Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

6)ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΤΕΡΟΔΟΞΟΥΣ,

ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ,

ΤΙΣ ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΒΟΛΟ

Γιά τόν Διάβολο, πού πάρχει καί κάνει ψευτοθαύματα.

διάβολος, σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία το π. Πορφύριου, λλά καί τς ρθόδοξης κκλησίας, πάρχει.

« θρησκεία μας» λεγε μέ πλότητα Γέροντας, «τόν διάβολο τόν χει κάνει δόγμα (φο Χριστός μας λθε γιά νά λύσει τά ργα το διαβόλου). μα βγάλεις τόν διάβολο, πνε λα τς θρησκείας μας»1. διάβολος δέν λυτρώνει. Κάνει ψευτοθαύματα. «πάρχουν πολλά φτα», δίδασκε ὁ π. Πορφύριος, «πού βλέπει κανείς καί ντυπωσιά­ζεται… μά να εναι τό Φς τό ληθινόν… Δέν γίνεται τίποτα μέ κενα (ννοε τά τν λλων θρησκειν). κενα χουνε ταχυδακτυλουργίες καί τά τοιατα. Κι ατές ολοποιήσεις καί λα. ν στή θρησκεία μας μες τά χουμε λα… Καί λοποιήσεις καί λα μές στούς γίους μας. λλά ολοποιήσεις εναι δύο εδν. Εναι κακιά καί καλή… Μπορενας νά κάνει προσευχή πού ολλοι δέν χουνε λάδι, καί βασανίζονται διότι τούς χει λείψει τό λάδι νά νοίξει τά χέρια του καί νά γεμίσουν τά κιούπια μέ λάδι.! μπορε καί νας γκουρο νά κάνει κάτι λλο, μιά λλη λοποίηση, μά δέν εναι δια. Δέν εναι τογαθο πνεύματος. Γιατί πως επαμε πάρχει καί τό κακό. Καί τό κακό χει τή δύναμη νά δώσει στόν νθρωπο πού τό πιστεύει τό κακό… χει τή δύναμη νά το δώσει νά τό κάνει. Γι’ ατό καί πάρχουνε καί διάφοροι μάγοι, γκουροδες, φακίρηδες…εναι το κακο πνεύματος»2.

Γιά τόν Τίμιο Σταυρό καί τόν δύναμο διάβολο.

Γέροντας τόνιζε τι το μεγαλύτερο πλο κατά το διαβόλου εναι Τίμιος Σταυρός καί δεύτερο περιφρόνηση. «φησέ τον ατόν», λεγε σέ πνευματικό του παιδί (ννοώντας τό διάβολο). «Μήν το δίνεις σημασία. σο το δίνεις σημασία, τόσο περισσότερο σέ πλησιάζει. ν θέλεις νά τόν διώξεις, νά τόν πομακρύνεις πό κοντά σου, πάψε νά το δίνεις σημασία. Περιφρόνησέ τον. Μόνο περιφρόνηση τοξίζει. πό τή στιγμή, πού θά ρχίσει νά τήν εσπράττει, θά ρχίσει καί νά ποχωρε. Μέχρι πού, τελικά, θά τραπε σέ φυγή. περιφρόνηση ποτελε τό δεύτερο πλο, μετά τόν Τίμιο Σταυρό, κατά το διαβόλου! …Τήν δέ περιφρόνηση δέν τήν ντέχει. Γιατί εναι περόπτης καί σκάει πό τό κακό του! ξάλλου, ατή περοψία ταν ατία νά κπέσει καί νά γίνει ατό πού γινε. Εσέπραξε τήν τιμωρία του…»3

Μέ τόν Τίμιο Σταυρό καί τά για Μυστήρια, μέ τήν κκλησιαστικοποίησή μας, καταλύονται τά ργα το διαβόλου. διάβολος εναι πάρα πολύ δύνατος.

«Μιά μέρα πηγαίνοντας πό τήν Πολυκλινική πρός τήν μόνοια», διηγεῖται πνευματικό παιδί τοῦ Γέροντα, «συνέπεσε νά χει λήξει να συλλαλητήριο καί νας πό τούς πολλούς πυροσβέστες, πού πρχαν κε καί καθάριζαν τό μέρος, σήκωσε τό σωλήνα του καί βρεξε κατά λάθος κάποιον λλο πυροσβέστη, πού ταν πέναντί του, πότε καί ατός μέ τή σειρά του πιάνει τό δικό του σωλήνα καί τόν στρέφει πρός τόν πρτο παίζοντας μέ τό νερό ποιός νά νικήσει τόν λλον. νας μως σωλήνας εχε μεγαλύτερη διάμετρο καί περισσότερη πίεση καί νικοσε τόν λλον μέ τή λιγότερη πίεση, καθώς ντάμωναν τά νερά τους σέ καμπύλη στόν έρα. Καί βλέποντάς τους Παππούλης μο λέει: «Βλέπεις κε πέρα τί γίνεται; Τό πιό δυνατό νικάει τό δύνατο. τσι γίνεται καί μέ τόν πιστό Χριστιανό, πού νικ τόν κακό δαίμονα, διότι Χριστός εναι Παντοδύναμος σέ σύγκριση μέ τόν πονηρό, πού εναι πάρα πολύ δύνατος»4.

διάβολος καταργεται (δέν πάρχει) γι’ ατόν πού θά μπε μέσα στήν κκλησία. Καταργεται δη π’ ατή τή ζωή5.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν Γέροντα Πορφύριο.Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου). Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 170, Τιμή: 7€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

1 Ἔκφραση τοῦ Γέροντα στό: Συνομιλία γιά τήν κατάθλιψη,σελ. 18. (στό ἑξῆς: Συνομιλία γιά τήν κατάθλιψη), σελ. 16.

2Τό πνεῦμα τό ὀρθόδοξον εἶναι τό ἀληθές.

3 Ἀν. Καλλιάτσου, Ὁ πατήρ Πορφύριος, Ἀθῆναι 2000, σελ. 124.

4Ἀναμνήσεις ἀπό τόν Γέροντα Πορφύριο, σελ. 109.

5Τό πνεῦμα τό ὀρθόδοξον εἶναι τό ἀληθές.