τὴν εἴσοδο τῶν φαγητῶν, λλ διαφορον γι τν ξοδο τν λγων. Δὲν ἔχουν μάθει νὰ διώχνουν τὴν ὀργὴ ἀπ᾽ τὴν καρδιά τους καὶ τὴν ἐπιθυμία ἀπὸ τὴ σάρκα τους, ὅπως λέει ὁ  Ἐκκλησιαστής· ὅμως, ἔτσι μόνο κτίζεται καθαρ καρδι ἀπὸ τὸ Πνεῦμα ποὺ ἀνακαινίζει.

( Ὅσιος λας   κδικος )  

Πηγή:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο