Γιά τόν πλούσιο καί πλούτο
Ο μεγάλος πλούτος φανερώνει φτώχεια. Οι άρπαγες πλούσιοι ζουν με τήν ψευδή πεποίθηση, πώς ο κόσμος αυτός είναι ένα διαλυμένο καράβι χωρίς καπετάνιο, δίχως τιμόνι καί τιμονιέρη, ένα έρμαιο πού βουλιάζει καί χάνεται καί είναι χρήσιμο μονάχα σέ όσους μπορούν νά αρπάξουν όσα περισσότερα μπορούν νά τά μεταφέρουν στή βάρκα τους.
Όσο περισσότερο πλούτο συλλέγετε, τόσο πιο θλιμμένοι γίνεστε. Όσο περισσότερη γνώση σωρεύετε μέσα σας, τόσο λιγότερο ευτυχείς γίνεστε. 
Όλα είναι λόγια επιφανειακά, όμως τό νόημα τους είναι βαθύ.
Ο πλούτος δεν είναι ζωή, είναι μονάχα ένα υποστήριγμα αυτού του ολιγόχρονου, επίγειου βίου.
Πολλοί, οι οποίοι κυνηγούν τον πλουτισμό, εκφράζουν την ακόλουθη δικαιολογία: «Αφού πλουτίσεις, θά μπορείς τότε νά κάνεις έργα αγαθά». Μήν τούς πιστέψεις γιατί εξαπατούν καί τόν εαυτό τους άλλά καί σένα.
Ο πλούτος είναι ένα μεγάλο αγαθό καί ισχυρό όπλο κατά του κακού. Όμως εκείνος ο πλούτος, πού είναι πιο ανίσχυρος καί από τον σκώρο, δεν αξίζει τίποτα.
Ο πλούτος είναι καλός, όταν μπορεί νά μεταβληθεί σέ έργο αγαθό.
Ο πλούτος είναι κακό όταν, αντί νά προσφέρει ελευθερία στόν άνθρωπο, κάνει τόν κάτοχό του δούλο.
Ότι είναι δύσκολο γιά τόν πλούσιο νά μπει στη Βασιλεία του Θεού, το είπε καί ο ίδιος ο Κύριος. Δύσκολο ναί, αλλά όχι καί αδύνατο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΓΙΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ 282 ΣΟΦΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΘΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ

http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2017/03/blog-post_315.html