Π. Σάββας 2010-08-08_ΠΕΡΙ ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑΣ

μιλία το π. Σάββα στίς 8-8-10 (Συνάξεις Κυριακῆς στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).